• Nombre de visites :
  • 3339
  • 15/5/2012
  • Date :

  VAHİY -2

  vahiy

Vahyin müvekkili, yani Peygamber'lere Allah'ın hükümlerini tebliğ'e memur

 olan melek, Cebrâil'dir a.s.  Cibril, Cebreil, Cibrâl tarzlarında da söylenen bu sözün arapça olmayıp Süryanca'dan geldiği, Süryanca "Cebr" sözünün kul, "İl" sözünün Allah anlamına geldiği, böylece de "Cebrâil" sözünün, Allah kulu anlamını ifade ettiği söylenmiştir ; Allah kudreti anlamına geldiğini de söyliyenlerde olmuştur. "Ahd-i Atik'te, Cebrâil'in vahiy meleği olduğunu, Dânyâl bölümünden anlaşılmaktadır ( 8 ; 16. ) Fakat aynı kıtaptan, İsrailoğullarının, Mikâil'i daha çok sevdiklerini de anlıyoruz ( 12, 1 ). Fedek Yahudilerinin bir kısmını, Mikâil bize bolluk ve rahmet getirir; Cebrail'se kahırla, gazeble, savaşla gelir dediklerini, bu münâsebetle ( 2. Süre-i Celilenin Bakkara, ) "D ek: Kim Cibril'e düşmansa iyi bilsin ki o, Allah'ın izniyle, ellerinde bulunanın " ( Gerçek Tevrât'ın ) "Doğruluğunu bildiren, inananlara doğru yolu gösteren ve bir müjde olan kitabı" ( Kur'ân'ı ) "Senin kalbine indirmiştir. Kim, Allah'a ve Meleklerine ve Peygamberlerine ve Cibril'e ve  Mikâil'e düşman olursa, bilsin ki Allah da kafirlere ( yani değişik düşünceler ve hüküm ve yönetmenlik kendi tekellerinde bulunduranlarada Allah ) düşmandir"mealinde ki ( 97--98 ayet-i ) kerimeleri nâzil olmuştur. ( 26. Süre-i Celilenin ) "Şuarâ )  193--194. ayet-i kerimelerinde, Cebrâil, Rüh'ul-Emin" diye anılmaktadır ve Hz. Resül-i Ekrem'e ( s.a.v. ) Kur'ân-ı Mecid'i getirdiği bildirilmektedir. ( 42. Süre-i Celilinin  Şürâ. 52. ayet-i ) kelimesinde de Cebrâil, "Rüh" diye anılır. ( 98. Süre-i Celilenin Beyyine ) "Vaz" geçmezlerdi kitap ehlinden kâfir olanlar ve şirk koşanlar ( Hükümet ve Devlet yönetmenliklerini ellerinde tutanlar ve ayrıca kendilerini ilahlaştıranlara karşı koymanda ki senin mücadelelerine karşı gelip ilahi bir gücün yokluğuna halkı kandırıp seni ve senden önceki gönderdiğim elçilerimi veya Peygamberlerimi yalanlıyanlara karşı savaşsanlara karşı ancak Allah sana yardım edecektir.) onlara apaçık kesin bir delil gelmedikçe, Allah'tan bir Resül, onlara tertemiz sahifeler okumadıkça" Mealinde ki ( 1--2. ayet-i ) kelimelerinde ki "Resül'ü" Hz. Muhammed ( s.a.v. ) olarak yorumluyanlarda vardır. ( 81. Süre-i Celilenin  Tekvir ) "Gerçekten de o" yani Kur'an büyük bir elçinin" ona Allah tarafından, Hz. Muhammed ( s.a.v. ) iblâğı buyurulan "Sözdür" ( ve o elçi, ) "Kuvvet sahibidir,Arş ıssının", Allah'ın katında kadri yücedir; itaat edilir, emniyetlidir de. Sizinle konuşan ( hz. Muhammed S.a.v. )"deli değildir ve andolsun ki onu" (o, Resülü, Cebrâil'i ) "


VAHİY -1

Nübüvvet Felsefesi -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)