• Nombre de visites :
  • 639
  • 24/2/2012
  • Date :

Tanınmış Simalar (8)

tanınmış simalar

Dr. Abdulhuseyn-i Zerrînkûb

 Dr. Zerrînkûb, bütün bu yıllar boyunca, ömrünü inceleme, araştırma ve eser yazma ile geçirmiş; sade bir hayat seçerek kendisini hiçbir zaman ilim dışındaki işlerle meşgul etmemiştir. Çeşitli alanlarda yayımladığı onlarca kitap ve makale de göstermektedir ki bu yorulmak bilmez, çalışkan bilim adamı seçtiği yoldan asla sapmamıştır. Üstadın Avrupa, Amerika, eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri, Hindistan, Pakistan ve Arap ülkelerine yaptığı çeşitli geziler, kütüphaneleri, müzeleri, bilimsel kurumları ziyaretle; Arapça ve Farsça kimi yazma eserlerin mikrofilmlerini temin etmekle geçmiştir.

Bu seferler sırasında yerli yabancı pek çok bilim adamı ve yazarla tanışmıştır. Bunlar arasında Hanri Masse, Vladimir Minorsky, Gustave von Grone Baum, Herold Billy, Walter Bruno Hening, Philip Hutti, Bernard Lewis, Walter Hintz, Wolfgang Lents, Berthold Spuler, Joseph Scaht, Claude Cahen, Gilbert Lazard, Helmut Ritter, Alessandro Bausani’nin isimlerini zikretmek mümkündür. Dr. Zerrînkûb, dünyanın pek çok yerinde bilimsel toplantılara katılmış ve İran’ı temsil etmek üzere konuşmalar yapmıştır. Bunlar arasında Bağdat’taki Beşinci İslam Kongresi, Yeni Delhi’deki Yirmi Altıncı Uluslararası Müsteşrikler Kongresi, Viyana’daki Uluslararası Tarih Bilimleri Kongresi, Cenevre’deki Dinler Tarihi Kongresi, Tacikistan Duşanbe’deki Hâfız-ı Şîrâzî’yi Anma Toplantısı, önce İtalya’da sonra Amerika’daki  Nizâmî-yi Gencevî’yi Anma Kongresi, Paris’teki Orta Asya Ulusları Uygarlık Tarihi Projesi Sekreterleri Genel Kurulu, Münih’teki Mevlânâ’yı Anma Kongresi, Kirman’daki Hâcû-yi Kirmânî’yi Anma Kongresi ve Tahran’daki Orta Asya Ulusları İşbirliği Kongresi bütün bu toplantılardan sadece bir kısmını oluşturmaktadır.

Üstadın yaratıcı zihni, olağanüstü hafızası, engin ve hayret verici bilgisi ve güçlü kalemi, yabancı ülkelerin bilim adamları ve yazarları tarafından da çok iyi tanınmaktadır. Nitekim Cambridge Üniversitesi “Tarih”‌ serisinin dördüncü cildinin bir bölümünü telif etmesi için, Hollanda’da basılan İslâm Ansiklopedisi de yeni basımında çeşitli makalelerin telifi için kendisini davet etmiştir. Buna ilaveten, Mevlânâ’nın eserlerinin büyük araştırıcısı unvanıyla 1374’te (1995) Münih’te düzenlenen Mevlânâ’yı Anma Kongresi’nin İranlı Sekreteri olarak seçilmiştir.

Edebiyat, tarih ve din araştırmalarının bu nadir insanı nihayet ciddi, derin ve geniş araştırmalarla geçen bir ömrün ardından 1378 yılı Ordibeheşt (Mayıs 1999) ayında dünyaya veda etmiş ve ebedî istirahatgâhına ulaşmıştır. 

Dr. Zerrînkûb’un Kitap ve Makalelerinin Bibliyografyası

1.      Felsefe-yi Şi’r yâ Târîh-i Tatavvur-i Şi’r o Şâ’irî der İran

2.      Bunyâd-i Şi’r-i Fârsî (Darmesteter’den çeviri).

3.      Edebiyât-i Feranse der Kurûn-i Vustâ ve Ronesans (V. L. Soline’den çeviri).

4.      Metafizik (F. Challe’den çeviri.)

5.      Do Karn-i Sukût

6.      Şerh-i Kasîde-yi Tersâiyye-yi Hâkânî (V. Minorsky’den çeviri).

7.      Fenn-i Şi’r

8.      Nakd-i Edebî

9.      Erziş-i Mîrâs-i Sûfiyye

10.  Târîh-i İran ba’d ez İslâm

11.  Bâ Kârvân-i Hille

12.  Gulâmhuseyn-i Sahib’in “Dâiretu’l-Maârif-i Fârsî’sinde pek çok madde.

13.  Şi’r-i Bî-durûg Şi’r-i Bî-nikâb

14.  Bâmdâd-i İslâm

15.  Tekdiraht

16.  Karnâme-yi İslâm

17.  Ez Kûçe-yi Rindân

18.  Yâddâşthâ ve Endîşehâ

19.  Firâr ez Medrese

20.  Ne Şarkî, Ne Garbî, İnsânî

21.  Târîh der Terâzû

22.  Aristo ve Fenn-i Şi’r

23.  Custucû der Tasavvuf-i İran

24.  Ez Çizhâ-yi Dîger

25.  Bâ Kârvân-i Endîşe

26.  Seyrî der Şi’r-i Fârsî

27.  Sırr-i Ney

28.  Târîh-i Merdom-i İran

29.  Defter-i Eyyâm

30.  Bahr der Kûze

31.  Nakş ber Âb

32.  Der Kalemrov-i Vicdân

33.  Pille Pille tâ Mulâkât-i Hodâ

34.  Pîr-i Gence, der Custucûy-i Nâ-kocâ-âbâd

35.  Rûzgârân-i İran

36.  Ez Gozeşte-yi Edebî-yi İran

37.  Ney-nâme

38.  Farsça ve İngilizce yüzlerce makale ve inceleme.


Tanınmış Simalar (8)

Tanınmış Simalar (7)

Tanınmış Simalar (6)

Tanınmış Simalar (5)

Tanınmış Simalar (4)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)