• Nombre de visites :
  • 852
  • 1/2/2012
  • Date :

İslamın Işığı İran'da

islamın işığı iranda

İslamın Işığı İran'dan Tüm Dünyaya Ulaşmış Durumda

Şunu biliniz ki islamın ışığı İran'ın merkezinden bütün  dünyaya ulaşmış bulunuyor, her yerde islamın nuru var şimdi.

        Bilmem, siz de duydunuz mu; Amerika'da islam bankası açmak  istiyorlarmış. Onların sözünü ettiği islamla bizim "islam" dediğimiz  şey tamamen farklı tabi; ama yine de islam bankası açmak istediklerini duydum  ben. Mısır, Sudan...  vb. gibi birtakım ülkelerden islam hükümlerinin sesinin yüselmesi kendiliğinden  vuku bulmuş bir olay mıdır sanıyorsunuz? -Hayır- islam dalgasının etkisidir bu,  islam dalgası heryere ulaşmış ve heryerden bu ses gelmeye başlamıştır.  Amerika'da da aynı olay var şimdi, diğer yerlerde de aynı olay var. İster  istemez etkilendiler bu hare

        ketten, bu islamî hareket diğer ülkeleri de etkisi altına aldı, islam  ülkelerinin müslümanları bizimle zaten. -Buna rağmen- kimi zaman "İran bir  kenara itildi, inzivada artık" demelerinin sebebi nedir biliyor musunuz?  Yani Amerika'yla ilişkimiz olmayışını kastediyorlar. Biz Amerika'ya bir adım  yaklaşacak olsak o yüz adım gelmeye hazır; ama biz onu saymıyoruz bile,  aldırmıyoruz ona; diğer -müstekbir-lerine karşı da öyle! Eğer bizim milletler  nezdinde yalnız olduğumuzu kastediyorlarsa, işte, bütün milletlerin bize ilgi  duyduğu herkesçe malum! Bugün nerede islami bir toplanma varsa, nerede ehl-i  sünnet ve ehl-i şia kardeşlerimiz toplanıp biraraya gelerek islamı konuşuyor  ve  herşeyin islama göre olması, kendi  ülkelerinin de islâmî olması gerektiğini konuşuyorlarsa -ki heryerde durum  böyle- Allah Tebarek ve Tealâ'nın lütuf buyurmuş olduğu bir yansımadır bu, her  tarafı nura boğmuş, ışıklandırmıştır.[1]

İslamın Sesi Dünyanın En Uzak Noktalarında Bile  Yankı Uyandırmıştır

Muhterem İranlı hacıların aşk mabedi ve sevgilinin makberine doğru yolculuğu ve Allah Teala'yla azametli Resulü sallallahu aleyhi ve âlihi vesellem'e doğru hicretlerinin eşiğinde bulunduğumuz şu günlerde islamın sesi dünyanın en uzak noktalarında bile yankı uyandırmış, islamın manevî bayrağı bütün kıtalarda dalgalanmaya başlamış ve bütün dünyanın gözü, kademine ruhlar feda olası "Veliyyullah-i A'zam"ın* ülkesine çevrilmiştir.[2]

Heryerde İslamın Tecellisi

İslamın tecellisi Kremlin saraylarına kadar gitmiş, Beyaz  saraylara kadar ulaşmış, Latin Amerika'ya bile varmış; Afrikaya kadar, Mısır'a  kadar ulaşmış, islamı konuşmak zorunda bırakmıştır onları. Biz onların islama  inanmadıklarını, hatta karşı olduklarını biliyoruz. Ama İran'dan yurtdışına  yansıyan bu tecelliyle birlikte, islama inanmayanlar bile "islam -egemen-  olmalı" diyor şimdi, "islam hududu hakim olmalı" diyor şimdi! Bu  -gelişme- onların müslüman olmasından değil; İran'dan dışarıya vuran bu  yansımanın bir bereketidir. Ancak sopayla edeb edilebilen Saddam bile namaz kılıyor diyorlar şimdi,  kıldığı namazı da yanlış kıldı ya... -Nedense- herkes zâhid, âbid ve müslüman  oluverdi. Küçük bir şey değil; çok önemli bir mesele bu aslında. Bu ilahi nurun  inşaallah gelişip yayılacağını ve ardından Allah Tebarek ve Teala'nın nusret ve  yardımını müjdeleyen bir meseledir bu. Nitekim siz İran milleti Allah'a yardım  etmek istiyorsunuz, bunun ardından Allah'ın yardımı gelir işte, Allah Tealâ  bizzat vaadetmiştir bunu. Ama -Allah'ın vaadettiği bu yardımın gerçekleşmesi  için- bizim islama yardımcı olmamız, Allah'a yardım etme düşüncesi içinde  bulunmamız gerekir. Allah için çalışmayı, Allah'ın dinine yardımcı olmayı  düşünmemiz gerekir. Eğer biz bunu yapacak olursak hiç şüphesiz, Allah'ın vaadi  gerçekleşecek ve O'nun yardımı geliverecektir.[3]


[1]- Ae, 19/195, t: 8.5.1364.

[2]- Ae, 20/110, t:6.5.1366

[3]- Ae, 19/28, t:18.5.1363

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)