• Nombre de visites :
  • 951
  • 17/4/2012
  • Date :

Resu-i Ekrem (s.a.a), Kur'an ve Ehlibeyti’nin Örneği -1

resu-i ekrem (s.a.a), kuran ve ehlibeyti’nin örneği

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Biz takva kelimesi, hidayet yolu, en yüce örnek, en azametli hüccet ve en sağlam kulpuz.”‌; “Ehl-i Beyt’imin sizin aranızdaki örneği ona binenin kurtulduğu ve binmeyenin ise helak olduğu Nuh’un gemisi’nin örneği gibidir.”‌; “Ehl-i Beyt’imi kendi aranızda bedendeki baş ve baştaki iki göz mesabesinde tutunuz. Zira baş olmadığı yerde beden ve gözün olmadığı yerde ise baş yolu bulamaz.”‌

Peygamber (s.a.a) ve Kıyametin Misali

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Benim ve kıyametin misali iki yarış atı misali gibidir. Benim ve kıyametin misali bir grubun düşmanın durumundan haberdar olmak için önceden gönderdiği kimsenin misalidir. O düşman kendisinden önce topluluğuna ulaşır korkusuyla elbisesini çıkarır ve onlara şöyle işaret verir: Sizlere saldırıya geçilmiştir! Sizlere saldırıya geçilmiştir! Bu benim! Bu benim!”‌ [1]

Kur’an’ın Misali

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kur’an ve insanların misali yeryüzü ve yağmurun misali gibidir. Yeryüzü kurumuş ve ölü bir haldeyken aniden Allah ona yağmur yağdırır, yeryüzü harekete geçer, ardından şiddetli yağmurlar indirir, yeryüzü hareketlenir ve gelişir. Ardından yeryüzünün tohumları yeşersin, bitsin ve bitkileri büyüsün diye nehirleri ve vadileri akıtır. Allah yeryüzünün süsü, insanların ve hayvanların yiyeceği olan şeyi yeryüzünün bağrından çıkarır, Kur’an da insanlara işte böyle yapar.”‌ [2]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah’ın beni kendisiyle gönderdiği hidayet ve ilmin misali bir toprağa inen şiddetli yağmurun misalidir. Tertemiz olan o toprağın bir bölümü suyu kendine çeker, onda bir çok bitkiler ve bir çok otlar yetişir. Sert olan bir bölümü ise suyu tutar, Allah onunla insanları faydalandırır. Zira oranın suyundan içerler, tarlalarını sularlar, hayvanlarını otlatırlar. Yağmur suyunun bir bölümü de çöl olan başka topraklara yağar, orada ne bir su tutulur ve ne de bir bitki biter. Allah’ın dininde derin bir anlayış sahibi olan, Allah’ın beni kendisine gönderdiği şeyin kendisine fayda verdiği, öğrendiği ve öğrettiği kimse ile bu sebeple başını bile kaldırmayan ve kendisi için gönderildiği ilahi hidayeti kabullenmeyen kimsenin misali işte budur.”‌ [3]

Peygamberin (s.a.a) Ehl-i Beyt’inin Örneği

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Ehl-i Beyt’imin örneği Nuh’un gemisinin misali gibidir. Her kim ona binerse kurtulur ve her kim de ondan geri kalırsa suya gark olur.”‌ [4]

[1] a. g. e. 38332

[2] a. g. e. 2457

[3] a. g. e. 897

[4] a. g. e. 34151


Resulullah ( s.a.v. )ın Gençlik Dönemi-1

Peygamber’e (s.a.a) Salavat

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)