• Nombre de visites :
  • 1458
  • 7/6/2012
  • Date :

İmam Muhammed Bâkır (a.s)dan  Nasihetler -3

imam muhammed bâkır (a.s)dan  nasihetler

İmam Bakır (a.s) Şianın sıfatlarını beyan hususunda şöyle buyurmuştur: “Onlar sağlam bir kaledirler. Göğüsleri emanettardır. Düşünceleri doğrudur, geveze, söz taşıyan, cefa eden, iki yüzlü kimseler değillerdir. Onlar gece abid gündüz ise aslandırlar.”‌[30]

İmam Bakır (a.s) huzurunda Şiilerin çokluğundan söz eden bir dostuna şöyle buyurdu: “Acaba zengin fakire teveccüh ediyor mu ve  iyilik eden kimse kendisine kötülük eden kimseyi bağışlıyor mu? Birbirlerinin derdini paylaşıyorlar mı?”‌ Ben, “Hayır”‌ dedim. İmam şöyle buyurdu: O halde onlar Şii değildir. Şii bu işleri yapan kimsedir.”‌[31]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ey İsmail! Aranızda birinin elbisesi olmadığında fazla bir elbisesi olan kardeşide elbise sahibi olsun diye ona veriyor mu?”‌ Ben, "Hayır" dedim. İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Eğer bir örtüsü varsa kardeşine o da örtü sahibi olsun diye fazla örtüsünü gönderiyor mu? Ben, "Hayır" dedim. İmam, elleriyle dizine vurarak şöyle buyurdu: "Bunlar kardeş değildirler.”‌[32]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ey Şiiler topluluğu! –Al-i Muhammed’in Şiileri- Ilımlı bir dayanak olun ki aşırı gidenler size dönsün ve geri kalanlar size ulaşsın.”‌ Ensar’dan Sa’d adında bir şahıs şöyle dedi: “Fedan olayım! Aşırı giden kimdir?”‌ İmam şöyle buyurdu: “Bizler hakkında kendimizin bile inanmadığı bir takım şeylere inanan gruptur. Bunlar bizden değildir ve biz onlardan değiliz.”‌ O, “Geri kalanlar kimdir?”‌ diye arz etti. İmam şöyle buyurdu: “Onlar da hayrı arar ve taleb ederler, hayra ulaşır ve sevabını elde ederler.”‌[33]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Eğer mümin musibetlerde ne büyük bir sevabın gizli olduğunu bilseydi, makasla parça parça olmayı arzu ederdi.”‌[34]

İmam Bakır (a.s), kendisine, dinden dönenin hükmünü soran Muhammed b. Müslim’e şöyle buyurmuştur: “Her kim İslam’dan yüz çevirir ve Allah’ın Muhammed’e (s.a.a) nazil buyurduğu şeyi inkar ederse tövbesi kabul edilmez, öldürülmesi gerekir, eşi kendisinden boşanmış olur ve mirası çocukları arasında bölüştürülür.”‌[35]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bizim sevgimiz iman, düşmanlığımız ise küfürdür.”‌[36]

İmam Bakır(a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah nezdinde değişikliği olmayan kesin işlerden biri de Kaim’imizin (Hz. Mehdi’nin) kıyamıdır. Her kim bunda şekkederse münezzeh olan Allah’ı kafir ve inkarcı olarak karşılar.”‌[37]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kul günah işler ve bu sebeple de rızkı elinden alınır.”‌[38]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah Resulünün (s.a.a) kitabında şöyle gördüm: Benden sonra zina aşikar olunca ani ölümler çoğalır.”‌[39]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Ali’nin (a.s) kitabında şöyle buyurduğunu gördüm: Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Zina çoğalınca ani ölümler de çoğalır.”‌[40]

İmam Bakır  (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim susuz insana su içirirse Allah ona cennetteki mühürlenmiş şaraptan içirir.”‌[41]


[30] Mişkat’ul Envar, 62

[31] Bihar, 74/313/69

[32] Tenbih’ul Havatir, 2/85

[33] el-Kafi, 2/75/6

[34] a. g. e. 67/240/66

[35] el-Kafi, 7/256/1

[36] a.g.e. 1/188/12

[37] el-Gaybet’un-Nu’mani, 86/17

[38] el-Kafi, 2/270/8

[39] el-Kafi, 2/374/2

[40] el-Bihar, 79/27/31

[41] Bihar, 96/172/8

İmam Muhammed Bâkır (a.s)dan  Nasihetler -1

İmam Muhammed Bâkır (a.s)dan  Nasihetler -2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)