• Nombre de visites :
  • 828
  • 4/2/2012
  • Date :

İnkılâbımız İhraç Oldu Bile! (2)

inkılâbımız ihraç oldu bile!

İslam Dünyanın Dört Bir Yanına İhraç Oldu

Allah'a hamdolsun bugün islamın ve -müslüman- İranlının gücü  İran'da öyle bir konumdadır ki tüm zayıf milletlerin dikkatini kendisine çekmiş  ve islam dünyanın dört bir yanına ihraç olmuştur. Amerika'daki şu aziz siyahlardan  Afrika'ya ve Sovyetler'e varıncaya kadar her yere islamın nuru yansımış,  insanların ilgi ve dikkati islama yönelmiştir. İnkılabın ihracı derken biz de  bunu kastediyorduk zaten, şimdi gerçekleşmiş bulunuyor işte, islam heryerde  küfre galebe çalacaktır inşaallah.[1]

İslam Bütün Dünyada Tecelli Etmiştir

Allah'a hamdolsun, islam tecelli edip kendisini göstermiş ve bütün dünya, dünyadaki bütün mazlumlar bu İslam Cumhuriyeti'ne ilgi duyar olmuşlardır.[2]

İslâmî Hareket Yobaz  Rejimler İçin Bir Tehdittir

soru: Başta Suudi-Arabistan- gelmek üzere yobaz ve irticâî faaliyetlerin inkılab düşmanlarına karşı tavrı  nedir?

        Cevap: Mukaddes îslâmî hareket İran'da şah rejimini nasıl  tehlikeye düşürüp yoketmeye doğru götürüyorsa, açıktır ki diğer islam  ülkelerindeki gerici ve yobaz rejimleri de tehdit etmektedir; bu nedenle,  onların şaha destek vermesi tabiidir.[3]

İslam Düşmanları Bu Hareketi Ortadan Kaldırmaya  Uğraşıyorlar

soru: Arap ve islam dünyasında islam inkılabı için birtakım  sorunlar yaratabileceklerini düşünüyor musunuz?

        cevap: İslam düşmanları bu hareketi yok etmek için  yapmadıklarını bırakmıyorlar, ama Allah Tealâ'nın da yardımıyla mukaddes islâmî  hareket, önündeki yolu süratle açmakta ve ilerlemektedir.[4]

İslamdan Korkanlar, İslam Cumhuriyeti'nin İhracından  Endişe Duymaktalar

İslamın gerçekleşmesini istemeyenler, İran'da İslam  Cumhuriyeti'nin oluşmasını istemeyenler, islamdan korkan ülkeler, islam  cumhuriyetinden korkan ülkeler; islam cumhuriyetinin bu ülkeden diğer ülkelere  ihraç olmasından korkmaktadırlar! Onlar, sizi bu yolda durdurmak ve ilerlemenizi  engellemek istemektedirler.[5]

İnkılabımızı Yurtdışında Kötü Gösteriyorlar

Hepinizin bildiği gibi, yurtdışında inkılabımızı olduğunun  tam tersi bir şekilde yansıtmışlar. İnkılabımızı yavaş yavaş gerçek haliyle  yurtdışına ihraç etmeli ve olduğu gibi yansıtmalıyız.[6]

İnkılab Başka Yerlere de Geçer Korkusuyla  Düşmanların Borazanları Ötmeye Başladı

Bizim milletimiz bilinçli ve inancında sadık islâmî bir millettir;  tüm yurtdışında ve islama karşı olan ülkelerde yapılan zehirli propagandaların  bu milleti etkilemesi mümkün değildir. Bu zehirli propagandaların diğer milletleri  de etkilemeyeceğini umarım; bu inkılab başka yerlere de geçer korkusuyla telaşa  kapılanların ülkemizle islam inkılabına karşı öttürmeye başladıkları  borazanlar-dan etkilenilmemesini umarım. Ümid ederim ki milletler uyanır ve  bütün bu propagandaların, islamı şuracıkta boğmak ve islamın gerçek haliyle,  "ne doğu ne batı!" diyen haliyle başka yerlere de geçmesini engellemek için yapıldığını  farkederler.[7]


[1]- Ae, 17/240, t:4.2.1362.

[2]-  Ae, 18/41-140, t: 13.7.1362.

[3]- Ae, 3/236, t:2. 9. 1357.

[4]- Ae, 3/236, t.2.9.1357.

[5]-  Ae, 11/222, t:17.10.1358.

[6]- Ae, 13/68, t:19.6.1359.

[7]- Ae, 15/119, t:10.6.1360

İslam İnkilabının Dostları (1)

İnkılâbımız İhraç Oldu Bile! (1)

İslamın Işığı İranda

İslam İnkılabı ve Mekke Hadisesi

İslâm Devrimi ve Sonrası (2)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)