• Nombre de visites :
  • 2195
  • 9/3/2012
  • Date :

Peygamberlerin Görev ve Sorumlulukları-4

peygamberlerin görev ve sorumlulukları

Bilgi, ancak düşünme ve analiz etme ( yani kavrama )  yeteneklerinin ortaklaşa çalışmasıyla ortaya çıkar. Çözüm yolunun ortaya konması ise, bilgiye sahip olunması gerekliliğinin beraberinde getirir. Bunlarla da seçme yeteneklerine ve özgürlüğü ve dolayısıyla sorumluluk duygusu ortaya çıkar. Şimdi birisi doğru bir yolu, yanlış bir yoldan ayırıp, onu seçtiği zaman kendini yenilemiş olur. Kendisini yenileyebilme yetkinliğinden yoksun olması ise, onu kusursuzluktan uzaklaştırmış olur. Ancak bilinçli bir şekilde her hangi bir yolu seçmek insanı sorumlu kılar. Yolunu bilinçli bir şekilde seçme yetkinliğinden dolayı yoksun bir insan, sorumlu olamaz.

Sonuçta cehalet içinde bir toplumda, insanlar insanı insan yapan bu özellikleri unuturlar. Peygamberler de bu insanlara unuttukları özelliklerini hatırlatmak için gelirler. Böylece sadece fiziken insan olan bu insanlar, en güçlü sistemleri dahi yerle bir edebilecek haline gelirler. Mü'minlerin Emiri'nin deyişiyle Peygamberlerin görevi insanlara mesajı iletmek ve onların devletleşmedeki yönetime kavuşturmaktır. Aksi takdirde mesaj, yani vahy, peygamberlerin tekelleri altına girecektir. Böylece Allah ( c.c. )'ın kendilerine verdiği görevi yerine getirmeyeceklerdir. Bu Kur'an'da şöyle dile getirilmektedir :

" Hani kendilerine kitap verilenlerden : " Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz" diye kesin söz almıştı. Fakat onlar, bunu arkalarına attılar ve ona karşılık az bir değeri satın aldılar. O aldıkları şey ne kötdür." ( Al-i İmran Suresi : 187 ).

Peygamberler bu görevlerini yerine getirmelidirler. Aksi takdirde Peygamberliğin bir anlamı kalmayacaktır.

Ve yine MüminlerinEmiri İmam Ali ( a.s. ) sözlerine şöyle devam eder ; Peygamberlerini sıralamaya devam eder ; " gizlemiş hikmetin faziletlerini ortaya çıkarmaktır." Bu cümleyle , Peygamberlerin insanları düşünmeye çağırması gerekliliğini belirtir. Düşünme güçü çeşitli nedenlere bağlı olarak zayıflaya bilir. Bunun zayıflaması ise, insanı sömürmek isteyen hakim faşist güçlerin işine yarar. Hatta bu hakim faşist güçler, insanın düşünme gücünü elinden alarak zayıflatmak için çok çeşitli yolları da kullanır.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, düşünme gücü tüm insanların sahip olduğu bir dünya insanlar hakkı ve özgürlük güçtür. Ancak bu güç hakim faşist idarelerin gelenek, adet ve güçlerın tarafından örtülebilir. Ve geçici istekler, hayallar, masallar, devletleşmedeki din, felsefe ve bilim adı altında gülünç iddialar için sarfedilir.

Gerçekten, hakim güçler insanları düşünmeden alıkoymaya ve düşünmeyi geliştirecek şeyleri yok etmeye ve onların insanlık kimlik hakklarını ellerinden almayı amaçlarlar.


Peygamberlerin Görev ve Sorumlulukları-3

Peygamberlerin Görev ve Sorumlulukları-2

Peygamberlerin Görev ve Sorumlulukları-1

Peygamberler ve Sosyal Sınıf- 4

Peygamberler Nasıl Seçilirler?-3

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)