• Nombre de visites :
  • 1334
  • 7/6/2012
  • Date :

İmam Hadi(a.s)’den Öğütler -3

imam hadi(a.s)den öğütler

İmam Hadi (a. s), Ziyaret-i Camia’da şöyle buyurmuştur: “Allah’a doğru davet edenlere ve Allah sevgisinden dolanlara selam olsun.”‌[29]

İmam Hadi (a.s) şöyle buyurmuştur:

“İncittiğin kimseden sefa bekleme, hakkında kötü duygular beslediğin kimseden hayır bekleme. Hiç şüphesiz başkalarının sana oranla kalbi, senin kalbinin onlara oranı gibidir.”‌[30]

İmam Hadi (a.s) “Bizlere babalarınızdan, “İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki ünsiyet edilen bir kardeşten ve helal bir dirhemden daha zor bulunur bir şey olmayacak.”‌diye rivayet edilmiştir.”‌diyen birine şöyle buyurmuştur: “Az bulunur şey de (neticede) bulunur, ama sen öyle bir zamandasın ki helal bir dirhemden ve aziz ve celil olan Allah için edindiğin kardeşten daha zor bulunur bir şey yoktur.”‌[31]

İmam Hadi (a.s) şöyle buyurmuştur: “Geceyi ihya etmek uykuyu tatlılaştırır; açlık ise yemeği lezzetli kılar.”‌[32]

İmam Hadi (a.s) Nudbe duasında şöyle buyurmuştur: “Onlar sana ulaşma ve hoşnutluğuna erişme yolu idiler.”‌[33]

Abdulazim el-Hüseyni şöyle diyor: “Efendim Ali b. Muhammed’in (İmam Hadi’nin -a. s-) huzuruna vardım. Gözleri bana ilişince şöyle buyurdu: “Merhaba ey Ebe’l-Kasım, sen gerçekten de bizim dostumuzsun.”‌Ben, “Ey Resulullah’ın oğlu! Ben sana dinimi arz etmek istiyorum...Ben inanıyorum ki Allah Tebarek ve Teala birdir...Ve hiç şüphesiz Muhammed (s.a.a) onun kulu, Resulü ve Peygamberlerin sonuncusudur. Kıyamete kadar ondan sonra Peygamber gelmeyecektir. Hakeza inanıyorum ki Peygamber’den sonraki imam, halife ve veliyy-i emr, Müminlerin Emiri Ali b. Ebi Talib (a.s) sonra Hasan, sonra Hüseyin, sonra Ali b. Hüseyin, sonra Muhammed b. Ali, sonra Cafer b. Muhammed, sonra Musa b. Cafer, sonra Ali b. Musa, sonra Muhammed b. Ali, sonra da sensin ey Mevlam!”‌Bunun üzerine İmam Hadi (a.s) şöyle buyurdu: “Benden sonra da oğlum Hasan’dır. İnsanlar onun halefini (Hz. Mehdi’yi) nasıl karşılayacaklar?”‌Ben, “Neden efendim?”‌deyince şöyle buyurdu: “Zira kendisi görülmeyecektir ve gayb perdesinin ardından çıkıncaya kadar adının anılması bile uygun değildir. O yeryüzünü adaletle dolduracaktır...”‌Daha sonra şöyle buyurdu: “Ey Ebu’l Kasım! Allah’a andolsun ki, Allah’ın kullarına seçtiği ve beğendiği din budur. O halde bu dinde sabit kal. Allah dünya ve ahirette seni sabit sözle payidar kılsın.”‌[34]

İbn-i Evreme şöyle diyor: “Mütevekkil zamanında Samerra’ya gittim ve Mütevekkil’in Ebu’l Hasan’ı öldürme işini kendisine ısmarladığı Said Hacib’in yanına vardım. Bana, “Rabbini görmek istiyor musun?”‌dedi. Ben şöyle dedim: “Süphanallah! Benim rabbim gözle görülmez.”‌Said şöyle dedi: “Maksadım sizin İmamınız sandığınız kimsedir.”‌Ben, “Onu görürsem hiç de kötü olmaz.”‌dedim. O şöyle dedi: “Bana onu öldürmemi söylediler, ben de yarın bu işi göreceğim, şu an yanında bir postacı vardır. O gidince sen yanına var.”‌Bir müddet sonra postacı dışarı çıktı. Said, “içeri gir”‌dedi. Ben Ebu’l Hasan’ın mahpus olduğu eve girdim. Aniden gözüm Ebu’l Hasan’ın tam karşısında kazılan mezara ilişti. Yanına vardım. Selam verdim ve hüngür hüngür ağladım. Bana, “Neden ağlıyorsun?”‌diye sordu. Ben, “Gördüğüm şeyler için”‌dedim. Ebu’l Hasan (a.s) şöyle buyurdu: “Gördüğün şeyler için ağlama; zira onlar bu işi başaramayacaklardır.”‌İmam beni sakinleştirdi. Daha sonra şöyle buyurdu: “İki gün geçmeden Allah onun ve gördüğün dostunun kanını dökecektir.”‌İbn-i Evreme şöyle diyor: “Allah’a yemin olsun ki iki gün geçmeden o (Mütevekkil ve gördüğüm dostu) öldürüldü.”‌[35]

İmam Cevad (a.s) veya İmam Hadi (a.s), Davud Sermi’ye şöyle buyurmuştur:

“Ey Davut! Şüphesiz haram gelişmez, gelişse de sahibine bereketi olmaz. Ondan bir şey infak etse sevabını görmez, geride bıraktıkları (kendisini) ateşe götüren bir azık olur.”‌[36]


[29] Uyun-u Ahbar’ir-Rıza, 2/273/1

[30] a. g. e. s. 181

[31] el-Bihar, 103/10/43

[32] a. g. e. 78/369/4

[33] el-Bihar, 102/105

[34] el-Bihar, 69/1/1

[35] Heraic ve’l Ceraih, 1/412/17

[36] el-Kafi, 5/125/7

İmam Hadi(a.s)’den Öğütler -1

İmam Hadi(a.s)’den Öğütler -2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)