• Nombre de visites :
  • 1674
  • 23/1/2012
  • Date :

İMAM RIZA (A.S)’I ZİYARET ETMENİN SEVABI -1

imam riza (a.s)’i ziyaret etmenin sevabi

1- Ali bin Ahmed bin Muhammed İmran ed-Dekkak, Hemdan ed-Divanî’den şöyle naklediliyor: İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu:

"Her kim beni uzak yoldan gelip ziyaret ederse, kıyamet günü onu üç yerde kurtaracağım: İnsanlara amel defterleri sağ ve sol taraflarından verildiğinde, Sırat köprüsünde, mizan ve terazide."

2- Muhammed bin Ali Macileveyh (r.a), Hüseyin bin Zeyd’den şöyle rivayet ediyor. Eba Abdullah Câfer bin Muhammed es-Sâdık (a.s)’dan duydum, şöyle buyurdu: “Oğlum Mûsa (Kâzım a.s)’ın Emir’el-Müminin Ali (a.s)’ın adındaki evladı, Horasan'ın Tus şehrine götürülecek, zehirle şehit edilerek garip bir şekilde defnedilecektir. Her kim onu, hakkını tanıyarak ziyaret ederse Allah-u Teala ona, Fetih’ten önce (Mekke’nin Fethinden önce) Allah uğrunda infak edip savaşanların sevabını verecektir."

3- Muhammed bin Mûsa bin Mütevekkil (r.a), Dâvud bin Kasım el-Câferî’den şöyle naklediyor. İmam Cevad (a.s)’dan işittim ki, şöyle buyurdu: “Tus’un iki dağı arasında bir yer vardır ki, cennet mekânıdır. Her kim oraya girerse, kıyamet günü ateşten amanda olur.”‌

4-Muhammed bin Ali Macileveyh (r.a), Abdulazim bin Abdullah el-Hasanî’den, İmam Cevad (a.s)’ın şöyle buyurduğunu naklediyor: “Babamı Tus’ta hakkını bilerek, ziyaret edene, Allah tarafından cennetin verilmesine kefil olurum.”‌

5-Muhammed bin Hasan bin Ahmed bin Velid (r.a), Ali bin Esbat’dan şöyle rivayet ediyor: “Ben, İmam Cevad (a.s)’dan şöyle sordum: Babanı Horasan’da ziyaret eden için ne tür bir sevap vardır? İmam (a.s) cevabında şöyle buyurdu: “Allah’a andolsun ki onun için cennet vardır.”‌

6-Ahmed bin Ziyad bin Câfer el-Hemezanî (r.a), Cabir bin Yezid el-Cifî’den şöyle rivayet etmektedir: Ben, vasilerin vasisinden, enbiyaların ilminin varisi olan, İmam Bakır (a.s)’dan işittim ki şöyle buyurdu: Babam Seyyid’ul Abidin Ali bin Hüseyin, Seyyid-i Şuheda Hüseyin bin Ali’den, o da vasilerin efendisi Emir’el-Müminin Ali bin Ebi Talib’den, o da Rasulullah (s.a.a)’den şöyle buyurduğunu naklediyor: "Benim bedenimin parçası Horasan’da defnedilecektir. Üzüntüsü olan onu ziyaret ederse Allah da onun üzüntüsünü giderir; günahkâr olarak giderse Allah onun günahını affeder."

7- Muhammed bin Hasan Ahmed bin Velid (r.a), Hasan bin Ali el-Veşşa’dan şöyle nakletmektedir: Ben, İmam Rıza (a.s)’ın şöyle buyurduğunu duydum: "Her bir imamın, onu sevenler ve sizleri üzerine, bir ahdi ve vazifesi vardır. O vazifeye tam bir şekilde vefa etmek, onların kabirlerini gerektirdiği gibi ziyaret etmekle olur. Her kim (onları) büyük bir ilgi ile ziyaret eder, onların ilgi duydukları şeyi de kabul ederse imamlar, kıyamet gününde şefaatçileri olacaktır."


İmam Ali Rıza (as)

İmam Rıza (as)’ın Şehadeti-2

İmam Rıza (as)’ın Şehadeti-1

Hz. Rıza (a.s) ve Memun

İmam Rıza (as)’ın İmameti ve Vesayeti -6

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)