• Nombre de visites :
  • 1372
  • 13/5/2012
  • Date :

Leylet-ul Mebit-1

leylet-ul mebit-1

Eşi ve değeri bulunmayan kainatta da emsalinin hiç bir canlı ve cansız da, da tartışılmasını bile konu yapmakta mümkün olmayan bir fadakarlığın ancak ve ancak emsali sadece Hz. Ali' ( a.s. )'de ve Hz. Muhammed ( s.a.v. )'de hayatı pahasını uluştuğu sırada mümkün bir fedakarlık derektiğinde canını hiçe sayarak ölüm döşeğinde yatan tek kişi olarak Hz. İmam Ali ( a.s. )'dır.

            Bi'set'in 13.yılı, zilhicce ayının 13. gecesi, Allah'ın Resulullah'ı ile Yesripliler arasındaki ikinci Akabe Antlaşması'ndan sonra, Kureyş'in başları , İslam'ın gelişmesi için Yesrip'te yeni bir karargâhın oluştuğunu anladılar. ( Bu antlaşma gereğince Yesrip halkı Peygamber'ibu şehre davet ettiler ve onu koruyacaklarına söz verdiler. O geceden sonra Mekke Müslümanları tedricen Yesrib'e hicretetmeye başladılar.) Bu durumdan tetirgin olan Kureyş'in başları Peygamber'e ve onun taraftarlarına yaptıkları eziyetlerden dolayı onların intikam alacaklardan ve Kureyş'in Yesrip'ten geçip Şam'a giden kervanlarının  tehlikeye girmesinden korktular. Bu tehlikeyi önlemek için, Bi'set'in 14. Yılının Sefer ayının sonlarında Dar'un-Nedve'de toplandılar. Çare üzerinde tartışmaya koyuldular.Bu Şurada bazıları Resulullah'ın sürgüne gönderilmesi veya zindana atılmasını önerdiler; fakat kabul edilmedi. Sonuçta onu öldürmeye karar verdiler. Ancak Peygamber'i öldürmek kolay bir iş değildi. Çünkü Haşim Oğulları, onun öldürülmesi durmunda sessiz kalmayacak, onun kanını almaya kalkışacaklardı. Sonunda, her kabileden bir gencin katılımıyla gece yarısı hep beraber Hz. Muhammed ( s.a.v.)'e hücum ederek onu parça parça etme kararı aldılar. ( Şimdi ki siyasetçilere sormak lazım? Neden dini siyaset'en ayırmanın nedenini sormak lazım olduğunu burdan da anlaşılmaktadır. Acaba kendi kendilerine gülmezlermi bunu onlara bırakmak lazım olduğunu şimdilik bu konu hakkında bir şey demek istemiyorum.) Böylece katil bir kişi olmayacak ve Haşim Oğulları da bütün kabileler ile savaşmaya cesaret edemeyecek, kann parasına razı olacaklardı. Böylece olay burada bitecekti. Kureyşliler, yaptıkları bu planı uygulamak  için rebiulevvel ayının ilk gecesini seçtiler.

            Sonraları Allah onların bu üç planını hatırlatarak şöyle buyurmuştur:

            "Hatırla; kâfirler seni hapsetmek, öldürmek ya da sürmek için düzen ( yani plan ) kuruyorlardı. Onlar düzenkurarken ( yani senin ölüm planlarını kuruüp hazırlarke ) Allah da düzenlerini bozuyordu. Allah düzen yapanların en iyisidir."( yani seni onlara karşıda Allah'da onlara karşı bir cephe almış ve senin yardımcın ve halifen İmam Ali ( a.s. )'mı onlara karşı güçlendirmişti. ) Enfal Suresi: Ayet, 30.

Kureyş'ın bu kararının ardından Vahiy Meleği, Hz. Resulullah'ı onların bu planlarından haberdar etti, ve Mekke'yi terk ederek Yesrib'e doğru hareket etmesi gerektiğini bilgiren ilahi emri ona iletti.

            Emperyalist ve milliyetçilik düşmanlarının bu planını bozmak için, hareketini gizli tutup izini kaybetmeliydi. Ancak böylece  şehri terk edebilirdi. Bunun için onun adaletli davasını savuna bilen onunla aynı düşünceyi paylaşan bilen onu canından  da daha kıymetli ve değerli bilen birisinin onun ölüm döşeğine yata bilen bir can gerekiyoru. Bu fedâkar cevakar şaşiyetin İmam Ali ( a.s. )'dan başkasıda geğildi. Böylece onlar evi kontrol ettiklerinde Hz. Peygamber'ın yatağında olduğunu simyalların görtergesi olduğunu ve Hz. Peygamber ise vahyi haberciliği gerektirdiği gibi şehri terk ediyordu. Düşmanların evin etrafinda kurdukları ölümcül tuzağı habersız bir şekilde sanki Hz. Resulullah ( s.a.v. )'a yatağındaymiş gibi beklemeleri Hz. Muhammed ( s.a.v. )'e bir güvence veriyor. Peygamberin yatağına yatan Hz.Ali ( a.s.)’dan başkası değildi.


İmam Ali (as): Hz. Peygamber ( s.a.a )in Hamisi ve Halifesi-1

Hz. Alinin Velayeti-1

İmam Ali (as) ve Namaz-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)