• Nombre de visites :
  • 2669
  • 8/3/2012
  • Date :

Peygamberler Nasıl Seçilirler?-2

peygamberler nasıl seçilirler?

Hz. Musa ( a.s. )'dan önce gelen peygamberler, Hz. Musa ve Hz. İsâ ( a.s. )'lardan sonra gelen Peygamberlere nazaran manevi açıdan farklıydılar. Zira her peygamber kendisinden önce gelen peygamber'in bıraktığını eklenmişti. Yani daha önce gelen peygamberler tarafından oluşturulmuş ruh'i ve ihlahi ortam, daha sonra gelen peygamberlerin oluşumununda oldukça etkili oluyordu. Bundan dolayı " Mü'minlerin Emir'i İmam Ali ( a.s. ) İstafa kelimesini, bu ruh'i ve ilahi ortamda olgunlaşmış insanlar olan peygamberin, Allah tarafından seçilmesi için kullanır.

" O'nun devrimini ve mesajını yaymak için onlardan söz aldı." Burada Mü'minlerin Emiri, peygamberlerin iki yönden söz verdiklerini belirtir. Birincisi , Allah'tan aldıkları vahy'i kendilerinden hiçbir şey katmadan insanlara söylemek, ikincisi aldıkları mesajı tüm insanlara ulaştırmak ve onu saklamamaktır. Burda dikkat çekici olan tüm insanlar anlamında hiçbir ırk veya kabiler toplumlukları değildir ve birilerin çıkıp bizim toplumumuz ve ırkımız falan ve filan insanlardan üstündür idaası yapması yasaktır. Zaten insan haklarında ki, en önemli ve büyük dengeli kuralda budur. İnsan ırklarının birbirinden üstün olmamalardır.

" Zaman geçtikçe, bir çok insan sapıttı. Allah'ı unuttu ve O'na ortaklar edindiler. Şeytan onların Allah'ı tanımalarını engelledi ve onlar Allah'a ibadetten ve onun kanunlarından alı koydu.." Bu cümlede yine Mü'minlerin Emiri, peygamberlerin ortaya çıktıkları zamandaki insanların aklı ve ahlaki, pratık, sosyal ve kültürel tüm özelliklerini yansıtmaktadır. "

İlk cümlede kullanılan " birçok insan " lafzı, tüm insanların değil, ancak insanların, büyük bir kısmının sapttığını belirtir. Bu insanların sapıttığı dömen tam bir barbarlık ve cahiliye dönemiydi ve bu insanlar kutsal girişi bulmak için peygamberlere muhtaçlar. Aslında o , peygamberlerin getirdiği mesajların, önyargı, ve sapıklık, kişisel kin yönünden sapıtıldığı bir toplum ve zamanı belirtir.

O, cümlesine " Allah'ı unuttular " lafzıyla devam eder. Bunun anlamı, Allah'ın gücünün ve toplumsal kuralları koyma yetkisinin unutulduğudur. ( Bugün de aynı durm ve kanunlar hayatlarında Allah'ın yokluğunu hisetmiyen müslümanlar ve batılılarda mevcuttur, bunun nedeni batılıların kendi öz fıtratlarından kopması olmaları ve müslümanlarında kendi kitabı olan Kur'an'dan habersiz olmalarıdır. Onlar, görünüşte Allah'a inanıyor ve O'nun isimlerini durmaksızın tekrar ediyor olsalar da, Allah'ın varlığını unutmuşlardır. Dolayısıyla onlar Allah'ın toplum hayatındaki rolünü ve statasünü bilmemektedirler. )

Ahd nedir ? ( verilen söz ) Şüphesiz Allah insanlara bir hayat süresi ve üstünde yürümeleri gereken bir yol tayin etmiştir. İşte bu yol, peygamberlin tarih boyunca insanları davet ettikleri yoldur. Yani tevhid. İnsanın insanlık itibarı , ahlak, doğal ve yasal niteliğinde bu ilahi program, emir ve sözleşmenin ta kendisidir.


Peygamberler Nasıl Seçilirler?-1

Peygamberlerin Hedefleri

BÜTÜN PEYGAMBERLERİN DAVET USULÜ BİRDİR

Nübüvvet - Akıl Tek Başına Yeterli Değildir

Vahiy Nedir?

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)