• Nombre de visites :
  • 1953
  • 13/5/2012
  • Date :

Kur'an'da İlham -1

kuranda ilham

İslam tebliğinde gereken noktaların dikkatle üzerinde durulması gereken bir konu da aşağıda beyan edilmiştir:

1 ) Halk  arasında, yeni imkanlardan ve zamanın şartlarından yararnarak hayra, marufu ( iyiliği ) emretmeye, münkerden ( kötülüğü ) sakındırmaya davet edilen takvalı ve ( devletmeşmedeki temellerinin baş rolunun oynamasında ) ve dindâr tebliğcilerin varlığının gerekliliği.

2 ) Böyel kişilerin tebliğ hareketinin hedefi toplum bilinci vadetini korumak, tefrika, ihtilaf ve gruplaşmaktan sakındırmak olmalıdır.

3 ) Hayra ( yani doğru ve gerçeğe ) davet, marufu emretmek, münkerden  sakındırmak mübelliğin belirgin vazifelerindendir.

4 ) Her türlü aşırılık ve taşkınlıktan kaçınmak İslam-i bir devlet yapısında tebliği hareketinin çekirdeğinde hareket eden kimselerin önemli vazifelerindendir. Buna göre Resulullah ( s.a.v )'in İslam ümmet'i arasında edinilmesi ve izlenilmesi gereken bir numune olduğunu gibi mübelliğ'de , İslam toplumunun insanlığa örnek bir toplum olmasına çalışmalı ve her türlü günah ve vesvese'den kaçınmalıdır.

5 ) İslami tebliğ sisteminde olanlar mektebinin eğitimin prensiplerine kalben inanıp, iman takvasıyla bağlı kalmasındaki iman eden kimselerden olmalıdırlar. Tebliğ'de niyetle amel arasında hiç bir ayrılık olmamalıdır. Tebliğ'de rolu olan kimselerin itikad ve inançları sağlam olmazsa gerektiği gibi etkili olamazlar.

6 ) İslami tebliğda Allah-u Teâla'nın anayasına ve hükümleri konusunda kendi görüş ve fikir reyiyle içtihad ederek hüküm vermekten kaçınılmasıdır. İslam-i tebliğ çeşmesinden itaat ve teslimiyet ruh'u ve nur'u akmalıdır.

7 ) Tebliğde her türlü abartı , rıya ve gösterişten sakınmalıdır. Yapılmayan işler yapılıyormuş gibi gösterilmemelidir.

8 ) Tebliğ sahasında inkilab-i ve doğru tavır ortaya koymalı, telike ve zorluklarla tehdit edinilse dahi yalnız Allah-u Teâla'dan korkmalı, O'na sığınılmalı ve O'ndan başka hiç bir güçten çekinilmemelidir. İmam Ali ( a.s. )'mı kendisine örnek almalıdır.

9 ) Tebliğ Allah için yapmalı, hiç bir insanın ırk ve dil , din ayırımın yapmamalı ve hiç kimseden karşılık ve mükafat beklememelidir. Halis niyetle yapılan tebliğ daha etkili ve daha sağlıklıdır bilgisine ulaşmalıdır. Başkalarından mükafat beklemek ve öğüt almak bazı çıkarcıların baskısı altında kalmak İslam-i tebliğ'de tehlikeli hastalılar oluşması gibi'dir, bu gibi düşüncelerden kaçımılmalıdır.

10) Tebliğin hemen etkili olması beklenilmemelidir. Sabır tahammül, süreklilik ve istikamet alanında ilerlemisinin gereklerindendir. Toplumu doğru ve gerçek hidayet etmek isteyen kimseler bu yolda fedakarlıklar için hazır olmalı, programlarının ilerlemsi için sabrı gerekli unsurlardan biri bilmelidirler.

11 ) Tebliğ programı " yumuşak söz ve huy " esasına göre planlanmalıdır.

12 ) Mübelli bir toplumun bir ferdi ve bir parçası olmalı ve toplumun için'de bulunduğu şartlardan tamamen haberdar olmalı ve toplumla rahat bir şekilde bağlantı kurabilmeli ve onların sorunlarına yakınen ilgilenmeli kültürel açılarında ki, değişik sosyo-ekonomik kültürellere saygı duymalı her şahşiyetlerinin özgürlüğü hakkında adaleti tam ve uygun olarak uygulamalıdır.


Kuranın Yapısı-1

Kuranın Tekâmülü

Kurânın İsimleri-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)