• Nombre de visites :
  • 3572
  • 8/6/2012
  • Date :

İslam'da Çocuk Eğitimi ve Önemi

islamda çocuk eğitimi ve önemi

Eğitim, çocuk doğmadan önce başlar.

İslam'da çocuk eğitiminin çocuk doğmadan önce başlaması, ebeveynin önce kendi nefislerini eğitme, terbiye etmesi gerektiği anlamında kullanılmaktadır.

Şüphesiz kendini terbiye etmemiş anne ve baba çocuklarını İslam'ın istediği şekilde terbiye edemeyeceklerdir. Bu sebeple anne ve babaya verilen ilk görev kendilerini sorgulayıp, yeryüzüne bir emanet getirmeye ehil olup olmadıkları konusunda hüküm vermeleri olmuştur.

Eğer çift Allah Teâlâ’ya olan görevlerini yerine getirebiliyor ve kemal yolunda ilerlemeye azmediyorlarsa sıra çocuk doğurmaya ve onu terbiye etmeye gelir.

Çocuk doğduktan sonra ona güzel bir isim vermek ve helal lokmayla beslemek anne ve babanın ilk görevidir. Ardından çocuk büyüdükçe görevler de artar. Örneğin görgü kurallarını yeri geldikçe öğretmek, yaş seviyesine göre dini öğretilerde bulunmak gerekir.

Dünyanın yeni misafiri olan çocuğun terbiyesinde anne-baba, fikir ve davranış birliği içinde olmalıdır.

Annenin izin verdiği bir konuda babanın yasak koyması, babanın evet dediğine annenin hayır demesi çocuğu çelişki ve güvensizlik içerisinde bırakacaktır.

Yalan söylememeyi, kanaatkâr olmayı, sözünde durmayı ancak örnek olarak öğretebiliriz çocuklarımıza.

Ülkemizde bazı ailelerde anne veya babalar çocuklarını “her şeyi görsün içinde bir şey kalmasın”‌ şeklinde çarpık bir düşünceyle ne yazık ki haramlara teşvik etmekte hatta yönlendirmektedir. (örneğin; babanın, erkek evladını sigara gibi kötü alışkanlıklara özendirmesi veya annenin, çocuğunun dinimizce çirkin bulunan davranışlarına sempatiyle ve iyi bir şeymiş gibi yaklaşması)

Bu kötü ve çirkin eylemler çocuğa yapılacak büyük bir haksızlık olduğu gibi, aileyi de büyük bir vebal ve günah altında bırakmaktadır. O çocuğun yaptığı ve yapacağı her günahtan ailesi de sorumlu olacaktır.

Bu nedenle çocuk terbiye ederken kendimizi de düşünmeli ve vebal altında kalmamak için çocuklarımızı İslam dinine uygun terbiye etmeliyiz.


BEBEK VE DİNİ EĞİTİM

Çocuklarınızı Amel ile Terbiye Edin Dille Değil -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)