• Nombre de visites :
  • 2124
  • 15/4/2012
  • Date :

Peygamberliğin Devamlılığı-2

peygamberliğin devamlılığı

Kitab'un Münzel ( aşağı gönderilen bir kitap )'ın anlamı nedir ? Bu aşağı gönderme hareketi bir yerimi belirtmektedir ? Yoksa başka bir gerçeği anlatmak ister ; aşağı gönderilen kitap lafzı, kitab'ın insanların anlayabileceği harfler ve kelimeler haline dönüştüğünü belirtir. Yani bu, İlahi kavram ve görüşleri insanoğlunun düşünebilme ve anlayabilme seviyesine indirmiştir.

Gerçekte Allah ( c.c. ), Peygamber'e en karışık gerçekleri ve öğretileri, tıpkı bir öğretmenin öğrencilere karışık konuları verirken bunları basitleştirmesi gibi, herkesin anlayabileceği ve daha sonra Kur'an olarak adlandırılacak basit söz ve ifadeler halinde vahyetmiştir. Bu karşılaştırma yanlış olabilir, burada örnek verilen öğretmenin kalbi ve aklıyla, öğrencilerin akıl ve kalpleri arasında basit ve mantıki bir bağ vardır, oysa ki basit bir adamın kalbiyle, ilahi öğretiler arasında büyük farklar vardır.

Mü'minlerin Emiri, Peygamberlerin ve kutsal kitapların yokluğunda, ( insanların onunda düşmanlarını susturabileceği ve inandırabileceği ) bağlayıcı bir delilin veya ( insanların ona tabi olduğu ) sağlam bir savunmanın varolduğunu ileri sürerler.

Tarih boyunca her bir toplum, şu veya bu sayılanlardan birine mutlaka sahip olmuşlardır. Birincisi ; bir Peygamber. Bir rivayete göre dünyadan ilki Hz. Adem ( a.s ) ve sonuncusu Hz. Muhammed ( s.a.v. ) olan yüzyirmibin Peygamber geçmiştir.

İkincisi bir Peygamber tarafından bırakılmış bir kitap. Bu konu hakkında da değinmiştitki, 1. Konuşmasında Mü'minlerin Emiri İmam Ali ( a.s. ) son Peygamber hakkında şunu söyler demiştik :

" Peygamber size diğer Peygamberlerin kendi ümmetlerine bıraktıklarından farklı bir şey bırakmadı. "

Kitap sözüyle, o yazılı öğretileri ve Peygamberlerin emirlerinin tamamını kastetmekteydi. Bu kitaplar, yalnızca bir kaç Peygamber'e direkt indirildi. Diğer Peygamberler ise, bu sayılı bir kaç Peygamber'in bıraktığı, ancak daha sonra halk tarafından tarif edilmiştir ve bu kitapları doğru bir şekilde açıklamak için gelmişlerdi. Ve bir örnekle misilleme yaparsak Hz. Musâ ( a.s. )'dan sonra Tevrat tam olarak anlaşılmadı ve şirk düşüncesiyle karıştı. Bundan dolayı Hz. Süleyman ve Hz. Davut ( a.s. )'lar gibi Peygamberler halka bu kitapları gerçek manasını öğretmek için geldiler. Bunlara benzer sapıtmalarında İslam Peygamber'inin vefatlarından sonra Hz. Muhammed ( s.a.v. )'ın bana bir kağıt kalem getirin sizlere vasiyetimi yazayım benden sonra hüsrana ve delalete düşmiyesiniz, deyince Ömer bin Hattab tarafından söylenen söz şuydu. " Bizim senin vasiyeine ihtiyacımız yoktur Allah'ın kitabı bize yeter" demesi üzerine Hz. Muhammed ( s.a.v. )'ın benim hüzüründan dışarıya cıkın ve defolun demişlerdir. Bu belge ve  kaynaklar islam alimlerin tüm hadis kitaplarında da mevcut'tur.


Peygamberlerin Sıfatları -1

Nübüvvet

Peygamberleri Tanıma Yolları-1

Resul, Nebi ve Muhaddes

Peygamber ve İmamların Sünnetinin Önemi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)