• Nombre de visites :
  • 2465
  • 20/5/2012
  • Date :

Tebliğ  Ayetinde Hz. Ali ( a.s. )-5

tebliğ  ayetinde hz. ali ( a.s. )

Bunlar konuya değinen  Ehl-i Sünnet alimlerinin  sadece az bir bölümüdür. Allame Emini "El Gadir" adlı kitabında diğer bir çok kaynağı zikretmiştir.

            Acaba Resulullah ( s.a.a. ) kendine "Rabb'inin indirdiğini tebliğ et" emri gelince ne yaptı ?

            Şia diyor ki Resulullah ( s.a.a. ) halkı "Gadir-i Hum"             denilen bir yerde  toplayıp uzun ve te'sirli bir konuşma yaparak kendisinin, onlar adına tasarruf etmek ve karar almak hususunda kendilerinden daha üstün olduğuna dair söz aldıktan sonra Hz. İmam Ali ( a.s. )'nim elinden tutup havaya kaldırarak şöyle buyuruyor:

                    "Ben kimin mevlası isem bu Ali de O'nun mevlasıdır.

                     Ey Allah'ım O'nu seveni sen de sev;

                     O'na düşman olana sen de düşman ol !

                     O'na  yardım edene sen de yardım et;

                     O'nu Yanlız bırakanı sen de  O'nu Yanlız bırak;

                     Ve her nere'ye  gitse hakkı onunla beraber kıl."

( İşte bu hem Şia ve hem de Ehl-i Sünnet alimlerinin  naklettikleri "Gadir-i Hum" hadis'dir. ) Tüm belge ve kaymnaklarında mevcut bir hadis olduğu halde  bile bile müslüman halk kit'lereine yalan söylenmaktedirler. Müslümanım diyen halk'lar kitleleri de gerçekleri araştırmadan bu sağtekar alimlerin peşine gidiyor. Bakalım bundan sonra benim bu belge ve kaynaklarıma karşılık ne tepki ve gerekçeler ve tetid sergileyecekler. "Doğrusu " merak ediyorum?

            Sonra başındaki sarığını, İmam Ali' (a.s. )nın başına koyup ona  özel bir yer ( çadır ) hazırladı. Sonra da ashabından, mü'minlerin önderliğine  ulaştığından dolayı Hz. Ali (a.s)'yi tebrik etmelerini istedi. Ashap da başta Ebubekir ve Ömer Hz. İmam Ali ( a.s. ) mı tebrik ettiler. Hatta Ebubekir ve Ömer Hz. Ali (a.s)'ye hitaben "Ne mutlu sana ey Ebu Talib'in oğlu bizim ( benim ) ve bütün mü'minlerin mevlası oldun" dediler. ( Ahmet b. Hanbel ( Müsned'inin  c.4, s. 281'de ) ve Taberi ( kendi tefsirinde ) ve Fahr-i Razi ( El- Kebir" adlı tefsirinnin c. 4, s. 636'da ) ve İbn-i Hacer ( Sevaik'ul Muhrika" adlı kitabında ) hakeza Darkutni, Beyhaki, Şerristani ve diğerleri )

            Tekrik merasimi sona  erdikten sonra Hz. Resulullah ( s.a.a. )'a:

"İşte bu gün size dininizi kâmil kılıp size nimetimi tamamladım ve sizlere din olarak İslam'a ( bağlanmanıza ) razı oldum" ayeti nazil oldu; ve böylelikle Kur'ân'ı Kerim tamamlamış oldu.

            Şia'nın görüşü işte budur. Bu hadis Şia arasında kesin bir gerçek olarak kabul ediliyor. Şia ulemasının bu hususta hiç bir ihtilafı yoktur. Şimdi ehl-i Sünnet ulemasının bu olayı kendi kitaplarından zikredip etmediklerine  bir bakalım. Bu hususu  incelemekle mes'eleye tek yönlü bakmamız engellenmiş olur ve vereceğimiz hükmün hakka uygun olmasına yardımcı olur.


Tebliğ Ayetinde Hz. Ali ( a.s. )-1

Tebliğ Ayetinde Hz. Ali ( a.s. )-2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)