• Nombre de visites :
  • 1040
  • 9/4/2012
  • Date :

Rızık - 2

rızık

Rızkın Azaltan ve Çoğaltan Ameller

Ticaret

Rızkı artıran bir diğer amel de birçok rivayette bize tavsiye edilen, ticarettir. Örneğin  Vesail-uş Şia adlı değerli kitapta bu konuda rivayet edilen hadislerin bulunduğu bir bölüm bulunmakta ve bizi üretmeye ve ticaret yapmaya teşvik eden hadisler yeralmaktadır. Şimdi biz burada bunlardan birkaç örneği zikredeceğiz.

Hz. İmam Cafer-i Sadık (as)’dan nakledilen bir hadis şöyledir:

تسعه أعشار الرزق في التجاره؛[1]

Rızkın onda dokuzu ticarettir.

Hatta Hz. Masum İmamlar (as) bizi bu konuda teşvik etmekle kalmamış aklın arttığı gerçeğini de bize beyan etmişlerdir. Yine diğer bir hadiste Hz. İmam Cafer-i Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ticaret aklı artırır.”‌[2] Bunun aksi yani ticereti terk etmenin neticesinin de çok kötü olacağı  hadislerde beyan edilmiştir.

Allah-u Teala’ya Tevekkül Etmek

Rızkı artıran diğer bir amel de Allah-u Teala’ya tevekkül etmektir. Hayatın her anında özellikle rızık hususunda, insanoğlunu yaratılmışların en üstünü ve en şereflisi ve yeryüzünün efendisi olarak yaratan Allah-u Teala kulunu unutmamıştır. Hatta gözyüzünde uçan kuşların rızkını ve yerin altında, toprağın içinde yaşan küçük canlıların rıkzını unutmamıştır. Biz de buna karşılık Yüce Yaradan’ı ve rızkı veren Yüce Allah’ı her an anmalı ve tevekkül etmekliyiz. Ne başkalarını ne de başka şeyleri sadece Allah’a tevekkül etmeliyiz.

Hz. Peygamber Efendimiz (saa)  şöyle buyurmuştur:

لوانکم تتوکلون علي الله حق توکله لرزقکم کما يرزق الطير...[3] 

Sizlerden her kim Allah-u Teala’yı hakkıyla tevekkül ederse Yüce Allah gökyüzünde uçan kuşlara verdiği gibi rızkını verir.

Yine başka bir hadiste bu konuda Hz. İmam Ali (as)’dan şöyle rivayet edilmiştir:

من توکل علي الله سبحانه کفي و استغني

Her kim Allah-u Teala’ya tevekkül ederse Allah ona yeter ve Yüce Allah onu diğer şeylerden müstağni kılar.

Hayatımızda ve aile yaşantımızda kanaat etmek, kazançta orta yolu tutturmak ve Allah’ın bize verdiği rızıktan hoşnut olmak, rızkı artıran diğer bir ameldir. Yani ne ifrat ne tefrit, aşırıya kaçmamak gerekir. Yine bu konuda birçok hadis rivayet edilmiştir. Hz. İmam Ali (as) şöyle buyurmuştur:

کن قنعا تکن غنياً[4]

Kanaat et ki ihtiyaçsız- müstağni olasın.

Hırs ve tamah etmemek, Allah’tan başkasından  istememek, yine başka bir hadiste Hz. İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hiçbir hazine kanaatten daha dolu değildir.”‌ [5]

Dipnotlar:

[1]- Vesail-uş Şia, c. 17,  hadis: 21845, s. 7, Al-i el-Beyt Müessesesi,

[2]- Vesail-uş Şia, c. 17,  hadis: 2185,

[3]- Hukm el- Zahireh, s. 470, h: 4678,

[4]- Hukm el- Zahireh, s. 478, h: 4732,

[5]- Hukm el- Zahireh, s. 479, h: 4739,


Rızık - 1

Helâl Rızk Elde Etmek İçin Çaba Göstermek

Temiz Rızık-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)