• Nombre de visites :
  • 1072
  • 5/3/2012
  • Date :

Ebedi Azap (2)

ebedi azap

Kimler Ebediyen Azap Görecekler?

Ebediyen azap görecek kimseler

Kur’an-ı  Kerim’de farklı ayetlerde ebediyen cehennemde kalacak ve azap görecek kimseleler belirtilmiştir. Aşağıdaki ayetlerde bu kimseler şöyle tanıtılmıştır:

1- Kafirler (Al-i İmran suresi, 116. ayet)

2- Müşrikler (Nehl suresi, 29. ayet)

3- Münafıklar ( Mücadele suresi, 17. ayet)

4- Mürted -İslâm dininden küfre dönen kimse demektir- (Al-i İmran suresi, 86-88. ayetler)

5- Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar (Araf suresi, 36. ayet)

6- Allah ve Peygamber (s.a.a) düşmanları ( Tövbe suresi, 63. ayet)

7- Zalimler (Şura suresi, 45. ayet)

8- Bedbaht olanlar ( Hud suresi, 106-107. ayetler)

9- Günahı kendisini kuşatmış, günaha batmış kimseler ( Bakara suresi, 81. ayet)

10- Mümini kasten öldüren kimse ( Nisa suresi, 93. ayet)

11- Riba-faiz yiyenler ( Bakara suresi, 275. ayet)

12- Tartıları hafif olanlar ( Muminun suresi, 102-103. ayetler)

13- Alanen ve kasten günah işleyenler ( Cin suresi, 23. ayet) ( Peyam-e Kur’an, s. 483-490, Cafer Subhani, s. 384-385)

Yukarıdaki ayetlerde de açıkça beyan edildiği gibi kafirler, imansız kimseler ve müşrikler ebediyen cehennemde kalacak ve ebedi azap göreceklerdir. Ama ebedi azap tüm günahkarlar ve kötü amel yapanlar için değildir. Eğer asi olur, günahı büyük ve çirkin günahlardan olursa, bu günahı onu küfre ve imanı terketmesine veya imansız dünyadan gitmesine sebep olursa ebedi azaba düçar olur. Mesela Bakara suresi 81. ayetinde de beyan edildiği gibi  ‘kim bir günah kazandı, vebali kendisini sardı, kapladıysa’ sadece günah işlemiş olmak ebedi azabla cezalanması için bir sebep sayılmamakta, günahın onu sarması ve kuşatması, günahın onu küfre sürüklemesi kişinin ebediyen azap görmesine sebep olacaktır. Rum suresi 10. ayetinde Allah’ın ayetini yalanlayanlar ve onlarla alay edenlerin akibetileri ve sonlarının çok kötü olduğu beyan edilmiştir. Dolayısıyla bu ayette Allah’ın ayetlerini yalanlarak, günahlarında devam etmeleri sonucu küfre gittiklerini göstermektedir. Ayrıca tövbe ve şefaatle ilgili ayetlerdende anlaşılacağı gibi bağışlaması bol olan Allah’ın şirk dışında bütün günahları affedeceği beyan edilmiştir. Elbette kafir ve müşriklerin hesabı diğer günahları bağışlanacak kimselerden ayrıdır. (Peyam-e Kur’an, s. 491-494)

Rivayetlerde de ebediyen azap görecek kafirlerden bahsedilmiştir. İmam Kazım (a.s)’dan nakledilen bir rivayette şöyle buyurmuştur:

لَا يُخَلِّدُ اللَّهُ فِي النَّارِ إِلَّا أَهْلَ الْكُفْرِ وَ الْجُحُودِ وَ أَهْلَ الضَّلَالِ وَ الشِّرْك

Şüphesiz Allah-u Teala sadece küfür, inkar, dalalet ve şirk ehlini ebedi olarak ateşte tutacaktır. (Bihar'ul- Envar, s. 351).


Ebedi Azap (1)

SIRAT KÖPRÜSÜ

Kıyamet Büyüktür

Cennet ve Cehennem

Mükâfatlar ve Cezalar

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)