• Nombre de visites :
  • 1248
  • 9/5/2012
  • Date :

Fıtrat’ın Anlamı -6

fıtrat’ın anlamı

Fıtrat- Sıbğat- Hanif :

Kur'an-ı Kerim'de, "din" ( devlet ) teriminin ismi ve vasıfları zikrdilirken muhelif yerlerde üç değişik kelime kullanılmıştır. ( Allah'ın yaratığı fıtrat ki insanları o fıtrat üzerine yaratmıştır ); yani aynı manaya gelen üç ayrı lügat kelime manası vardır Kur'an'da : "Fıtrat" Sıbğat ve " Hanif "... Yani din hakkınka hem " Fıtratullah " hem "Sıbğatullah"  ve hemde " Hanif " din devletleşme denilmiştir. Şimdi kısaca bir " Sıbğat" ve " Hanif " kelime terimlerine bakalım.

Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor : " Boya, Allah'ın boyasıdır ; boyası O'nun boyasından daha güzel olan kim var ? " ( Bakara Süresi : 138. ) Bu ayette geçen kelime anlamı da " filet " veznindendir; "Sıbğet". " Sebğ " ve "Sebbağ " gibi kelimelerin kökündendir. "Sebğ " renk ve boyamak, " Sebbağ " boyacı ve " Sıbğet " ise özel bir boyama anlamına gelir. " Sıbğetullah", Allah'ın tekvin metninde verdiği bir çeşit boya, yani ilahi renktir. Din hakkında " Devlet ilahi renktir, Hakk elinin tekvin ve yaratılış metninde insanı boyadığı ise renktir." Denilmiştir. Başta Rağib olmak üzere kimi müfessirler yani araştırmacılar, Kur'an'da bu tabir Hıristiyanların yaptığı vaftiz işlemine işarettir, demişlerdir. Hıristiyanlar vaftiz işlemine ötedenberi inanagelmişlerdir ; şimdi dahi bu işi yapmaktadırlar. Birincisini Hıristiyan etmek istediklerinde, hatta dünyaya gelen bebekleri dahi hıristiyanlık dinine sokmak için, gusul ettirirler ve bu vesileyle de hıristiyanlaşmış ve " Hıristiyanlık rengi " vurmuş olurlar. Nitekim onlar da bu yıkanmayı bir nevi " hıristiyanlık rengi vermek" şeklinde tanımlarlar. Kur'an, "Renk sadece Allah'ın yaratlışta verdiği renktir", buyurur.

Bir başka ayette ise şöyle buyurmaktadır :

" İbrahim Yahudi veya Hıristiyan değildi, o sadece hanif bir müslüman idi" ( Ali İmran Suresi : 67. )

Kur'an, beşerin bir fıtratı vardır ve bu, "din fıtratı"dır ; din'de ancak İslam'dır, İslam ise Adem'den Hatem'e kadar bir hakikattır demektir. Kur'an'ın görüşü ise "dinler " değil "devlet" dir. Bu nedenledir ki, Kur'an'da ve hadiste hiç bir zaman din kelimesi çoğul olarak kullanılamıştır. Çünkü din ( devlet ) Kur'an'a göre fıtrattır, yoldur ve insanın tabiatındaki bir hakikattır. İnsanlar çeşit çeşit ve ırkların üzerinde yaratılmışlardır. Bütün peygamberlerin emirleri fıtri duyguyu uyandırmak, eğitmek ve geliştirmektir. Onların sundukları şey , ise insan fıtratının istediği şeylerdir.


Fıtrat’ın Anlamı -1

Fıtrat’ın Anlamı -2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)