• Nombre de visites :
  • 1128
  • 15/1/2013
  • Date :

İmam Hasan Mücteba (a.s.) Mübarek Hayatının Son Günleri(4.Bölüm)

imam hasan mücteba (a.s.) mübarek hayatının son günleri

İmam Hasan Mücteba (a.s.) Hayatının Son Günlerine Bir Bakış

Eğer seni engellerlerse, seni Allah’a ve O’nun yanında sahip olduğun makama ve Allah’ın Resulü (s.a.a.)’a yemin ettiririm ki, benim yüzümden hatta bir kan alma kadar da kan dökülmesin ta ki Allah’ın Resulü (s.a.a.)’ı görüp bizimle bu kadar kötü davrandıklarını şikayet edene kadar.

İmam Hasan Mücteba (a.s.)’ın mazlumca şehit olması:

Müslüman tarihçi ve alimler tarafından onaylanan habere göre, İmam Hasan Mücteba (a.s.) Muaviye’nin Ca’de’ye verdiği ve ona yedirtilen zehir etkisiyle Perşembe günü hicri 50. yılın Safer ayında 48 yaşında vefat etti. Şeyh Müfid (vefatı 5. yüzyıl, sene 413) ve ünlü müfessir Şeyh Tabersi (vefatı 6. yüzyıl, sene 548) kendi kitaplarında ve Allame Hilli 8. yüzyıl sene 726’da bu haberi teyit etmişlerdir. Elbette bu konuda başka kayıtlar da mevcuttur: Şeyh Tabersi Taberani’den ve Allame Meclisi bu rivayetin Misbah ve Beled-ül- Emin kitaplarını yazan Şeyh İbrahim Kef’ami’den alındığını yazmışlar.

İbni Kuteybe-yi Dineveri şöyle yazıyor:

İmam Hasan Mücteba (a.s.)’ın vefatından hemen sonra Muaviye Şam halkından oğlu Yezid için bey’at aldı ve bunu bütün İslam dünyasına bildirdi.

Defnetme töreni:

İmam Hasan Mücteba (a.s.) bu fani dünyayı terkedince Abbas ibni Ali (a.s.), Abdurrahman ibni Cafer ve Muhammed ibni Abdullah ibni Abbas İmam Hüseyin (a.s.)’ın yardımına koştular ve O hazret onların yardımıyla kardeşini yıkadı ve kefenledi. Ondan sonra onu Mescid un-Nebi yakınlığında olan musallaya (Cenazelere namaz kılma yerine) götürdüler ve o musallanın adı ise Belate idi. Orada, O hazretin cenazesine namaz kıldılar ve sonra ise defnetmek için onu Allahın Resul (s.a.a.) mezarının yanına götürdüler.

Peygamber (s.a.a.) hareminde defnedilmesinin engellenmesi:

Medine valisi Mervan ibni Hakem bir grup kavgacılarla gelip şöyle bağırmaya başladılar: ‘Siz Hasan ibni Ali’yi Peygamber’in yanında defnetmek mi istiyorsunuz?’ diğer taraftan ise Ayşe eşeğe binmişken onlara yetişti ve dedi: ‘Siz nasıl benim hiç sevmediğim birini benim evime getirmek istiyorsınız?’

Mervan dedi: ‘Acaba Osman Medine’nin en uzak noktasındaki mezarlığa gömülmesi ve Hasan ibni Ali Peygamber’in yanında defnedilmesi hiç yakışır mı? Böyle bir şey olamaz. Ben kılıç çekip saldırırım ve sizi engelleyeceğim.

Emeviler’den ve isyancılardan bazıları bahane arıyor ve bir kargaşa çıkarmak istiyorlardı. Buna göre, İmam Hüseyin (a.s.) kardeşinin cenazesini Baki’e doğru götürüp Beni Haşimi de sakinleştirdi ve İmam Hasan Mücteba (a.s.)’ı Baki’ mezarlığında büyük annesi Fatime Benti Esed’in yanında defnetti ve İmam Hasan Mücteba (a.s.) vasiyet etiği gibi kan dökülmesini ve kargaşa çıkarılmasını engelledi.


İmam Hasan Mücteba (a.s.) Mübarek Hayatının Son Günleri(1.Bölüm)

İmam Hasan Mücteba (a.s.) Mübarek Hayatının Son Günleri(2.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)