• Nombre de visites :
  • 688
  • 6/2/2012
  • Date :

    İslam İnkilâbı Karşıtları (2)

islam inkilâbı karşıtları

1979  Temmuz'unda  da Hasan El Bekir'in  iktidardan uzaklaştırılmasıyla birlikte Baas parti genel sekreterliği ve Irak  devlet başkanlığı, partinin tanınmış komplocu,maceraperest ve gözünü hırs bürümüş  üyesi Saddam Hüseyin'in eline geçmiş oldu. Mevcut delil ve karineler, Saddam'ın  yukarı mevkilere yükseltilerek Irak devlet başkanlığına getirilmesiyle  sonuçlânan parti içi son değişikliklerin perde gerisinde batı, özellikle de  Israil gizli servislerinin yoğun faaliyetleri olduğunu ispatlayıcı  niteliktedir.

Halkın Mücahidleri

        Halkın Mücahidleri, kelime anlamıyla  halk için çalışanlar veya halk için çarpışanlar demektir. Ancak, sözkonusu  terim gerçekte İran'ın siyasi tarihiyle ilgili    bir   isim   olup    1344 - yaklaşık  1965'te - şahlık  rejimine  karşı mücadele gayesiyle kurulan bir gerilla  örgütünün adıdır. Bu yeraltı örgütünün liderleri islam ahkâmı ve bu yüce dinin  hayatın her boyutuna cevap verebilecek kapasitedeki muazzam öğretisine aşina  olmadıklarından karma ve sentez bir ideoloji seçmiş ve İslam İnkılâbı'ndan çok  kısa bir süre sonra inkılab ve inkılâb güçlerinirî karşısında yer alarak halka hizmet veren nice mazlum  vatandaşları, inancına sadık yiğit dinadamları ve memleketin en mümtaz gençlerini  şehid etmiş; ülke çapında giriştiği bombalı saldırılar, sivil halkı  taşıyan belediye otobüsleri ve içindeki  insanlarla birlikte evleri kundaklayıp   ateşe verme... vb. gibi insanlıkdışı eylemlerle ülkede kan seli akıtmışlardır.

        İran İslam Cumhuriyeti nizamını  yıkabilmek için her yola başvurmaktan çekinmeyen bu örgüt birtakım merhaleleri  geride bıraktıktan sonra inkılab güçleri tarafından tamamen çökertildi; bir  kısmıysa selameti yurt dışına kaçmakta buldu. Bir zamanlar anti emperyalist  olduğunu iddia eden ve her an maskesinin düşeceği korkusuyla yaşayanlar bugün  emperyalistlerin yanında, tamamen aşağılık ve rezil bir sıfatla günlerini  geçirmekte ve birkaç günlük bir dünya hayatı için müstekbirlerin önünde  alçaldıkça alçalmaktadırlar. Halkın Mücahidleri teşkilatı bugün İran'da halk  arasında bu isimle değil, "Halkın Münafıkları Teşkilâtı" adıyla  anılmaktadır ki, bu yerinde lâkab, sözkonusu örgütün aşağılık çehresini gözler  önüne sermeye yetmektedir.

Halkın Fedâileri

  "İran Halkının Fedaileri Gerilla  Örgütü" İslam İnkılâbı'nın zafere erişinden sonra inkılâb aleyhine siyasi  ve terörist eylemlere girişen tanınmış Marxist örgütlerden biriydi. Bu örgütün  geçmişi, Marxist üniversite öğrencilerinden bir grubun Ortodoxçu Marxizm'den  kayarak Maoizm'e eğilim göstermeye başladığı 1966'lara uzanır.

        Şah rejimi makamlarına karşı  giriştiği terör eylemlerine rağmen bu örgütün sosyal çevresi İran  üniversitelerindeki solcu ve lâik öğrencilerle   sınırlı kalarak halk arasında itibar görmeye  muvaffak olmadı. Mezkur örgüt, bir an önce İran'da sosyalizmi gerçekleştirme  gayesine yönelik çalışıyordu. Ancak, başgösteren siyasî ve ideolojik buhranlar  bu örgütte de çatlamalara yol açarak örgütün muhtelif fraksiyonlara ayrılmasına  neden oldu. Marxizm ve Sovyetler'in dünyanın dört bir yanında geçirmekte olduğu  şiddetli kriz bu örgütü bir hayli etkilemiş ve siyasî inûallere sürüklenerek  çıkmaza girmesine neden olmuştur.


İslam İnkılabı'nın Özellikleri

İslam İnkılabı öncesi ve sonrası 3

İran İslam İnkılabı

İran İslam Tarihi

İslam inkılabı ile 30 yıl

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)