• Nombre de visites :
  • 739
  • 6/2/2012
  • Date :

    İslam İnkilâbı Karşıtları (1)

islam inkilâbı karşıtları

İsrâil

        Siyonistlerin büyük bir inançla  bağlandıkları yegâne gaye ve hedef, bütün dünyaya hükmedecek bir yahudi devleti  kurmaktır. Onlara göre bu devletin ilk çekirdeği Filistin topraklarında  atılacak ve tıpkı plânlamış oldukları üzere Mısır'ın sağ yanı sahili, Nil'le  Kızıldeniz arasında yer alan bölge, Ürdün, Suriye, Irak'ın büyük bir bölümü ve  Fars körfezı'ne açılan bir pencereden Suudi Arabistan'ın batısına kadar olan  bütün mıntıka bu devletin işgaline geçecektir. Böylece bölgedeki zengin yeraltı  kaynakları onların eline geçmiş olacağından, bu mıntıkalara hükmetmenin bütün  dünyaya hükmetmek demek olacağına inanırlar.

Ürdünlü Hüseyin

       Ürdün'de   iktidarı   elinde  bulunduran   Kral Hüseyin, İslam İnkılabı'nın ilk günlerinden  başlayarak bugüne değin hep Suudi Krallığı'yla bölgedeki diğer uydu arap  devletleri ve Saddam'la birlikte İslam İnkılabı'nın karşısında yer aldı.  Müslüman Filistin halkının davasına yaptığı ihanetler, Filistinlileri canice  katledişi ve İsrail'le aynı safta yer alışı... vb. davranışları, müslümanlar  arasında kendisinden nefret edilen satılmış birisi olarak tanınmasına neden  olmuştur.

         Fas Kralı 2. Hasan

        Fas kralı 2. Hasan da Ürdün ve  Arabistan kralları gibi, İran'da şahenşahlık düzeninin yıkılıp onun yerine  İslam Cumhuriyeti kurulmasını bir türlü hazmedemeyerek bunu kendi tahtı ve tacı  için ciddi bir tehlike olarak telâkki eden ve inkılaba karşı  muhalefet ve komplolara girişmekten bir an olsun geri kalmayarak bu yolda elinden  geleni ardına koymayan müstebid krallardan biridir.

Hüsnü Mübarek

        İslam ve müslümanlara ihanet eden  melun Enver Sedat'ın teröründen sonra iktidara geçerek yüzkarası Camp Davıd  antlaşmaşı ve İsrail'le utanç verici banşta ayak direten şimdiki Mısır  cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, satılmış Amerikan uşaklarından biridir.

 Eflakçı Saddam

        Burada kullanılan "Eflakçı"  sıfatı, Suriyeli sözde aydın "Mıtchell Eflak" a ıtlaktır. Yunanlı bir  ortodoks zahire tüccarının oğlu olan Eflak 1910'da  Demeşk' de dünyaya geldi. İlk ve orta  öğrenimini burada tamamladıktan sonra tahsilini sürdürmek üzere Fransa'ya gitti  ve Sorbon üniversitesi Tarih ve  Felsefe  bölümünden mezun olarak öğretmenlik mesleğini seçti. Derslerinde, özellikle   son   yüzyıllarda   Avrupa'da görülen  milli nitelikli savaşlar ve kurtuluş hareketlerini işliyor ve arapların  parlak geçmişinden, onların tarihteki millî rölünden sözediyordu. Maksadı,  bütün arap halklarını etrafında toplayarak onlara halihazırdaki inanç ve  ideolojileri yerine katı bir arap milliyetçiliği aşılayacak nasyonalist  ideolojiye dayalı bir parti kurmaktı. Nihayet 1940'da  süper güçler ve eskinin kulağı kesik  sömürgecilerinin destek ve yardımlarıyla bu emeli gerçekleşti ve mevzuumuzun bahsi dışında kalan oldukça  kozmopolit bir özel tüzükle kurulan "Baas partisi" Suriye ve Irak  gibi iki merkezde faaliyetlerine başladı. Irak Baas partisi, Abdusselam A'raf  tarafından gerçekleştirilen bir darbeyle 1963' te iktidara el koydu.


Ayetullah Burucerdî ve Rıza Şah

Ayetullah Bafikî - Ayetullah Hâirî ve Rıza Han

İslâm Devrimi ve Sonrası (2)

İranlı bilim adamları ve öğrencilerin bilimsel başarılar-2

İslam İnkılabının yabancı güçlere bağımlı olmaması -2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)