• Nombre de visites :
  • 875
  • 29/1/2012
  • Date :

RESUL-İ EKREM (S.A.A) SEVGİSİ  -2

resul-i ekrem (s.a.a) sevgisi

8) İblis, Havva vasıtası ile Âdem’in “Terk-i Evla”‌sına yol açmakla, insanlığı lanetli kılan bir korkunç günaha sebep olmuş değildir. Sevgi elçileri, günah işlemekten korunmuşlardır. Ancak, bu “Terk-i Evla”‌ vaktinden önce “Haram”‌ değil, “Helal”‌ olan bir eyleme girişmesi, Âdem’de derin bir nedamet duygusuna yol açmış, Allah, onun vârisi olan Rahmeten Li’l-Âlemin’in ismini ve diğer ilâhî nur mazharlarının isimlerini Âdem’e bildirerek Âdem’i sonsuz rahmetiyle teselli etmiş, onun “Terk-i Evla”‌sını bağışlamıştır. İnsanlığa da ilk önce Âdem vasıtası ile “İblis’e kul olmamalarını, İblis’in Benî Âdem’in açık düşmanı olduğunu”‌ tebliğ etmiştir.

9) İnsanlık, Âdem’den sonraki bin yıl içinde İblis’e uyarak batıl ilâhlara ve batıl dinlere tâbi oldu. Âdem’den (900) yıl sonra Nuh Aleyhisselam insanlığı doğru yola, ondan başka ilâh olmayan Allah’ın yoluna çağırdı. Çoğunluğun İblis kulluğunda direnmesi, Tufan musibetine sebep oldu. Tufan’dan sonra Nuh’un soyundan gelen insanlık önderleri, Mezopotamya’dan, Afrika, Avrupa ve Asya’ya, Asya’dan Bering Boğazı yolu ile Amerika kıtasına kadar giderek insanlığa ilâhî sevgi yolunu tebliğ ettiler. Ne var ki, buralarda da İblis saptırması ile “irtica hareketleri”‌ oldu.

10) M.Ö. 1700–1750 yıllarında İbrahim Aleyhisselam’ın peygamberane imtihanından başarıyla çıkması sonunda Allah, bundan sonra en yüksek derecede insanlık önderlerinin, İshak ve İsmail soyundan olmak üzere, İbrahim soyundan geleceğini İbrahim’e bildirdi. Ne var ki İbrahim ve İsmail soyundan gelecek olan Son Peygamber ve Rahmeten Li’l-Âlemin’in torunu Hüseyin’in “Zibh-i Azim”‌ olacağını, yeryüzünde sevgi ve sevgi’nin adaletini hâkim kılacak olan Mehdi’nin, annesi Meryem vasıtası ile İshak soyundan gelecek olan İsa Mesih ile işbirliği yapacağını da bildirdi.

11) İşte bu bilgiler ile bütün önceki Tanrı Elçileri’nin müjdelediği, İsm-i A’zam mazharı “kâinat”‌da sevgi odağı olan Nur-i Muhammedî’nin hamili Resul-i Ekrem (s.a.a) Milad’dan sonra 569 yılında, rebiyülevvel / Mayıs ayının 17/24. günü gecesinde Mekke’de doğdu. Atası İsmail ve İbrahim’e kadar hiç şirke ve iffetsizliğe kapılmamış tertemiz bir soydan geliyordu. Dedesi Abdulmuttalib ve amcası Ebu Talib de bu manevî vasıfları korumuş idiler. M.S. 599 yılında, Ebu Talib’in soyundan ve Kâ’be içinde Arz’a teşrif edecek Emirül’l-Müminin Ali’nin (a.s) Nur’u da Resul-i Ekrem’in (s.a.a) Nur’undan idi. Nûr Suresi’nde ve Nur ayetinde Mişkat, Resul-i Ekrem’in (s.a.a) mübarek iç âleminin, sadrının simgesidir. Bu Mişkat’daki Misbah, Emir’ül-Müminin Aleyhisselam’ı, misbahı kuşatan inci parlaklığındaki yıldız gibi sırça da Resul-i Ekrem’in (s.a.a) “Can Parçası”‌ Fatıma’yı simgeler. “Nurun Ala Nur”‌da da İmam Hasan-i Mücteba aleyhisselam’dan Kaim-i Ali Muhammed’e kadar on bir İmam’a, hidayet rehberlerine işaret vardır.

12) Resul-i Ekrem’in (s.a.a) sevgi dairesine dâhil olmaksızın, Allah ile sevgi ilişkisi kurmak, kâmil ve nihaî anlamda mümkün değildir. (Kur’ân-ı Kerim, Âl-i İmrân, 3/31) Ehlibeyt sevgisi de Resul-i Ekrem sevgisinden ayrılmaz. Resul-i Ekrem’i (s.a.a) nasıl mümin sevmeden yapamaz, münafık bir türlü sevemez ise, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin ile Hüseyin’in soyundan dokuz pak imam için de böyledir.

13) Resul-i Ekrem’i (s.a.a) ve Ehlibeyt’i sevmenin Felah ve Necat vesilesi olduğunu pek iyi bilen İblis, Nas şeytanları vasıtası ile bu sevgi bağının kurulmasını engellemek için nice yalanlar uydurtmuştur. Bu gibi isnatlardan Ehlibeyt’i tenzih etmek vazifemizdir. 24 Mayıs 569 cumadan 25 Mayıs 632 pazartesi sabahı tarihine kadar geçen (63) yıl içinde, Yüce Sevgili’nin kutlu dünya hayatında en küçük günah noktası, tozu yoktur. Allah melekleri vasıtası ile ona her an müteal sevgisini yöneltmekte, o da Rahmeten Li’l-Âlemin ve insanlığın temsilcisi olarak insanlığın sevgisini Yaratıcı’ya yöneltmektedir. (Ahzâb, 33/56)

Bu kez de bu kadar şerh-i derd-i iftirak edelim. Edriknî Ya Rasulullah! Ya Rahmeten Li’l-Âlemin!

Lezzet mi var hayatta / Kalbin kılıp musaffa / Bir gün Resul-i Ekrem rüyanda gülmeyince

Essalatu vesselamu aleyke ve ala itretike ya Rahmeten Li’l-Âlemin! Ya Şefie’l-Müznibin!


RESUL-İ EKREM (S.A.A) SEVGİSİ  -1

Peygamber Efendimiz (saa)’ın Doğumu

Hz. Muhammed (saa) ve Gece Namazı

Peygamber’i Ekrem’in (saa) Kur’an’daki Simasi

Hz.Peygamber’in Sade Yaşayışı

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)