• Nombre de visites :
  • 2701
  • 29/1/2012
  • Date :

AYETULLAH BAHAUDDİN (R.A) -2

ayetullah bahauddin (r.a)

Babam bana bakarak dedi: Okula devam etmekte güzeldir. İster misin Kuran ile istihare edelim? Evet, dedim. Babam abdest aldı, kıbleye yöneldi. Kurân'ı eline alarak istihare etti, sevinçle iyidir, iyi sen okuluna devam et dedi. Bu istihareden sonra kendimde bir rahatlık ve huzur hissetmeye başladım. Bu yolda Merhum Ayetullah Şeyh Ebul Kasım Kummî'nin (r.a) teşvikleri çok etkili oldu.

TÜKENMEYEN HEYACAN

Seyyid Rıza'nın (r.a) derse olan alakası ve Allah'ın da lütfüyle kısa bir zamanda mukaddime ilimlerini tamamlayarak 12 yaşında Kum Havzası kurucusu Ayetullah Şeyh Abdülkerim Hairî'nin (r.a) huzuruna çıktı. Bu sınavından sonra Şeyh ile yakından irtibat kurdu.

Genç bir talebe olan Seyyid Rıza günde yaklaşık 16 saat canla başla ilim tahsil ediyordu. Evi Feyziye Medresesi'ne yakın olmasına rağmen medreseden dışarı çıkmıyordu, hatta annesi oğlunun görmek istediğinde onun istirahat vakitlerinde medreseye giderek onu görüyordu. Seyyid Rıza'nın (r.a) ararlıksız zahmet ve çabaları onu kısa bir zamanda havzanın büyük üstatlarından etti. Arap Edebiyatı, Suyutî, Mutevval, Kavanin, Resail-Mekasib ve Kifaye dersleri tedris etmeye başladı. Bu başarıları onu içtihat ve hariç derslerine götürdü. Hariç derslerinin yanı sıra Nehcü'l-Belağa ve Sahife-i Seccadiye kitaplarını da tedris etti. Onun bu başarısı ve ihlâsı hayatında yeni bir sayfa açmış ve Seyyid Rıza (r.a), Bahauddin olarak meşhur oldu.

ARİFANE NASİHATLAR

-Yüce Allah herkese bir kapasite ve yetenek vermiştir. Önemli olan o istidat ve kabiliyeti keşfedip ortaya çıkarmaktır. Diğer taraftan da de bazı şeylerden mahrum etmiştir. Kendi kavliyle talebenin biri Suyutî kitabını en az 20 defa okudu ve hiçbir şey anlamadı, fakat aynı talebe mimarlık ve mühendislikte adeta bir dahiydi, hatta Feyziye Medresesi'nin bir bölümünün mimarlığını hatasız ve sağlıklı bir şekilde inşa etti.

-İlahî takdirat ve kadere inanmak hayırların zeminini oluşturmaktadır. Etrafımızda vuku bulan olayların tamamı görünüş itibarıyla hayır gibi görünmese de bizim hayır ve maslahatımızadır.

-İşler yapılır, günler geçer bizlere kalan ise niyetlerimizdir. İnsan niyetinin esiridir. Dikkatli olun niyetlerinizde yanlışlık yapmayın.

-Nefsini terbiye etmeyen birinin toplumsal faaliyetlere girişmesi doğru değil. Üstat nezaretinde kendini yetiştirmeli, sabırla üstadından istifade edip onun amel ve direktiflerinden faydalanmalıdır. Eğer kendimizden gafil olursak akıbetimiz hayırla sonuçlanmaz. İlim, nefis tezkiyesiyle meyvesini verir, nefis tezkiyesiyle kudret ve hizmetler değer kazanır.

-Fakirlik talebeyi ıslah eder. İzzet-i nefis ve aydın düşünce talebe için önemli ve gereklidir. Kemal, zorluklardadır, zafere ulaşmak istiyor isen zorluk ve sıkıntı çekmelisin.

-Biz birçok şeyi tecrübeyle edindik. Sıkıntıları aşmayı ve hacetleri onlarla elde ettik. Fakirlere kurban nezretmek, Kisa Hadisi'ni devamlı okumak, sadaka vermek ve salâvat çevirmek tüm sıkıntıları gidermenin anahtarıdır.


AYETULLAH BAHAUDDİN (R.A) -1

İbni Fahd-i Hilli (ra)-2

Muhakkik Hilli (ra)-2

Şehid-i Evvel (r.a)-4

Feyz-i Kaşani (r.a.) 2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)