• Nombre de visites :
  • 1089
  • 13/1/2013
  • Date :

İmam Hasan Mücteba (a.s.) Mübarek Hayatının Son Günleri(1.Bölüm)

imam hasan mücteba (a.s.) mübarek hayatının son günleri

İmam Hasan Mücteba (a.s.) Hayatının Son Günlerine Bir Bakış

İmam Hasan Mücteba (a.s.) barış anlaşmasını imzaladıktan sonra, Kufe’den dedesi Allah’ın Peygamberi (s.a.a.)’ın Medine’sine geri döndü ve Peygamber (s.a.a.) ile Mescid-un Nebi’nin kutsal civarında Peygamber (s.a.a.) ile Ehli Beyti (as)’ın sünnet ve yöntemini dünyaya tanıtıp müslümanları Emeviler’in özellikle Muaviye’nin zalimce hükümetinden kurtarmak için on sene boyunca çok önemli temel adımlar attı.

Diğer taraftan Muaviye de İmam Hasan Mücteba (a.s.)’ın toplumsal ve siyasal kişiliği karşısında direnmek ve bu büyük İmam’ın yüksek ve etkin durumunu, onu sevenlerin kalbinden çıkarmak için çeşitli yollar seçti. Ancak hangi cinayete kalkışırsa kalkışsın, ters sonuç alıyordu ve her gün İmam Hasan Mücteba (a.s.)’ın sevenleri ve din ile hakikat hayranları çoğalıyordu. Buna göre de, onun hükümeti karşısında direnen diğer Ehli Beyt ve seyyidlerin umudunu kesmek için bu büyük İmam’ın kendisini hedefleri karşısında en büyük engel görerek ortadan kaldırmaya karar verdi.

Muaviye’nin en çılgınca yaptığı cinayet:

Muaviye defalarca İmam Hasan Mücteba (a.s.)’ı zehirlemeye çalıştı ve gizlice bir çok araçlara başvurdu. Hâkim-i Neyşaburî, Ummi Bikr Bint-i Müsevver’den muteber bir rivayette  şöyle naklediyor:

‘Hasan ibni Ali (a.s.)’ı defalarca zehirlediler ancak çok etkilemedi. Ama en son defa zehir karaciğerini parçaladı ve ondan sonra üç günden fazla hayatta kalmadı.’

İbin Ebilhadid şöyle yazıyor: ‘Muaviye’nin oğlu Yezid için bey’at almak isteyince İmam Hasan Mücteba (a.s.)’ı zehirlemeye kalkıştı. Çünkü Muaviye’nin oğlu için bey’at alıp hükümetini kalıtsal yapmak için karşısında Hasan ibni Ali (a.s.)’dan daha büyük bir engel görmüyordu. Buna göre, Muaviye komplo hazırladı. Hazreti İmam’ı zehirledi ve ölümüne sebep oldu.’

Bu komploda en büyük rolü ise Medine’nin valisi olan Mervan ibni Hakem yaptı. Muaviye bu korkunç cinayete karar verince son olarak kendi valisi Mervan’a gizli bir mektup yazarak ondan Hasan ibni Ali (a.s.)’ı zehirleme işini hızlandırmasını ve bu işe öncelik vermesini istedi.

Mervan bu suikastı düzenlemek için Eş’asın kızı Ca’de, İmam Hasan Mücteba (a.s.)’ın eşi ile temasa geçmekle görevlendirdi. Muaviye mektubunda Ca’de’nin rahatsız ve şikayetçi olup onlarla işbirliği yapabileceğini söyleyip aynı halde ona görevini yaptıktan sonra onu oğlu Yezid ile evlendireceğini söz vermesini tavsiye etmişti. Birde Ca’de’ye yüz bin dirhem vermesini emretmişti.

Şa’bi’nin naklettiğine göre, Ca’de İmam Hasan Mücteba (a.s.)’ı zehirleyince Muaviye ona yüz bin dirhemi verdi ama onu oğlu Yezidin eşi yapmayı reddetti ve bir mektup ile ona şöyle iletti: ‘Oğlum Yezid’in hayatı ve yaşamasını istediğim için seninle evlenmesine izin veremem.’


İmam Hasan (a.s)ın Sabrı -1

İmam Hasan’ın (a.s) Fedakarlığı -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)