• Nombre de visites :
  • 1742
  • 8/3/2012
  • Date :

Peygamberlerin Görev ve Sorumlulukları-3

peygamberlerin görev ve sorumlulukları

Ve daha da açıklıklar getirir kurulan devletleşme temellerinin sağlamlaştırmasını öndürüp peygamberlerini Rahman suresini'nin bazı ayetlerinde de insanın yapısı ve yaratılışından haberdar ederek bahsedilir ;

" Allah en merhametli olandır. O ki Kur'an'ı öğretti... O ki insan-ı yarattı." Bazı ayetlerde de doğa olaylarına işaret edmektedir ;

" Güneş ve ay ( belli ) bir hesap iledir. Bitki ve ağaç ( O'na ) secde etmektedir. Gök ise, onu da yükseltti ve mizanı yerleştirip koydu. " ( Rahman Suresi : 5- 7 )

Burada " secde etmek'ten kasıt doğal olayların belli bir nizam doğrultusunda oluştuğu veya hareket ettiğidir. Denge sözüyle de insan-ın yapacağı iyi ve kötü hareketler belirtilmiştir.

Sonra da Kur'an devam eder :

" Tartıyı adaletle tutup doğrultun ve tartıyı noksan tutmayın." ( Rahman Suresi : 9 ).

Burada insanın, kendisiyle tam bir uyum içinde olan yaratılış kurallarını ve devletleşmedeki kanunların yasama kuralların vatandaşlık görevlerinin bulunması insan fıtratında ki en önemli görevlerindendir. İmam Ali ( a.s. )'ın dediği gibi ;  insan kendini bilmez ise Allah'ı da bilmez. Ve insandaki en büyük fakirlik ise calelet ve cahelettir. Ve dini ( devletleşme ) kuralları bozması gereği belirtilmiştir. Buna bağlı olarak da insan hayatıyla bu kuralllar arasındaki bağlantıyı kurmakla, yani teorisini pratiğe geçirmekle yükümlüdür. Bundan dolayı insanlar veya toplumlar bu kuralları karşılarına aldıkları zaman, insanın fıtratını da karşılarına almış olmaktadırlar. Peygamberler ise insanlar ile Allah ( c.c. ) arasında mevcut olan bu sözleşmeyi aksiyona geçirmek için gelmişlerdir.

Mü'minlerin Emiri'nin sözlerine dayanarak, Peygamberlerin bir başka görevi de insanları unuttukları Allah ( c.c. )'a geri çağırmaktır. Yani Peygamberler, Allah ( c.c. )'ı unutmalarından dolayı kendi ( nefislerini de unutan insanlara Allah ( c.c. )'ı hatırlatmak suretiyle benliklerine kavuşmalarına yardımcı olmak için gelmişlerdir. Ve yine Kur'an'da bunu şöyle görüyoruz ;

" Ve kendileri Allah'ı unutmuş, böylece O'da onlara kendi nefislerini untturmuş olanlar gibi olmayın. İşte onlar, fasık ( yani iki yüzlü ) olanların ta kendileridir." ( Haşr Suresi : 19 ).

Nefsin bir çok boyutu bulunmaktadır . Bu konuyu detaylarıyla işleme konusunu yapıp üzerinde geniş bir çalışma yapacağımızdan dolayı, fazla derinliğine inmemize gerek görmüyoruz. Çünkü insan fıtratında Ruhun ve Nefsin çok büyük bir rolu ve fonsiyonu bulunmaktadır. İnsanın kendisine düşmanı olan da zaten kendi nefsidir. Bundan dolayı, nefsini unutan insan, bilgi edinme, düşünme, karar verme, yenilenme ve sorumluluk hissetme gibi yetilerinden oluşan bu boyutları da unutacaktır. Bunların unutulmasıyla da insan, insanlığını da unutacaktır.


Peygamberlerin Görev ve Sorumlulukları-2

Peygamberlerin Görev ve Sorumlulukları-1

Peygamberlerin Masumiyetini İspatlayan Akli Deliller

Peygamberlerin Masumiyeti

Nübüvvet - Akıl Tek Başına Yeterli Değildir

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)