• Nombre de visites :
  • 665
  • 1/3/2012
  • Date :

İslam inkılâbı, İslam dünyasında birlik bayraktarı -2

islam inkılâbı, islam dünyasında birlik bayraktarı

İmam Humeyni(ra) İslam Peygamberi (s.a.a)'in doğum yıl dönümü hakkında iki değişik fikri kapsayan Hk. 12 ila 17 Rebiul-evvel'i Vahdet haftası olarak adlandırarak Müslüman toplumda birliğin sağlanması için önemli adım attı. Bu bağlamda İslam cumhuriyeti kurucusunun Salih Halefi Ayetullah Hamanei şöyle buyuruyor: Vahdet haftası Müslümanlar arasında ortak ve saygın bir haftadır, dünya emperyalizmi karşısında milletlerin en önemli aracı ve Müslümanların saadet ve yüceliğinin vesilesi olan Vahdet ve bir cephede yer almak için çaba gösterilmelidir.

İran İslam cumhuriyeti, İslam inkılabının zaferinden sonra dünya emperyalizminin çeşitli komplolarına maruz kaldı. Düşmanlar İslam inkılâbı ve Rehberini zafiyete uğratmak için çeşitli komplolarını bir bir hayata geçirdi. Bu bağlamda dünya istikbar cephesinin uyguladığı başlıca komplolardan birisi İran içinde kavimler ve mezhepler arasında ihtilaf oluşturma girişimiydi. Fakat İslam inkılabı rehberinin dirayeti ve İran halkının dayanışma ve birliğiyle düşmanların komplo girişimleri etkisiz hale geldi. Ayetullah Hamanei '' Ehli Sünnet kardeşlerin cemaat namazına katılmak'', '' Ehli Sünnet'in kutsal simgelerine ihanetin haram olması'', '' İslami vahdet bildirgesinin hazırlanması'' gibi önemli fetvalarda bulunup, İslam dünyasında birlik ve bütünleşme için önemli çaba sarf ederek bunun İslam dünyası için hayati öneme sahip olduğunu vurgulamıştır.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei Müslüman fırkalar arasında birliğin, İslam dininin güçlenmesi ve İslam dünyasının bol maddi ve manevi imkanlarından iyi şekilde yararlanmak için fırsat oluşturacağına dikkat çekerek şöyle buyuruyor: İslam dünyası birlik olmalıdır. Bugün dünya bunu istiyor. Bugün Müslüman toplumun gerek duyduğu husus Müslümanların birbirinin yanında yer alması, birlik ve müttefik olması, düşmanlara zafiyetlerinden fırsat edinmelerine izin vermemeleridir.

İslam inkılâbı rehberi Şii ve Sünniler arasındaki birlik konusunda önemli bir konuya değinerek şöyle buyurmaktadır: İslami vahdetten Bizim hedefimiz, İslami mezhepler ve inançların bir olması anlamında değildir, bizim İslam dünyasındaki vahdetten hedefimiz, ihtilafın olmamasıdır.

Aslında birlik ve dayanışma her toplumun azameti ve kudretinde en önemli etkendir. Buna karşın nifak ve parçalanmalar da her milletin zillet ve çöküşüne neden oluyor. Bunun için Hz. Ali (as) Müslümanlara armağan ettiği değerli kitabı Nehc-ül Belağa'nın 192. Hutbesinde geçmişteki milletlerin kaderine işaret edip, halkın onların yücelişi ve çöküşü nedenleri konusunda düşünüp ders çıkarmalarını tavsiye ederek, şöyle buyurmaktadır: Geçmişteki milletlerin izzet ve yücelmesine neden olan husus, parçalanmadan kaçınmak, birbirini birliğine çağırıp dayanışmaya riayet etmeleriydi. Onlar ümmetin omurgasını kıran, güçlerini gevşeten hususlardan kaçınıyordu.

Bugün Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da vahdet ve beraberliğin sonucunu iyice görebiliyoruz. Kesinlikle söz konusu halk kıyamlarının zafere ulaşması ve zulmün çöküşünün asıl nedeni İslami uyanış sonucu halk arasında oluşan vahdet ve beraberliktir. Kuşkusuz, oluşan birlik ve beraberliğe halel getirildiği takdirde dış güçlere bağlı taşeronlar ve istikbar cephesi, ülkelerin servetine sahip çıkmak için yine de fırsat elde edecektir. Ümit ederiz ki Müslümanlar İslam peygamberinin izini tutup, vahdet ve dayanışma, basiret ve düşman hedefini tanımakla, seçtikleri yolda zafere ulaşırlar.

Taqrib


İslam inkılâbı, İslam dünyasında birlik bayraktarı -1

İslam İnkilabının Dostları (3)

İnkılâbımız İhraç Oldu Bile! (2)

İslamın Işığı İranda

İslâm Devrimi ve Sonrası (2)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)