• Nombre de visites :
  • 2791
  • 28/1/2012
  • Date :

AYETULLAH BAHAUDDİN (R.A) -1

ayetullah bahauddin (r.a)

SEYYİD RIZA B. SEYYİD SEFİYUDDİN

[Ö.H/1418, M/1997]

 DOĞUMU VE ÇOCUKLUĞU

Tarih 1287 yılını göstermekteydi. Mümin ve maneviyat dolu bir ev sabaha doğru ilahi bir nur ile aydınlandı. Gadir-i Hum Bayramı'na tekabül eden o doğum iki bayramın bir arada yaşanmasına neden oldu. Babası oğlunun ismini Rıza koydu. Bu ismin bereketiyle gelecekte Bahauddin olarak meşhur olacaktı.

Babaları soy ve nesep olarak İmam Seccad'a (Aleyhis-selam) dayanmaktadır. Bu hanedanın bazı mümin erkekleri de Hz. Masume'nin (Selamullahi aleyha) türbesinin muhlis hizmetkârlarındandı. Babası Seyfuddin de mukaddes türbenin hizmetçilerinden olma iftiharına nail olmuş müminlerdendi.

Seyyid Rıza'nın (r.a) babası Kurân'a olan alaka ve aşinalığıyla âlimler arasında ün yapmıştı. Annesi Fatıma Sultan Merhum Molla Sadra'nın (r.a) torunlarından ve döneminin tanınmış mümine ve zahide hanımlarındandı.

Daha çocukluğunun ilk çağlarından itibaren Seyyid Rıza'da (r.a) zekâ ve deha belirtileri açık bir şekilde göze çarpmaktaydı. Yakın çevresi bunu pekâlâ görüp anlayabiliyordu.

Kendisi şöyle diyor:

"Daha çocukken mümin ve temiz insanlara kalben bir ilgi ve yakınlık duyuyordum. Kötü ve günahkârlardan nefret ederdim; hatta etrafımdakilerin iyi ve kötü olduklarını anlayabiliyordum."

Seyyid Rıza (r.a) iki yaşında ezan ve Fatiha suresini öğrendi, ardından da okuma ve yazmaya başladı. Altı yaşında mektep hane derslerini bitirerek bir üst okula gitti.

Seyyid Rıza'nın (r.a) bu dehalığı etrafta duyulmaya başlanmıştı. Ayetullah Seyyid Ebul Kasım Kummî (r.a) bu haber duyunca Seyyid Rıza'yı (r.a) her yönüyle teşvik etmeye başladı.

MELEKUTÎ RÜYA

Seyyid Rıza (r.a), sadık rüyasını ve babasının istiharesini şöyle naklediyor:

"7–8 yaşlarında bir çocuktum, okula gidiyordum. Okul dönüşü çocuklarla birlikte sokakta ağaç oyunu oynuyorduk. Bir gece rüyamda yine çocuklarla oynuyorduk, biri gelerek bütün çocuklara şeker ve çikolata vererek onları sevindirdi. Sıra bana gelirken buna vermeyin, daha bu çocuk ve oyun oynuyor dedi. Uykudan uyandım, biraz düşündüm ve gördüğüm rüyanın hayra alamet olduğu kanısına vardım. Fakat bu oyunun o hayra engel olduğunun farkına varmıştım. Artık çocuklar gibi sokakta oynamamaya karar verdim ve o günden sonra da bir daha oyun oynamadım. Tüm dünyam derslerim olmuştu ve artık yavaş yavaş o çocukları sevindiren şeker ve oyunların beni etkilemediğini hissettim.

Bir gece babam beni çağırarak benden geleceğim hakkında bir karar vermemi istedi. Bende o dönemlerde el sanatları oldukça popüler olduğu için bu mesleği öğrenmek istediğimi söyledim.


ALLAME ŞUŞTERÎ (R.A) -1

Seyyid Ebul Hasan İsfahani (ra) (2)

Şeyh Hürr-i Amuli (ra)-3

Muhammed Taki Meclisi (ra)-3

Bahrani Sahib-i Hadaik (ra)-2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)