• Nombre de visites :
  • 2071
  • 8/3/2012
  • Date :

Peygamberlerin Görev ve Sorumlulukları-5

peygamberlerin görev ve sorumlulukları

İşte, tam bu sırada, peygamberler ortaya çıkarlar ve ezilmiş yalın ayaklı insanları düşünmeye çağırırarak, düşünme gücünü ve hikmeti açığa çıkartırlar. Bunu Kur'an'da şöyle dile getirir :

" Bakmıyorlar mı o deveye ; nasıl yaratıldı ? ( Ğaşiye Suresi : 17 ). " Bir de insan, yediğine bir bakıversin ; hiç şüphe yok biz, suyu akıttık, sonra yeri de yardıkça yardık." ( Abese Suresi : 24- 26 ).

Kur'an'ın belirttiği bu olaylar oldukça önemli olaylardır. Ancak haklarında düşünmediği sürece bu olaylar insanlar için sırdan her gün görülebilen olaylardandır. İnsan aklı, ancak insanın düşünmesinden sonra ortaya çıkar ve aktiviteye geçer. İlk müslümanlar da, ancak düşünmeye başladıktan sonra, bulundukları alçak seviyeden yükselip, insanoğlunun ulaşabileceği en yüksek noktalara ulaşmışlardır.

Peygamberlerin yerine getirdiği ve Mü'minlerin Emiri İmam Ali ( a.s. )'nin belirttiği bir başka görev de " O'nun kudretinin işaretlerini insanlara göstermek" tir. Peygamberler insanlara İlahi gücü göstererek görevlerini yerine getirmişlerdir. Mü'minlerin Emiri İmam Ali ( a.s. )'da insanların düşünmelerini sağlamak amacıyla bazı İlahi örnekleri gözler önüne sererek bu görevi yerine getirmiştir. ( 7. konuşmasında ) O şöyle devam eder : " O'nun kudreti, göğü onların üzerine, yeri onların altına yayar, yaşamalarını sağlar, onları yaşlandırır ve öldürür, olayları ardarda sıralar..." Üstümüze yayılmış olan bu gök, Azot, Oksijen ve diğer gazların karışımından oluşmuş bir bütündür yalnızca, taki biz onun üzerinde cidden düşününceye kadar. Newton yerçekimini kanunnun, büyük bir dikkat sarfettikten sonra buldu. O, ilk önce kendine, cisimlerin neden yukarıya çıkmadığını, ama daima yere düştüğünü sordu ve sonunda yerçekimi kanununu buldu. Gerçekte Astronomi biliminde ki, bütün yönler ve kanunlar, Peygamberlerin de insanları davet ettikleri, dikkatli gözlemlerdendırler sonra elde edilmişlerdir.

İnsanın altınd olan bu toprak parçası nedir ? Neden yaratılmıştır ? Altında ne var ? Jeoloji ilmin ilgilendiği bu soruları cevaplayabilmek için de tek bir yol vardır : O da düşünmektir.

Hayatı oluşturan nedir ? Bütün yönleriyle hayat ve ölüm nedir ? Ölüm yalnızca bir sesizlik halimidir ? Niçin hayatın bir döneminde güçlü ve sağlıklı olumur da , hayatın geri kalan kısmında güçsüz ve sağlılsız olunur * İşte tüm bu sorular, insanı akletmeye, düşünmeye zorlar. Zatem Peygamberlerin görevi de, Allah ( c.c. )'ın ayetlerini göz önünü sererek, insanları akletmeye, düşünmeye çağımaktır.


Peygamberlerin Görev ve Sorumlulukları-4

Peygamberlerin Görev ve Sorumlulukları-3

Peygamberlerin Görev ve Sorumlulukları-2

Peygamberlerin Görev ve Sorumlulukları-1

Peygamberlerin Masumiyetini İspatlayan Nakli Deliller -3

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)