• Nombre de visites :
  • 1939
  • 13/1/2013
  • Date :

İmam Hasan Mücteba (a.s.) Mübarek Hayatının Son Günleri(2.Bölüm)

imam hasan mücteba (a.s.) mübarek hayatının son günleri

İmam Hasan Mücteba (a.s.) Hayatının Son Günlerine Bir Bakış

Şa’bi’nin naklettiğine göre, Ca’de İmam Hasan Mücteba (a.s.)’ı zehirleyince Muaviye ona yüz bin dirhemi verdi ama onu oğlu Yezidin eşi yapmayı reddetti ve bir mektup ile ona şöyle iletti: ‘Oğlum Yezid’in hayatı ve yaşamasını istediğim için seninle evlenmesine izin veremem.’

İmam Sadık (a.s.) şöyle buyurdu: ‘Ca’de –Allah’ın laneti üzerine olsun- zehri alıp eve getirdi. O günlerde İmam Hasan Mücteba (a.s.) oruç tutuyordu ve günler ise çok sıcaktı. İftar zamanı biraz süt içmek istedi. O lanetli kadın zehri süte karıştırmıştı. İmam Hasan Mücteba (a.s.) sütü içtikten kaç dakika sonra şöyle seslendi:

Ey Allah’ın düşmanı, beni öldürdün Allah da seni öldürsün. Allah’a yemin olsun ki, benden sonra sana bir mefaat ve şenlik kalmayacaktır. Seni aldattılar ve bedava olarak amaçları uğrunda kullandılar. Allah’a yemin olsun ki, Muaviye seni yazık ve bedbaht etti ve kendisini de aşağılayıp alçak etti.

İmam Sadık (a.s.) sözlerinin devamında şöyle buyurdu:

‘İmam Hasan Mücteba (a.s.) Ca’de onu zehirledikten sonra iki günden fazla kalmadı ve dünyadan göç etti ve Muaviye ise ettiği vadeyi tutmadı.

Cinayet işleyenin temize çıkarılması:

İbni Haldun ve Lamens gibi bazı tarihçiler Muaviye’yi bu cinayetten temize çıkarmak ve bu olayın da sahte haberlerden olduğunu göstermek istemişlerdir. İbni Haldun şöyle yazıyor:

Hasan ibni Ali (a.s.)’ın, eşi Ca’det-ibni Eş’as tarafından zehirlenmesi olayını Muaviyet-ibni Ebi Sufyan’a bağlanması Şiilerin sahte olarak çıkardığı haberdir ve Muaviye böyle bir iftiralardan uzaktır.

Lamens ise şöyle yazıyor:

Hasan ibni Ali (a.s.)’ın zehirlenmesini Muaviye’ye atfetmekte olan amaç Emevi hükümetini kötülemekti ve bu suçlamayı Şii yazarlardan başka kimse yapmamıştır!!

Tarihçilerin itirafı:

Muaviye’nin İmam Hasan Mücteba (a.s.)’ı zehirlemek için yaptığı komplo  o kadar belli ki, her türlü inkar fırsatını tarihçilerden ve yazarlardan almıştır. Buna göre de, onlar bazen  çok az bir farklılıkla bu olayı kaydetmişler. Örneğin: İbni Hicr-i Askalanî, Ebulhasan Ali ibni Hüseyin ibni Ali Mes’udi, Ebulferec Isfahani, Şeyh Müfid, Ahmet ibni Yahya ibni Cabir Bilazuri, İbni Abd-ul Birr, Muammed ibni Ali ibni Şehraşub, İbni Sabbağ Maliki, Sibti ibni Cevzi, Siyuti, Hakim-i Neyşaburi, Ahmet ibni A’sem-i Kufi ve Cemaleddin Ebilhüccac Yusuf Elmezi.

Özet olarak Muhammed ibni Cerir Taberi’nin yazdığı ile yetiniyoruz. O, şöyle yazmıştır:

İmam Hasan Mücteba (a.s.)’ın vefat etme nedeni Muaviye’nin onu yetmiş defa zehirlemesiydi. Ancak bu zehirlemeler çok güçlü etki bırakmadı.


İmam Hasan Mücteba (a.s.) Mübarek Hayatının Son Günleri(1.Bölüm)

İmam Hasanın (as) Özellikleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)