• Nombre de visites :
  • 1026
  • 9/4/2012
  • Date :

Rızık - 3

rızık

Rızkın Azaltan ve Çoğaltan Ameller

Nimete Şükür etmek

Rızkı artıran diğer bir amel de nimete şükür etmektir. Çünkü nimete şükür etmek nimetin artmasına sebeptir. Hz. İmam Ali (as) bu konuda şöyle buyuruştur:

شکر نعمه يضاعفها و يزيدها؛[1]

Bu konu açıktır,dolayısyla fazla açıklamaya gerek yok, çünkü nimete şükür etmek fıtrîdir. Rızkı artıran diğer bir amel de sadaka ve borç vermektir.  Allah-u Teala bunu karşılığını verecektir, zira Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur:

… و ما انفقتم من شي فهو يخلفه و هو خير الرازقين[2]

…Siz Allâh için ne verseniz, Allâh onun yerine başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Yine başka bir ayette şöyle buyuruyor:                                                                      

مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ[3]

Kimdir o, Allah’a güzel bir borç verecek olan ki, Allâh da onun verdiğini kat kat artırsın ve onun için değerli bir mükâfât da versin?

Hz. İmam Ali (as) bu konuda şöyle buyurmuştur:

استنزلوا الرزق بالصدقه [4]...

Rızkı sadakayla indirin…

 Yine bu hadisin devamında şöyle buyurmuştur: Bir kimse karşılığını alcağına yakinen inanırsa, bağışlamak ve infakta cömert olandır.

Peygamber Efendimiz (saa)’dan rivayet edilen hadisten de anlaşılacağı gibi rızkı arttıran diğer bir amel de evlilikle Allah-u Teala’dan rızık talep etmektir.

 Hz. Resulullah (saa) şöyle buyuruyor:

استنزلوا الرزق باالنکاح؛.[5[

Evlilikle Allah’tan rızık talep edin.

Fakirliğe Neden Olan Ameller

İsraf ve hile ve sahtekarlık yapmak fakirlik ve yoksulluğa neden olan amellerdendir. Hz. İmam Ali (as) bu konuda şöyle buyuruyor:

سبب الفقر الأسراف [6]

İsraf fakirliğe sebep olur.

Hz. İmam Ali (as) hile ve sahtekarlık konusunda şöyle buyuruyor:

 المحتکر محروم مِن نعمه

Hile ve sahtekarlık yapan kimse Allah'ın vaadetiği nimetlerden mahrum kalacaktır.

 Rızkı arttıran amelleri birkaç bölüme ayırabiliriz: Bu amellerden bazıları yukarıda beyan ettiğimiz gibi ticaret, kanaat etmek… vb. gibi amellerdir. Bazı ameller ise dua, namaz veya münacattır. Dua ve münacat kitaplarında rızık talep etme ve fakirliğin sebepleri beyan edilmiştir. Ama burada tamamını sayamayacağımız için fihrist şeklinde – kaynak fihristi olarak değil- bir kaç örnekle yetineceğiz.

Dipnotlar:

[1]- Hukm el- Zahireh, s. 475, h: 4711,

[2]- Sebe Suresi, 39. ayet,

[3]- Hadid Suresi, 11. Ayet

[4]- Ber Hidmet İctimai Mukaddimesi, Muhammed Zahidi Asl, Allame Tabatabai Üniversitesi Yayınları, 1370, s. 75-76

[5]- Nehc-ul Fesahe, s. 92

[6]- Hukm el- Zahireh, s. 492, h: 4892,


Rızık - 1

Rızık - 2

Temiz Rızık-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)