• Nombre de visites :
  • 1498
  • 10/6/2012
  • Date :

"İNKILABIN İHRACI" ANLAMI NEDİR? -1

inkilabin ihraci anlami nedir?

Biz Bu Maneviyan İhraç Etmek İstiyoruz

Biz "bu inkılabı ihraç edeceğiz" derken burada, İran'da gerçekleşen bu mana ve bu anlamı, bu hakikatleri ihraç edeceğimizi kastediyoruz. Kılıç çekmek, silaha sarılıp, saldırmak gibi bir gayemiz yok bizim. Irak niceden beridir bize saldınyor işte; ama biz onlara hiç saldırmıyoruz; onlar saldırmakta, biz sadece kendimizi müdafaa etmekteyiz; müdafaa gereklidir zaten. Biz bu inkılabımızı, şu kültürel inkılabımızı, şu islam inkılabımızı bütün islam ülkelerine ihraç etmek istiyoruz. Nitekim bu inkılab ihraç olursa, ihraç olduğu her yerde oranın meselesi hallolmuş olur.

İran'ın nasıl inkılap yaptığı, şu anda her şeye nasıl hazır olduğu ortada işte; siz de kendi milletlerinizi -böyle‌uyandırın. İslamı seven ve ülkesine tutkun olan herkes, İran'da gerçekleşen bu ilahi değişimin onların ülkesinde de gerçekleşmesi için kendi milletini uyandırsın; gerçekleştiği yerde mesele halloluverir. İşte o zaman 4 tane fasıdın çıkıp da Mescid-i Aksa'yı işgal etmesi mümkün olmaz; böyle bir endişeye yer kalmaz artık, mesele halloluverir! Ama eğer

bir millet 2 gruba ayrılıyorsa, on gruba ayrılıyorsa, yüz gruba bölünüyor ve herbiri diğerinin tersi istikamette hare‌ket ediyorsa ve baştaki yönetimler de bu tür yönetimlerse; bu düşünce tarzı ve bu yönetimlerle galip olabileceğinizi sanmayın.

Ac, 12/283, t: 18. 5. 1359

***

Biz Milletlerle Devletleri Barıştırmak İstiyoruz Ne zaman bir mesele çıkacak olsa bizzat halkın hare‌kete geçip önayak olduğu ve devlete destek verdiği; mille‌tin islama hizmete bunca amede olduğu, islam devletine bunca hizmet verdiği nere var dünyada? İnkılabımızı ihraç etmek istiyoruz derken; bütün islam ülkelerine, hatta müstekbirlerin mustaz'af1ara karşı olduğu bütün ülkelere; devletin zorba, diktacı, katil vb. bir devlet olmadığı ve milletle devletin birbirine düşman kesilmediği bir vaziyeti egemen kılmak istediğimizi söylemekteyiz. Devletlerle milletlerin arasını bulup barıştırmak istiyoruz biz! Devlet‌ler dikkat eder de İran'ın durumunu inceler ve İran mille‌tiyle devleti arasında ne tür bir ilişki olduğunu görürlerse‌bundan- etkilenmeyeceklerini sanmam.

Ac, 12/285, t:20. 5. 1359.

i

Biz Süper Güçlerin Ellerinin Müslümanların Servetlerinden Kesilmesini istiyoruz

"Bizim inkılabımız heryere ihraç edilmelidir" derken bu, bizim ülkemizin topraklarını genişletme derdinde ol‌duğumuz gibi yanlış bir yoruma tabi tutulmamalıdır. Biz bütün islam ülkelerini kendimizden biliyoruz; her ülke kendi yerinde kalmalıdır. Bizim istediğimiz; İran'da ger‌çekleşen bu uyanışın, İran milletinin bizzat süper güçler‌den uzaklaşmayı tercih edip kendi servet ve kaynaklarını süper güçlerin elinden kurtarması olayının bütün milletler ve bütün devletlerde gerçekleşmesidir. Bizim arzumuz budur! İnkılabımızın ihracının anlamı bütün milletlerin uyanmasıdır, bütün devletlerin uyanmasıdır, yakalandıkları bu durumdan, şu "başkalarının egemenliği altında bulun‌mak "tan, "bütün servet ve kaynakları yele savrulup gider‌ken kendi fakir yaşıyor olmak"tan kendilerini kurtarma‌larıdır.

Ae, 13/127, t: 28. 7. 1359.


İSLAM İNKILABININ İHRACI YOLUNDA YILMAZ İRADE -1

İmam Humeyni’ye Göre Küresel İstikbarla Mücadele İlkeleri -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)