• Nombre de visites :
  • 1344
  • 23/5/2012
  • Date :

Gözün Afeti-1

gözün afeti

Gözün Günahı Harama Bakmaktır

***

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hiç kimse gözünü (haramlara) kapamak gibi bir şeyle kendini korumamıştır. Zira göz daha önce Allah’ın azamet ve celalini kalbinde müşahede etmedikçe, Allah’ın haramlarına bakmaktan sakınmaz.”‌

***

Allah Teâlâ, biz insanlara değerli nimetler ihsan etmiştir. Bu nimetlerinden biri de göz, kulak, burun ve dil gibi cismani nimetlerdir. O’nun nimetlerine nankörlük etmemek, merhamet sahibi Allah (c.c.)’nun biz kullarından olan en küçük beklentisidir. Örneğin; kulağımızla Allah (c.c.)’nun hoşlanmadığı bir sözü dinlememeli, dilimizle O’nun razı olmadığı bir yiyeceği tatmamalı ve evrene bakıp ibret almamız için bizlere özel bir hediyesi olan göz nimeti ile harama bakmamalıyız.

Ne var ki, insanoğlu her şeyin Allah (c.c.)’tan olduğunu ve O’nun nimetlerinden en doğru şekilde nasıl yararlanabileceğini bilip durduğu halde, büyük bir gaflet içinde, Allah’ın nimetlerine karşı nankörlük edip günah işlemekte ve neticede kendini Yaratıcıdan uzaklaştırmaktadır.

Bu yazıda genel olarak göz nimeti üzerinde durulacaktır. Göz öyle bir nimettir ki, onunla dünyaya dikkatlice baktığımızda birçok ibret ve dersler çıkarabiliriz. Onunla anne ve babamıza sevgiyle bakabilir ve bu sayede Allah (c.c.)’a yaklaşabiliriz. Yine onunla Kuran’ın nurani sayfalarına bakabilir, ilahi ayetlerin anlamlarını kavrayabiliriz. 

Fakat, böylesine değerli bir nimet ile insanoğlu neden günah işler ve niçin Allah (c.c.)’u kendisinden hoşnutsuz bırakır!?  Harama bakmak, hadislerde ve rivayetlerde çok açık bir şekilde şiddetle kınanmıştır.  İmam Cafer Sadık (a.s)  haram bakışı  şeytanın zehirli okuna benzetir. Aslında her günah,  göz nimeti ile işlenen günahta olduğu gibi, insanda başlangıçta devam ettirme ve tekrarlama kastı ile ortaya çıkmamakta, lakin İblisin hileleriyle tekrar ettikçe habis bir huy ve alışkanlığa dönüşmekte ve sonuçta, hayat kitabının parlak nurani sayfalarını insanda sönükleştirerek onu maneviyattan uzaklaştırmaktadır.

Hazreti  İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyuruyor:

النَّظَرُ سهم من سهام ابليس مسموم و کم من نَظرَة اَورَثَت حسرة طويلة "

"Bakmak, şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Nice bakış var ki, uzun bir hasrete ve pişmanlığa sebep olur.”‌

Bazıları, uygunsuz ve hoş olmayan sahnelere yeterince, doyasıya bakmanın, insanı o şeyden bıktırıp uzaklaştıracağını savunuyorlar! Ancak, bu iddiayı ileri sürenler, belli ki insanın nefsi emare yoluyla böyle bir günaha sürüklenmesi halinde işin bununla kalmayacağını ve an be an başka günahlara da sürükleneceğinden habersizler!

İslam, seyr-i süluk ehline,  şeytanın şerrinden emanda olup günaha bulaşmamalarını,  günahlardan korunmayı ve takvayı tavsiye etmektedir. Başka bir deyişle İslam, hastalık gelip çatmadan önce hastalığın önlemini almayı salık vermektedir, bizlere.


BÜYÜK VE KÜÇÜK GÜNAHLAR

Günaha Düşmemek İçin

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)