• Nombre de visites :
  • 1807
  • 26/5/2012
  • Date :

Şeytanın İnsan Kılığına Girmesi-1

şeytanın insan kılığına girmesi

Şeytan veya cinlerin, bir insanın kalbindekileri ve niyetini bilmesi, örneğin bu insanın yarın ne yapacağından haber vermesi asla mümkün değildir. Çünkü şeytan ve cinler gayb ilmine sahip değildirler. Böyle bir iddiayı hiçbir yerde göremezsiniz. Gayb ilmini Allah’tan ve O’nun pak kullarından (Enbiya ve evliyalar) başka hiç kimse bilemez. Şeytan, gayb ilminden haber vermek gibi bir kudrete ve yetkiye sahip değildir. 

Allah Teala Kuran’ı Kerim’de: “Hiçbir şey yoktur ki, hazineleri bizim katımızda olmasın; ancak biz, onu belirlenmiş bir miktar olarak indiririz.”‌ buyurmaktadır. Kâinattaki her şeyin tasarrufunun Allah (c.c)’nun elinde olduğunu, O’nsuz hiçbir şeyin var olamayacağını gösteren bu ayet, aynı zamanda, varlık âleminin büyük tabakalardan oluştuğunu, insanın bu âlemin en aşağı tabakasında yaşadığını, ancak bu âlemi tam manada derinlemesine kavrayamadığını, varlık alemine dair bildiklerinin ise  yüzeysel olduğunu gözler önüne sermektedir. Bizler, beşer olarak hatta maddi dünyayı bile doğru dürüst kavrayabilmiş değiliz. Kuran’a göre samanyolunda kendi yörüngesinde yüzen tüm gezegen ve yıldızlar, yeryüzüne uzaklığı ne olursa olsun, gökyüzünü süsleyen kandillerdir. Allah (c.c.) göğü yedi kat üzerine bina etmiştir. Rivayetlere göre, her gök bir üstteki göğe göre okyanusta bir damla gibidir.

Bizim en önemli sorunumuz, Kuran-ı Kerim’in diğer âlemlerle ilgili yaptığı bütün açıklamalara ve bunca rivayete inanmayışımızdır! Allah (c.c.) Kuran-ı Kerim’de şöyle buyuruyor:

“O, göklerde ve yerde olan her şeyi kendinden bir lütuf olarak sizin hizmetinize vermiştir.”‌

Yani, yedi gök insanın ilmi kudret ve tasarrufuna girebilecek şekilde yaratılmıştır. Ama bu, söz konusu güç tasarrufun suistimale açık olmadığı anlamına gelmez. Allah (c.c.), “ bu gücü veriyorum ama onu suiistimal yolunu da kapatıyorum”‌ dememiştir. Belki bu güç, insana Allah’a yönelmesi için bir hüccet ve nişane olarak ita edilmiştir.

Örnek verecek olursak; bizlerin manyetik dünyasına ilişkin bildiğimiz şeyler sadece çekim yasası ve kurallarından ibarettir. Eğer gözle görülemeyen ve gücünü manyetik enerjiden alan gizil bir canlının var olduğu ve bu canlının insan bedenine girip insan ile irtibat kurabildiği ispatlanırsa, birçok tez ve kuramlarımız değişecektir.

 “ Göklerde ve yerde bulunan her şey insanın emrine ram edilmiştir.”‌ Ayeti Kerimesi, insanın başka âlemlerdeki varlıkların emrine giremeyeceğini ve insanın başka varlıklarla irtibatının ancak kendindeki irade ve şuur yoluyla mümkün olduğunu göstermektedir.

Her ne kadar Allah (c.c.),  şeytanı güçlü yaratmış ise de, Kuran’a ve Hadisi Şeriflere ve rivayetlere göre, insan ondan daha güçlüdür. Şeytanın hilesinin insan karşısında zayıf olması da bu yüzdendir.


ŞEYTANIN VESVESELERİ

ŞEYTANIN İTİRAFLARI

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)