• Nombre de visites :
  • 1332
  • 24/1/2012
  • Date :

İMAM RIZA (A.S)’I ZİYARET ETMENİN SEVABI -2

imam riza (a.s)’i ziyaret etmenin sevabi

8- Muhammed bin Macileveyh (r.a) İbrahim bin Ukbe’den şöyle nakletmektedir: Ben, İmam Hadi (a.s)’a mektup yazarak, İmam Hüseyin (a.s)’ın, İmam Ebul Hasan ve Ebu Câfer (a.s)’ın ziyaretlerini sordum. İmam (a.s) cevap olarak şunu yazdı: “Ey Ebu Abdullah, İmam Hüseyin (a.s)’ın ziyareti hepsinden daha önde gelir. Çünkü bu, geniş çaplı bir ziyaret olup, sevabı daha çoktur.”‌

 9- Muhammed bin Ahmed es-Sinanî (r.a), İsmail bin Mihran’dan, o da İmam Câfer bin Muhammed (a.s)’dan şöyle buyurduğunu nakletmektedir:

“Sizlerden her kim hacca giderse haccını bizim ziyaretimiz ile tamamlasın. Çünkü bizi ziyaret, haccın bir parçadır.”‌

10- Hüseyin bin İbrahim bin Ahmed bin Hişam el-Mukettib es-Sekr bin Dulef’den şöyle rivayet etmektedir: Mevlam Ali bin Muhammed bin Ali Rıza (a.s)’ın (İmam Hadi) şöyle buyurduğunu duydum: “Her kimin Abdullah’dan bir isteği olursa ceddim İmam Rıza (a.s)’ın kabrini Tus’ta ziyaret etsin. Gusledip (türbesinin) baş tarafında iki rekât namaz kılarak kunutta hacetini istesin. Allah onun istediğini, günah veya akrabalık bağını kesmemesi şartıyla verecektir. Şüphesiz o hazretin kabrinin olduğu yer, cennet saraylarından bir yeridir. Mümin orayı ziyaret ettiğinde Allah onu ateşten kurtarıp cennete götürecektir.”‌

11- Hüseyin bin İbrahim bin Ahmed bin Hişam el-Mueddib ve Ali bin Abdullah el-Verrak (r.a) Abdusselam bin Salih el-Herevî’den şöyle nakletmektedir: Dibel bin Ali el-Huzai (r.a), Merv’de İmam Rıza (a.s)’ın huzuruna vararak, şöyle arz etti: Ey Resulullah (s.a.a)’in oğlu! Senin için bir şiir yazdım, onu senden önce hiç kimseye okumamak için kendime söz vermiştim. Bunun üzerine İmam Rıza (a.s) ondan şiirini okumasını istedi. Dibel de okudu. Şiirinin bazı beyitleri şöyleydi:

"Ayetlerin açıklanıp tefsir edildiği yer artık boş kalmıştır; vahyin nazil olduğu yerse, susuz bir çöl gibi kurudu.

Ganimet ve Beyt’ül-malın başkaları arasında paylaştırıldığını, (Âl-i Muhammed’in) elinin ondan uzaklaştığını görüyorum."

Dibel'in şiiri buraya vardığında İmam Rıza (a.s) ağlayarak şöyle buyurdu: “Ey Huzai! Doğru söylüyorsun.”‌

Didel daha sonra şöyle devam etti:

"Ben siz Ehl-i Beyt'in muhabbetini kalbimde taşıdığımdan bütün ömrümü korkuyla geçirdim. Şimdi bütün arzum ve ümidim ise ölümden sonra azaptan güvende olmaktır."

İmam Rıza (a.s) ona şöyle buyurdu: "Allah seni en kötü gününde güvende kılsın!"

Dibel şu kıtayı okudu:

Bağdat’ta bir kabir vardır ki o, temiz bir insanın kabridir; ki Allah ona yurt olarak cenneti vermiştir. (Şairin bu kabirden maksadı, İmam Kâzım’ın kabridir.)


İMAM RIZA (A.S)’I ZİYARET ETMENİN SEVABI -1

İMAM ALİ RIZA (as)IN KISACA HAYATI

Mektebi Harekette İmam Ali b. Musa Rızanın (a.s) Rolü

İMAM RIZA (a.s.) VE İRAN

IMAM RIZA (AS)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)