• Nombre de visites :
  • 2146
  • 8/3/2012
  • Date :

Peygamberler Nasıl Seçilirler?-1

peygamberler nasıl seçilirler?

Devlet başkanlarının seçilmesi her toplumun kendi özgü idarelerinin sonuncunda seçlidiğini biliyoruz. İnsanların kendi eğitim amaçı sonuçlarındaki tasilleri veya yürüktükleri politik başarılarının  kendilerine verdikleri güven sonucunda belirli veya belirsiz bir amaç için çalıştıkları bir mevkiyi elde ederek sonuçta devlet başkanlarını elde edebilirler. Ama konumuzun amacı insanlar tarafından seçilen bir devlet adamın seçilip seçilmemesi değildir. Burda Peygamberlerin ne amaçlı ve nasıl seçılmeleridir. Çünkü vahşi bir padişahın ve zalim bir hükümdarında kendisinin yaptığı bir darbe sonucunda kendisininde peygamber olarakta görmesidir. Örneklersek sayısız Kıral, padişah ve hükümdarların olduğuda aşıkarınınzdır. Ayrıca da peygamberlerin görevi ihtibari ile kendilerinde beşeri padişaların ve hükümdarların üstünte bir takvaya keramete ve mucizelerede ihtiyaç vardır. Asıl konunun önemide burdan kaynaklanmaktadır.

Peygambrin Allah'a karşı olan sorumlukları nelerdir ? Peygamberlerin ortaya çıktıkları zamanın sosyal, kültürel ve entellektüel yapısını nasıl oluşur tesbitidir ? Bu sorunlara cevap verebilmek için yine ilmin kapısı olan ve peygamberimizin yardımcısı ve birzat Allah tarafından İmamet makamına getirilen İmam Ali ( a.s. )'ın sözlerinden yola çıkarak ve bize ışık tutan Nehcü'-Belağa'da yer alan şu değerli sözlerini analize edeceğiz inşallah : " Hz. Adem ( a.s. )'ın yaratılışından beri, Allah insanların arasından peygamberlerini birzat kendileri seçmiştir ( istafa ) ve O'nun devrimi ve ideoloji siyasi mesajını yaymaları için onlardan söz aldı ve seçmişlerdir.

İstafa ( en iyiyi seçmek anlamındadır ) çok önemli ve temel bir görevdir. Arapça'dan başka hiçbir kelime bu kelimenin kapsadığı anlamları kapsamamaktadır. Bu kelime, saf bir elemanın tanınıp , diğerlerinin arasından seçilmesi durumunda kullanılır. Yani saf olan ve olmayan birbirinden ayrıldığında ve saf olan seçildiğinde bu kelime anlamı kullanılabilir.

İnsan fiziksel ve ruh'i özellikleri düşünüürse, Peygamberler normal insanlardı, ancak bir fark da vardı. Onlar mevcut kapasitelerine artırabilecek yetkinliğe  sahip insanlardı. Peygamber, çok tanrıcılık pisliğne düşmemiş, temiz ve dürüst ailelerin içinden seçilmişlerdir. Bundan dolayı ( İstafa ), genel anlamıyla, toplumun genel ananelerinden arınmış bir oluşumu ifade ederler.

Eğer bir örnek olarak İslâm peygamber'i ahlâk ve manevi boyut yönünde toplumda arınmış bir anne ve babanın oğlu olarak, dürüst ve şerefli bir aileden dünyaya geldi. Gerçekten de " Abdullah " tüm babaların ve " Amine " de tüm annelerin en üstünüydü. Bu iki üstün insanın evlenmesiyle doğacak olan çocuk da tüm insanların çocuklarından üstün olacaktı.


Peygamberlerin Masumiyetini İspatlayan Nakli Deliller -3

Resulullah'ın Sireti Nübüvvetinin Delilidir

Peygamber'in Çağrısı Evrenseldir

Peygamberlerin Hayatları Boyunca Masum Olması

Nübüvvet ve Risalet Makamı

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)