• Nombre de visites :
  • 1320
  • 2/1/2012
  • Date :

Peygamber (s.a.a) 'in tevazusu-2

peygamber (s.a.a)’in züht ve ibadeti

Bir kişi Hz Peygamber (s.a.a) için süt ve bal getirmişti. Allah Rasûlü (s.a.a) şöyle buyurdu: "Bunların birinin olduğu yerde öbürüne gerek yok. Ben bunların ikisini birlikte yiyemem, bu işi başkalarına haram etmiyorum, ben sadece Allah için mütevazı olmak için böyle yapıyorum. Çünkü kim Allah Teala'nın karşısında mütevazı ve baş aşağı olursa Allah onu yüceltir. Ama kim büyüklük ve gurur taslarsa Allah Teala onu alçaltır."

"Tuhfetul-ukul"

Peygamber (s.a.a) oturduğu meclisin yukarı-aşağısı olmazdı, herkes dairevari otururdu. Enes b. Malik anlatıyor: "Biz Peygamber (s.a.a)'in yanına gittiğimizde orada dairevari otururduk."

Ebuzer Ğeffari’den rivayet etmiştir ki, Allah Rasûlü (s.a.a) mütevazi ve çok basit şekilde ashabı ile otururdu. Yabancı bir şahıs içeri girseydi ve sahabeler Peygamber (s.a.a)'i göstermeseydi, o kimse oturanların hangisinin Peygamber (s.a.a) olduğunu bilmezdi. Biz Hz Peygamber (s.a.a)'den rica ettik, başkaları onu tanısınlar diye onun için bir yer düzeltelim. Hazretin rızasını elde ettikten sonra taş ve kil ile bir yer düzelttik. Allah'ın elçisi taşın üstünde oturdu ve biz de onun etrafına toplandık.

"Sünenün-Nebi", s.: 53.

Ebu'l-Feth Razi kendi tefsirinde şöyle yazıyor: "Peygamber (s.a.a) şöyle bir dua ederdi: İlahi, beni fakirler gibi yaşat, fakirler gibi öldür, kıyamet günü Fakirlerle beraber dirilt!"

İmam Muhammed Bakır (a.s) buyuruyor: "

Bir melek Peygamber (s.a.a) 'in yanına gelip dedi ki: Allah’u Teâlâ iki şeyden biri seçmeyi senin sana bırakmıştır, hangisini istiyorsun seç. Birincisi şudur ki, hem mütevazı, hem de elçi olasan. O biri de şudur ki, Süleyman (a.s) gibi kral ve peygamber olasan. Peygamber (s.a.a) Cebrail (a.s)’a baktı ve o da ima ile tevazu gösterdi. Peygamber (s.a.a) buyurdu: Ben alçakgönüllülükle peygamberliği seçiyorum." "Bihar'ul-Envar", 18. cilt, s.: 334; "Usul-u kafi" Tevazu fesli, hadis 5."

“Mekârimü'l-ahlak" kitabında Peygamber (s.a.a)'in hayatı hakkında Ebu Said Hudri rivayet ediyor ki, Allah Rasûlü (s.a.a) perde arkasındaki kızlardan da hayâlı idi. Öyle ki, eğer bir şeyden hoşlansaydı o saatte bilinirdi (daha demeye gerek kalmazdı).

"Sünenün-Nebi", s. 23.


Peygamber (s.a.a)’in Züht ve İbadeti -1

Büyük Peygamber (saa)'ın Güzel Ahlakı

KURAN’DAKI RESULULLAH (S.A.A)

PEYGAMBER’İN (S.A.A) MANTIKSIZ İŞLERE KARŞI ÇIKMASI

RESULULLAH (s.a.a)'IN KISACA HAYATI

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)