• Nombre de visites :
  • 2032
  • 8/3/2012
  • Date :

Peygamberler ve Sosyal Sınıf-3

peygamberler ve sosyal sınıf

Peygamberler Toplumların Hangi Sınıfına Aittir ?

Genel olarak bu tip ülkelerde toplum bilinci yokolmuş toplum ikiye ayrılmıştır. Ezenler ve ezilenler. Ezilenler de kendi aralarında ikiye ayrılırlar : Muhtaç durumda olanlar bunun benzerini Türkiye deki Refa partisinin insanların dini duydu sömürusunu yaparak ve olmayanlar. Günde 15 saat ağır bir şekilde çalıştığı halde, yine de karnını doyuramadığı ve geçim sıkıntısı içinde olan bir işçi, işte bu sınıftandır. Bu sınıftakilerin yönetime hiçbir şekilde katılma hakları da yoktur.

Mü'minlerin Emir'nin belirttiği gibi , Peygamberler bu ezilmiş sınıf'a aittirler ve bu ezilmiş insanların acılarını da çekmişlerdir Hz. Muhammed ( s.a.v. )'in hayatı bunu en iyi bir şekilde bizlere ispatlamaktadır sanırım.

Hz. Musâ ( a.s. ) ezilmiş İsrailoğullarından bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Fakat doğuşundan hemen sonra, Fir'avun'un sarayına girdi ve Fir'avun'un gözdesi oldu.

O, en iyi şartlar altında büyüdü. Sonra Fir'avun sarayında bir düşman beslediğini anladı ve Hz. Musa ( a.s. ) ondan kaçtı. Aslında o andan önce Hz. Musa ( a.s. ), tebliğine başlamıştı ve Fir'avun'un eşini etkilemeyi başarmıştı. Fir'avun'un onu düşman olarak görmesi bundan sonradır ki, Kur'an'da bunu kanıtlamaktadır.

Hz. Muhammed ( s.a.v. ) bir kabile evinde, Mekke reisi Abdulmüttalib ( a.s. )'in torunu olarak dünyaya geldi. Abdulmüttalib torununa 4 yaşına kadar baktı. O'nun ölümünden  sonra, Hz. Muhammee ( s.a.v. )'in koruculuğunu amcası Hz. Ebu Talib ( a.s. ) üstlendi. Ebu Talib iyi bir hami ( yani sorumlu ) oldu. Ancak Ebu Talib'in gücünü kaybetmesiyle, Hz. Muhammed ( s.a.v. )'de mali desteğini kaybetmiş oldu. Fakat çok geçmeden Hz. Hatice ( a.s. ) ile evlendi ve Mekke'nin en zengin insanlarından biri olmuş oldu.

Peygamber olduğu 40 yaşına kadar bu zenginliği devam etti: Peygamberliğinden sonra İslâm Hz. Hatice'nin parası ve İmam Ali ( a.s. )'nin Zülfikârıyla doğruldu.

Buna bağlı olarak ta şunu söylemek gerekir ki ; Hz. Muhammed ( s.a.v.) aristokrat bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi ve peygmaber olana kadar rahat bir yaşam sürdü. Pegamber olmasından sonra ise hızla fakirleşti.

Diğer peygamberler de az veya çok refah içinde yaşamışlardır. Bunlardan bazılarının örneğini göstermek gerekirse. Hz. Davut ( a.s. ) Büyük bir çiftçiydi. Hz. Süleyman ( a.s. ) O'nun evinde dünyaya geldi. Allah'ın tüm peygamberleri toplumlarının üst seviyesindeki ailelerde dünyaya geldiler. Hz. İbrahim ( a.s. )'de bir put yapıcısın oğluydu aynı zaman'dab Sonunç olarak Peygamberlerin büyük bir kısmı zengin ve güçlü ailelerin elinde büyüdüler. Bunda dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta var sanırım : Birincisi , Mü'minlerin Emiri'nin İmam Ali ( a.s. )'ın dediği gib, Peygamber ezilen sınıfa aittirler. İkinci, bazı peygamber, yukarda da belirttiğimiz, gibi zengin ve güç ve aynı zamanda da edebiyatçıların yetiştirmesinden gelmedeler. Bu iki, yani hem aristokrat bir aileden gelme ve hem de ezilenlerin  savuncusu olarak ortaya çıkma birbirlerine taban taban'a zıt değilmiydi ? Bu ana nokta değildir. Ana nokta , bütün devrimlerin proleterya sınıfı tarafından yapıldığı masalının böylece hükümsüz bırakılmasıdır.


Peygamberler ve Sosyal Sınıf-2

Peygamberler ve Sosyal Sınıf-1

Peygamberlerin Masumiyetini İspatlayan Nakli Deliller -3

Nübüvvet Felsefesi -5

Ulül Azm Peygamberler

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)