• Nombre de visites :
  • 1819
  • 10/6/2012
  • Date :

İSLAM İNKILABI: ZULÜM ALTINDAKİ İNSANLARıN DEĞERLERİNİN ÖRNEĞİ-1

islam inkilabi: zulüm altindaki insanların değerlerinin örneği

İran İnkılabı Milletlerin Doğu'yla Batı'dan Kurtulmayı Düşünmesini Sağlıyor

soru: Başlatmış olduğunuz bu mücadele ve kavganın İran'da ve diğer ülkelerde bir cihada yol açabileceğini düşünüyor musunuz?

cevap: Orası bizimle ilgili değil. Bizim milletirniz bü‌tün islam ülkelerini baştanbaşa etkilemekte ve milletlerin doğuyla batının pençesinden kurtulmayı düşünmesini sağlamaktadır.

Ae, 4/192, t: 20. 10. 1357

**.*

Hareketimiz Giderek Yayılmaktadır

Hareketimiz yayılıp genişlernekte ve milletlerin bağrında yer etmektedir. İran milletinin büyük bir gücün karşısına dikilebildiğini ve bu yolda ilerlediğini gören; bütün güçleri ardısıra sürükleyen şeytani bir gücün karşısına bir milletin dikilip mukavemet ettiğini ve bu yol‌da ilerlediğini gören milletler ... Onların da -bu şeytanı

güçle- problemi var tabi; bizim gibi onlar da bu mesele‌lerle 'pençeleşmekte ... Mısır'da Sedat'ını ı , başka yerlerde de . başkalarının eliyle... Bütün milletler başlarındaki hükumetlerin pençesinde ... Onlar da bu durumdan kurtul‌mak istiyorlar. İran'ın ölü vermek pahasına kıyam edip ilerlediğini gördüklerinde diğer milletlerin de kafasından aynı şey geçecektir tabi; diğer milletler de aynı şeyi arzu‌luyor çünkü, onlar da aynı şeyi yapacak -inşaallah-

Ae, 11/45, t:28. 9. 1)58

 Sedat: Mısır'ın eski cumhurbaşkanı. i 978'de imzaladığı Camp-

***

Umarım Bütün İslam Ülkelerinin Başındakiler Bizzat Halkın Kendi Çocuklarından Olur

Bizim arzumuz bütün islam ülkelerinin, bütün islam beldelerinin ve dünyadaki bütün mustaz'af ülkelerin elele verip birlikte olmasıdır; cumhurbaşkanı, başbakan, meclis ve diğer devlet erkanının bizzat bu topluluğun arasından tayin edilmesidir, o zaman zarar görmez, darbe almazlar.

Ae, 12/286, t:20. 5. 1359

***

Davıd antlaşmasıyla, siyonist İsrail'le uzlaşma yolunu açan, ve bu çirkin adımla diger uzlaşmacı arap ülkelerine öncülük eden Sedat, bir askeri tören sırasında (I 98 i) müslüman bir yüzbaşı olan şehid Halid İslambuli'yle yiğit arkadaşları tarafından saldırıya uğrayarak öldürüldü.


İmam Humeyni’ye Göre Küresel İstikbarla Mücadele İlkeleri -1

İNKILABIN İHRACI, İSLAM İNKILABININ KAÇıNıLMAZ ÖZELLİGİDİR

İslam İnkilabının Özelliği

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)