• Nombre de visites :
  • 1999
  • 17/4/2012
  • Date :

Peygamberliğin Devamlılığı-4

peygamberliğin devamlılığı

Hz. İsa ( a.s. )'ın en tanınmış öğrencileri mesajı insanlara yaymak için büyük eziyetler çekmeleriydi.

Ve yine sonuçta hakim zulüm dezenicileri, Hz. İsa ( a.s. )'ın gerçek mesajını ortadan kaldırdı ve kutsal Kitab-, hiç birisi Hz. İsa ( a.s. )'ın sözlerini taşımayan dört kitab'a böldü : Bunlar Mata, Markos, Luka, ve Yuhanna İncilleridir.

Bu yüzden gerçek İncil ortadan kayboldu. Tevrat'ın emirleri, mevcut kehanetler ve Hz. İsâ ( a.s. )'ın yolunun varlığı, Hz. İsa ( a.s. )'ın gelecekle ilgili sözlerinin yalanlanmasını önleyen ve insanları Hıristiyanlık öğretileri etrafına yaymaları için zorlayan inkar edilemez bir delil olmuş oldular.

Dördüncüsü : açık bir yol. Yani Kitap'ta bulunmayan ancak insanlarda bulunanlar. Bu İmam Hasan el- Asgari'den nakledilen bir rivayette de belirtilmiştir. O, bu rivayette, İslâm hukukçularının özellilklerini açıklamıştı. Bir adam İmam'a, müslüman alimler Kur'an'da öğüldüğü halde, papazların ve hahamların niçin Kur'an'da kınanmış olduklarını sordu. Bu ikisi arasındaki fark neydi acaba ? İmam soruya detaylarına inerek cevap verir. Özet olarak cevap şöyleydi ; müslüman alimler şartsız bir şekilde övülmemişlerdir. Bu insanlar, İslam'ın belirttiği niteliklere haiz olmalarından dolayı övülmüşlerdir. Fakat eğer onların rahip ve hahamların sapık yolundan gitselerdi, onlar da aynı şekilde kınanacaklardır.

Papazlar ve hahamlar güce ve onları destekleyenlere bağlıydılar. Gerçekler insanların gözlerinde belirse de, onlar bu insanlara gerçek dini göstermeye yanaşmadılar. Fakat bu insanlar fıtratlarına dayanarak gerçeği yalandan ayırdedebildiler. İnsanlar her zaman, Peygamberlerin devamlı eğitimlerinden kaynaklanan ve onlara doğruyu yanlıştan ayırabilme yetkinliğ kazandıran doğal özelliklere sahip olmuşlardır. ( Örnek olarakta bir mezhep veya bir din yani devlet adamı Allah düşmanlarıyla uzlaştığı zaman, hiç düşünmeden bu davranışın yanlış olduğu söylenebilmişlerdir. ) İnsan kalbine ve inancına bakarak, doğruyu yanlıştan ayırabilir.

Bu dört eleman İslam Peygamberi'nin ortya çıkışından önce yaşamış her insanın hayatında daima varolmuştur. Bazen aynı zaman da, fakat farklı farklı yerlerde iki veya üç Peygamber oluyordu. Böylece kutsal kitap iki ayrı millet tarafından izleniyordu. Fakat önemli olan Kutsal Hedefin, onun ortaya çıkışını bütün yer ve zamanlar için mümkün kılmasıydı. Mesajı reddedenlerin çoğunluğu hiçbir zaman Peygamberlerin çalışmalarını engelleyemedi. Gerçekte, hiçbir Peygamber başarısız olmadı. Bunun tam aksine istisnasız hepsi, inananların sayısı az, yalancıların ve faşist düşünce egemen güclerin sayısı çok olsa da, amaçlarına ulaşmayı başardılar. Bugüne kadar yüzyirmidörtbin Peygamber'in varlığı dünyanın geçmişten bugüne kadar olan nüfusuyla orantılıdır. Yalancılar, Peygamberlerin yollarını, ve mesajlarını ve Peygamberliklerini yalanlayanlardı. Tarih boyunca yalancılar, her zaman sayısal üstünlüğe sahip olmuşlar ve hatta bazı Paygamberleri de katl etmişlerdir. Ancak Peygamberler, asla asıl amaçlarından yani tevhidi bir toplumun kurulması amacından vazgeçmemişlerdir ve misyonlarını tamamlamakla asla umutsuzluğa kapılmamışlardır.


Peygamberliğin Devamlılığı-1

Peygamberliğin Devamlılığı-2

Peygamberliğin Devamlılığı-3

Peygamberlerin Hayatları Boyunca Masum Olması

Peygamber'in Çağrısı Evrenseldir

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)