• Nombre de visites :
  • 1928
  • 4/3/2012
  • Date :

Gençlerin İslami Uyanış Sürecindeki Rolü - 3

gençlerin islami uyanış sürecindeki rolü

Filistin ve Lübnan direnişi ve bu iki ülkenin mümin gençlerinin siyonist rejim ordusuna karşı savaşta mucizevi zafer kazanması Mısır, Tunus, Libya ve diğer bölge ülkelerinde görecede sakin görünen milletleri dalgalandıran önemli etkenlerden biridir. Şimdi de İslami uyanış hareketi Filistin meselesini Müslümanların en büyük kaygısı olarak görüyor.

Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ramazan Abdullah İran'ın dünya mustazaflarının güçlü dayanağı biliyor ve bu hareketlerin amacını kutsal Kudüs'ü kurtarma şeklinde beyan ediyor.

Filistinli aktivist gençlerin İslami uyanışı tarihi öncüleri şeklinde değerlendirerek şöyle diyor:

İslami uyanıştan İslami hareket ve İslami intifada başlatmak için yararlanmalı ve bu yoldu düşmanların tuzağına düşmemeye dikkat etmeliyiz.

İslami uyanış ve gençlik zirvesinin sonuç bildirgesi, İslam dünyasının genç ve inkılapçı kuşağının görüş ve ülkelerinin en net belgesidir. Sonuç bildirgesinde gençler çağımızı maneviyat ve İslam çağı olarak adlandırdı ve İslami uyanışın da ilahi vaadin gerçekleşmesi ve değerli bir hakikat olarak niteledi.

Bildirgede ayrıca başta gençler olmak üzere halkın geniş çaplı katılımı, İslami uyanışın en önemli bileşeni olarak ifade edildi.

Sonuç bildirgesinin dördüncü maddesinde bağımsıztaleplik, özgürlüktaleplik, adalettaleplik, insan kerametinin korunması, istibdat ve sömürüye karşı direniş, mezhebi ve etnik ayrımcılığın reddedilmesi, İslami uyanış hareketinin temel bileşenleri arasında sayıldı.

Sonuç bildirgesinde başta Amerika olmak üzere batılı devletlerin bu inkılapları hezimete uğratmaya çalıştığını belirten Arap ülkelerinin inkılapçı gençleri, komplolara karşı uyanık olmak, akılcı gözetim, küresel istikbar ve uluslararası siyonizmin hilelerini ve siyasetlerini zamanında tespit etmek, İslami uyanışın öncelikleri ve elzemleri arasında yer aldığını vurguladı.

Bildirgenin 12. maddesinde sömürücülerin halkçı kıyamları saptırma çabalarına temas edilirken de şu ifadelere yer verildi:

Başta gençler olmak üzere tüm kesimlerin farklılıkları tanımak ve yönetmekle her türlü çatışmanın tuzağına düşmekten ve bir birini tekfir etmek ve karalamaktan kaçınmaları gerekir.

Sonuç bildirgesinde İslam dünyasının en önemli meselesi olan Filistin meselesi de unutulmadı ve şu ifadelere yer verildi:

Filistin meselesi ve Filistin'in siyonist rejime karşı şanlı İslami direnişi bu meseleyi İslami uyanışın en temel erkânlarından biri haline getirirken, bu hareketin gelişmesi sürecinde esas rolü ifa etmiş ve aynı zamanda hareketin kendisi de İslam dünyasını saran bu sürecin kazanımlarından etkilenmiştir.

Gerçek şu ki son bir iki on yılda İslam dünyasında ve hatta gayrimüslim ülkelerden başlayan hareketle birlikte, İslam ümmetinin İslam'ın ilerici tealimin yönelik eğiliminde da büyük bir gelişme yaşanmıştır.

Bugün gençlerin bakış ufku, hür dünya ve İslam'ın gelişmesidir. Kuşkusuz bu süreçte İslam'ın azameti ve İslami toplumların izzeti, iman ve ilim sahibi ve uzman ve bilinçli gençliğe bağlıdır. İslam dini de düşmanlara karşı bu inancı korumak ve insanların saadetine vesile olan bu dini başka insanlara sunmak için mümin, cesur ve alim gençlere ihtiyacı vardır.


Gençlerin İslami Uyanış Sürecindeki Rolü -2

Gençlerin İslami Uyanış Sürecindeki Rolü -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)