• Nombre de visites :
  • 1198
  • 25/12/2011
  • Date :

Allah’ın Razı Olduğu Eşler-2

allah’ın razı olduğu eşler

‘Kim biriyle parası için evlenirse, Allah onu fakir kılar’

Peygamberimizin şu hadisine dikkat etmemiz gerekir; “Kim bir kadınla sadece soyu, şerefi ve itibarı için evlenirse, Allah o kimseyi zelil eder. Kim bir kadınla sadece malından dolayı evlenirse, Allah onu fakir kılar. Kim de gözünü haramdan korumak, ırz ve namusunu muhafaza etmek, akrabası ile ilişkilerini devam ettirmek için evlenirse, Allah bu evliliği iki taraf için de hayırlı ve uğurlu kılar.”‌

Eşi, kişi için göz aydınlığıdır

“Rabbimiz! Bize göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar ver”‌ (Furkan Suresi 25/74) Ayetinde ‘göz aydınlığı’ diye nitelenenler öncelikle dindar eşlerdir. Huy güzelliği ‘dindarlık’ ile desteklenmesi halinde, sürekli mutluluk sebebi olur. Bu da göz aydınlığının ta kendisidir.

Müminlerin en olgunu

Tercihini ve seçimini dindar eşten yana kullanması istenen Müslüman erkeklere, Hz. Peygamber şu gerçeği de hatırlatmıştır; “Müminlerin en olgunu, ahlakı en güzel olanlardır. Sizin en hayırlılarınız kadınlarına karşı hayırlı olanlarınızdır.”‌

Eşitlik değil, sadakat ve itaat

Efendimiz (saa), ailedeki denge, huzur ve mutluluğu sağlamak için, rivayet edilen bir hadise hanımlara da şu gerçeği hatırlatmıştır: “Şayet ben bir insanın bir başkasına secde etmesini emredecek olsaydım, hanımın kocasına secde etmesini emrederdim”‌

Bu hadis üslup ve vurgu olarak ailedeki huzurun “sadakat ve itaat”‌ noktasında toplandığını göstermektedir.

Ebedi kurum; aile yuvası

İnkâr edilemez bir gerçektir ki, herkes evinde rahat eder. Evler ve aileler birbirlerine tahammül etmesini bilen sadakat ve feragat sahibi eşler sayesinde huzur yuvası olabilir.

Bu sebeple “aile yuvasını”‌ geçici hevesleri tatmin ocağı olarak değil, sonuçları itibariyle öteki dünyaya uzanan, oradaki hayatın şeklini tayin eden “ebedi bir kurum”‌ olarak görmek gerekmektedir. Böylesi bir bakış açısına sahip eşlerden oluşan aileler, daha doğrusu “dindar aileler”‌ dünya için olduğu kadar gerçek istikbal için de güven kaynağıdır.

Dünyada elde etmek için gayret gösterilecek üç kıymet

Sevgili Peygamberimiz (saa) bir hadisinde, dünyada elde edilmesi için gayret gösterilmeye değer bulduğu kıymetleri; “Şükreden gönül, zikreden dil ve ahiret işlerinde kocasına yardımcı olan dindar hanım”‌ olarak bildirmiştir.

Tavsiye hem erkeklere hem kadınlara!

Şu önemli hususu belirtmekte fayda var ki dindar eş seçimini tavsiye eden hadisler, dindar kişileri de arkadaş edinmeyi öncelikle teşvik etmiş olmaktadır. Ayrıca burada erkeklere yönelik olarak söylenmiş olan ‘dindar olanı seç’ tavsiyesi, aslında ve doğal olarak, hanımlara da yöneliktir. Allah’ın Resulü, onlara da evlenecekleri erkeklerde öncelikle ‘dindarlık’ vasfını aramalarını tavsiye etmiştir.

Milli Gazete Ailem hayat


Allah’ın Razı Olduğu Eşler-1

Kutsal Müessese

Her Şeyden İki Çift Yarattık

Birine cennetse birine zindan

EŞ SEÇİMİ

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)