• Nombre de visites :
  • 1420
  • 5/6/2012
  • Date :

İmam Muhammed Bâkır (a.s)dan  Nasihetler -1

imam muhammed bâkır (a.s)dan  nasihetler

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Aziz ve celil olan Allah nezdinde işlerin en sevimlisi, kulun her ne kadar az da olsa sürekli yaptığı ameldir.”‌[1]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Aziz ve celil olan Allah nezdinde, her ne kadar az da olsa sürekli yapılan bir işten sevimli hiçbir şey yoktur.”‌[2]

İmam Bakır (a.s) sürekli şöyle buyururdu: “Şüphesiz bir işe adet ettiğimde onu sürekli yapmak isterim. Eğer gece ibadetimden bir şeyi eda edemezsem, gündüz kazasını yerine getiririm. Eğer gündüz (ibadetlerden) bir şey kaybedersem, gece kazasını yerine getiririm. Allah nezdinde işlerin en sevimlisi sürekli yapılan ameldir.”‌[3]

İmam Bakır (a.s) ve İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bir mümin kardeşini ziyaret etmek için dışarı çıkar ve hakkına aşina olursa Allah attığı her adım için kendisine bir sevap yazar ve ondan bir günahı siler ve bir derece makamı artar. Evin kapısını çalınca gök kapıları kendisine açılır, birbirleriyle karşılaşınca, tokalaşınca ve birbirini kucaklayınca da Allah onlara yönelir.”‌[4]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın taktirini inkar edenler mezarlarından maymun ve domuz şeklinde mahşer çölüne getirilir.”‌ [5]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Mümine, mümin kardeşinin yetmiş büyük günahını örtmesi farzdır.”‌[6]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Öfkesini uygulamaya geçirebildiği halde, yenen kimsenin kıyamet günü Allah kalbini güvenlik ve imanla doldurur.”‌[7]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim insanlardan gazabını alı koyarsa Allah da kıyamet günü günahlarını bağışlar.”‌[8]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kimin huzurunda mümin kardeşinin gıybeti edilir ve o da mümin kardeşine yardım etmeye kalkışırsa, Allah dünya ve ahirette ona yardım eder. Her kim de kendi huzurunda mümin kardeşinin gıybeti edilir ve ona yardım edebildiği halde yardım etmeye kalkışmazsa, Allah onu dünya ve ahirette aşağılık kılar.”‌[9]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her kim ilim ve Allah tarafından bir hidayet olmaksızın insanlar için fetva verirse, rahmet melekleri ve azap melekleri ona lanet eder ve fetvasıyla amel eden kimsenin günahı onun boynuna olur.”‌[10]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ama eğer kendi görüşlerimiz esasınca insanlara fetva vermiş olsaydık, şüphesiz helak olanlardan olurduk. Lakin biz Allah Resulü’nün sözü ve sünneti üzere sahip olduğumuz ve babalarımızdan miras olarak aldığımız ilmi temeller üzere insanlara fetva vermekteyiz.”‌[11]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Sizlere söylenmesini istediğiniz şeylerin en güzelini insanlara söyleyiniz. Zira Allah lanet eden, dil uzatan, müminleri kınayan, söven, kötü laf eden ve ısrarla dilenen kimselerden nefret eder.”‌[12]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Aşağılık insanların silahı, çirkin söz söylemektir.”‌[13]

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah, katında mümini sevindirmekten daha sevimli bir şeyle ibadet edilmemiştir.”‌[14]


[1] a. g. e. s. 219/25

[2] el-Kafi, 2/82/3

[3] Müstedrek’ül-Vesail, 1/129/175

[4] a. g. e. s. 183/1

[5] a. g. e. 253/4

[6] el-Kafi, 2/207/8

[7] el-Kafi, 2/110/7

[8] Sevab’ul A’mal, 161/1

[9] Sevab’ul A’mal, 178/2

[10] el-Kafi, 7/409/2

[11] el-Bihar, 2/172/3

[12] el-Bihar, 78/181/67

[13] el-Bihar, 78/185/14

[14] el-Kafi, 2/188/2

İMAM BAKIR(as)'IN KISACA HAYATI

Dini Hakikatlerini Aydınlatan İmam Muhammed Bakır (as)

İMAM BÂKIR (Aleyhisselam)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)