• Nombre de visites :
  • 717
  • 7/3/2012
  • Date :

Resulullah  ( s.a.v. )'ın Gençlik  Dönemi-2

resulullah  ( s.a.v. )ın gençlik  dönemi

Evlilikten  Bi'set'te Kadar

Aynı zamanda insanların izzet ve şerefle hiç başlantılarının kalmadığı ve kendi hanımlarının içtikleri içkilerden sonra verdiği şarhoşluğun tesiri kendi ailelerini başkalarına peşkeş çekip satmalarının verdiği insan piskolojinin yüz kızarcılığının bir hakim faşist Kureyş dönemindeki bir zaman birimini ele almamızdaki daye ve hikmetlerin içreisinde ki Hz. Muhammed ( s.a.v. )'ın hayatını ele alıp yazmak gerçektende bir mücizedir. Ve bir insanlık onur ve şemboludur, o Kureyş genci'nin cesaretli, kuvvetli ve sapa sağlam olduğununda hiç bir şüphe yoktur. Çünkü cesur bir aile de doğmuş, serbest ve sakin bir terbiyeyle büyümüştü. Şimdi bakalım, Hz. Hatice ( a.s. )'ın varlığı gibi bir varlık eline geçtiğinde ve hertürlü eğlencelerin var olduğu kötülüklerin işlendiği bir amansız pisliğinin içine itilecek mi ? yoksa kendi kişi ve karekterine uygun olarak ailesinden aldığı terbiyeyle disipinli ve örnek bir insan olarak izzet ve şerefini koruyacakmı ? Acaba bu maddi imkanlardan gençlerin çoğu gibi hayvanı içgüdülerine tatmin etmek için o faşist Kureyş gençleri gibi onlarla birleşip onlardan mı olacaktı ? Hayır asla öyle olmıyacak daha da karekterli düşünceli mazlumiyetin yanında olacak yoksul ve fakirleri arka çıkacak, ve köle ( işçi sınıfın ) yardımcısı olacaktı. Tarihinde şahid olduğu üzere o, akıllı ve tercübeli kişiler gibi yaşıyordu ; eğlenmez zevk ve sefadan kesinlikle kaçınıyordu ; yüzünde daima tefekkür eserleri vardı. Toplumdaki fessatlarından uzak olmak içinde sık sık uzun müddet te dağların etiğine ve dedesi Hz. Abdulmuttalib ( a.s. ) tarafında götürüldüğü hira dağına da çekiliyordu. Azda olsa kötülüklerin işlendiği Mekke halkından da ayrı kalmayı tercilerinin başarısına ulaşmış oluyordu. Mağarada kaldıkları zamanda Allah'ın kudretini mütealâ'ya dalıyordu. Kendi aklınca düşüncelerle dalıp Mekke halkının içerisinde ki kötü hareketlerin sonun gelmesininde ki rolun oluşmasındaki fonsiyonların ne gibi bir katkıyla düzelleteciğini ve insanları bu kadar işkencelere dayanacığının amansız acılardandan kurtulmalarının bir amaçlı yolu olduğunun yaratıcıya ihtiyaçlarının olduğunun ve insan oğullarının insan üzerindeki hakim sınıf oluşlarının bir sonu olmasındaki düşüncesinde oluşmasındaki tavrını Allah'a müteâla ediyor tüm zamanlarının Rabbi için geçmesinden daha da mutlu oluyordu.

Peygamber ( s.a.v. )'in gençlik Duyguları :

Bir gün Mekke'de kumarbazın bir, kumar oynarken devesini, oturduğu evini ve nihayet on yıllık ömrünü kaytetti. Bu olay, Kureyş genci'nin insani duygularını yaraladı ve onu o kadar üzdü ki, o gün Mekke'de kalmayıp etraftaki dağlara sığındı ve gece yarılarına doğru eve döndü. O, bu gibi üzücü manzaları görünce gerçektende çok üzülüyor ve o sapık zümrenin akılsızlığına şaşıyordu. Hz. Muhammed ( s.a.v. ) ile evlenmeden önce Hz. Hatice'nin evi yoksulların ve kimsesizlerin umut evi idi. Evlendikten sonra da kocası, onun fakirlere yardım programında bir  değişiklik yapmadı.


Resulullah ( s.a.v. )ın Gençlik Dönemi-1

Hz. PEYGAMBERİN BAZI KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ -6

Peygamber’e (s.a.a) Salavat

RESUL-İ EKREM (S.A.A) SEVGİSİ -2

Hz. Peygamberin Doğumu ve Çocukluğu -6

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)