• Nombre de visites :
  • 398
  • 30/1/2012
  • Date :

"İslam gençleri, ümmetin geleceği için büyük müjde taşıyıcılarıdırlar"

islam gençleri, ümmetin geleceği için büyük müjde taşıyıcılarıdırlar

Tahran, 30 Ocak 2012 – İran İslami İnkılap Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İslami ülke gençlerinin, İslam ümmetinin geleceği için büyük müjdeler taşıycıları olduklarını belirterek, İslam dünyasının her yerinde gençlerin uyanışının, müslüman milletlerin tamamının uyanış ümidini artırdığını söyledi.

 İran İslami İnkılap Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 1 nci İslami Uyanış ve Gençler Konferansı dolayısıyla başta Mısır, Tunus, Libya, Lübnan, Yemen, Bahreyn ve Filistin’den olmak üzere dünyanın 73 ülkesinden gelerek konferansa katılan yüzlerce gençlerle bir araya geldiği bir toplantıya katıldı. 

Ayetullah Hamanei, İslami ülke gençlerinin, İslam ümmetinin geleceği için büyük müjdeler taşıycıları olduklarını belirterek, İslam dünyasının her yerinde gençlerin uyanışının, müslüman milletlerin tamamının uyanış ümidini artırdığını söyledi.

İnsanlık tarihinin büyük bir tarihsel dönemecin başında ve büyük değişimlerin arefesinde olduğunu vurgulayan Ayetullah Hamanei; insanlığın marksizim, liberal demokrasi, seküler nasyonalizm gibi bütün ideoloji ve ekollerden geçtiğini ve en büyük işareti milletlerin ilahi değerlere sarıldığı yeni bir dönemin başlangıcında olduğunu söyledi.

Karmaşık, tehlikeli, fesad ve şeytani siyonist ve istikbar güçlerinin diktacı ağının dünyaya musallat olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, bölge halklarının kıyamlarının bağımlı diktatörler aleyhine olduğunu belirtti.

Küresel siyonist dikta ağına galip gelmeyi mümkün görmeyenler olduğuna işaret eden Ayetullah Hamanei, önceden Siyonist ordusuna karşı Hizbullah gençlerinin zafer elde etmesinden ya da tagutçu Mısır zilletinden kurtulmaktan veya Kuzey Afrika’daki gelişmelerden bahsedilmesinin çok inandırıcı olmadığını; İslami Cumhuriyet’in zaferinin ve gelişmesinin de bazıları için inanılır gibi olmadığını vurgulayarak fakat Allah’ın üstün gücünü bu zaferlerde ve şaşırtıcı gelişmelerde gösterdiğinin altını çizdi.

Allah’ın ilahi vaadlerinin gerçekleşmesi ışığında, Siyonistlerin, Büyük Şeytan Amerika’nın ve Bati güçlerinin İslami Uyanış karşısında yetersizliklerini hissettiklerini ve de bu zayıflık ve yenilgi duygusunun her gün daha da artacağını söyledi.

İslami ülkelerde yaşanan gelişmeleri “mutluluk ve kurtuluş yolunun başlangıcı”‌ olarak değerlendiren Ayetullah Hamanei, önemli olan noktanın elde edilen zaferleri yolun sonu olarak görmemek olduğunu ve küresel tiranlarla mücadeleye devam etmek gerektiğine işaret etti.

İslami İnkılabın zaferinden bugüne kadar geçen 32 yıl içinde Amerika ve diğer İslam düşmanlarının komplolarına karşı savaş verildiğini belirten Ayetullah Hamanei, emperyalistlerin genç İslami Cumhuriyeti yenilgiye uğratmak için ellerinden geleni yaptıklarını fakat başarılı olamadıklarını söyledi.

Düşmanın İslami ümmet arasında ihtilafalar yaratma gayreti içinde olduğunu belirten İslami İnkılap Rehberi Ayetullah Hamanei, İslami Uyanış Hareketi’nde Şii ve Sünni tanımadan, islamın tüm mezheplerine mensup insanların vahdet ve gönül birliği içinde meydanlarda, bölgedeki kanser hücresi İsrail ve Amerika’ya karşı mücadele verdiğini  belirtti.

Amerika ve İsrail’in çıkarları olduğu yerler konusunda uyanık olunması ve onun milletlerin menfaatlerine aykırı bir yabancı hareketi olarak bilinmesi gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamanei, İslami hareketin bulunduğu yerin Siyonist karşıtı, anti emperyalist, diktatörlük ve fesad karşıtı olduğunu ve de Allah’a tevekkül, hüsnüzanın ve de vahdetin, başarının rumuzu olduğunu söyledi.

Ayetullah Hamanei, gençlere hitebettiği konuşmasının sonlarında İslam ümmetinin geleceğinin çok parlak olduğunu, İslam milletlerini bütün farklılıkları ortadan kaldırarak vahdet şemsiyesi altında bulunmaları gerektiğini belirterek, İslam ümmeti gençlerinin İslam ümmetinin iktidarına ve izzetine şahit olacaklarını ve de bu iftiharları gelecek nesillere aktaracaklarını işaret etti.

İran İslami İnkılap Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’in arkasından Uluslararası İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti ve de Mısır, Tunus, Libya, Lübnan, Yemen, Bahreyn ve Filistin gençlik temsilcileri de konuşmalar yaptılar.

Mehrnews


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)