• Nombre de visites :
  • 1582
  • 24/5/2012
  • Date :

Gözün Afeti-2

gözün afeti

Gözün Günahı Harama Bakmaktır

Allah Teâlâ, biz insanlara değerli nimetler ihsan etmiştir. Bu nimetlerinden biri de göz, kulak, burun ve dil gibi cismani nimetlerdir. O’nun nimetlerine nankörlük etmemek, merhamet sahibi Allah (c.c.)’nun biz kullarından olan en küçük beklentisidir. Örneğin; kulağımızla Allah (c.c.)’nun hoşlanmadığı bir sözü dinlememeli, dilimizle O’nun razı olmadığı bir yiyeceği tatmamalı ve evrene bakıp ibret almamız için bizlere özel bir hediyesi olan göz nimeti ile harama bakmamalıyız.

Haram bakışın insana birçok zararı vardır. Eğer bir genç sırf geçici lezzet ve tatmin amacıyla cep telefonuna Allah (c.c.)’nun razı olmadığı bir resim yüklemiş ise, derhal bu işten vazgeçmeli, şeytanın kendisine musallat olmasına izin vermemelidir.

Meryem oğlu Hz. İsa (a.s) şöyle buyuruyor:

اياکم و النظرة فَاِنَّها تَررَعُ في قلب صاحبها الشهوة و کفي بها لصاحبها فتنه

“Haram bakıştan sakının; çünkü haram bakış kalbe şehvet tohumunu eker. Fitne olarak bu durum yeter de artar bile.”‌ (El-Mehasin/Berki. C.1 S.110)

İmam Ali (a.s) takva sahiplerinin sıfatı hakkında şöyle buyurmuştur: “Gözlerini Allah’ın kendilerine haram kıldığı şeyden sakınırlar, kulaklarını kendilerine faydalı olan ilme vakfederler.”‌( Nehc'ül-Belağa, 33. hutbe,193)

İnsan, bu makûs günahın bulaşma ihtimalinin söz konusu olduğu ortamlardan uzaklaşmalı ve muhtemel etkilerini yok etmelidir. Uygunsuz internet ve uydu yayınlarına erişme imkânı varsa hiç düşünmeden bu işten sakınmalı, böylece kendini günahlardan korumalıdır.  Ferdi ve içtimai hayatta namahrem kişilerle olan münasebetlerde harama bakışların tuzağına düşmemek için ilişkilerimizi sıkı sıkıya kontrol etmeli ve şeytanın yaşantımıza musallat olmasını engellemeliyiz. İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.a) şöyle buyuruyor:

"... فَمَن تَرکَهاًَ حوفاً من الله اعطاهُ الله ايماناً يَجِدُ حلاوَتََهُ في قلبه"

“Kim Allah korkusuyla haramdan sakınırsa, Allah da ona kalbinde tadacağı bir güvenlik ve iman verir.”‌

Müminlerin Emiri Ali b. Ebi Talib’e şöyle soruldu: “Gözleri (haramlardan) kapama hususunda hangi vesileden yardım alınabilir?”‌ İmam şöyle buyurdu: “Senin gizliliklerini bilen Allah’ın kudretini göz önünde bulundurmakla.”‌ (Bihar, 104/41/52)

“İmam Ali (a.s) Ashabıyla oturmakta iken güzel bir kadın önlerinden geçti, oradakiler hep birden gözlerini kadına diktiler; bunun üzerine İmam şöyle buyurdu: “Bu erkeklerin gözleri, (bir namahreme) dikilmiştir; bu dikiliş, şehvetin tahrik olmasına sebep olur. Sizden birinin gözü beğendiği ve hoşlandığı bir kadına ilişince, hemen gidip kendi zevcesine yaklaşsın. Çünkü o da kendi karısı gibi bir kadındır.”‌


Gözün Afeti-1

Şeytanın tuzağı: Günah -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)