• Nombre de visites :
  • 1104
  • 17/12/2011
  • Date :

Toplumsal İlişkiler ve Kazanç

toplumsal ilişkiler ve kazanç

*  Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

Kim fiyatların yükselmesi amacıyla pazardan bir yiyecek alır ve onu kırk gün evinde saklar ve daha sonra onu satarsa, elde ettiği paranın tümünü sadaka verecek olsa dahi yine de bu yaptığı, günahının keffareti olmaz. [1]

* İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

Fıkhı (fıkhi bilgisi) olmaksızın ticarete atılan kimse mutlaka faize düşer.[2]

* Emirü'l-Müminin İmam Ali (a.s) Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

Alış veriş yapan insan şu beş sıfattan uzak durmalıdır, aksi takdirde bir şey alıp satmamalıdır. (Bu beş şey şunlardır:) Faiz, yemin etmek, malın aybını saklamak, satarken övmek ve alırken yermek.[3]

* İmam Muhammed Bâkır (a.s) şöyle buyurur:

Dünyada rızkı; insanlara muhtaç olmamak, ailesini genişlikte tutmak ve komşularına ihsanda bulunmak için talep eden kimse kıyamet günü yüzü ayın on dördü gibi parlak ve nurani olduğu bir şekilde Allah azze ve celle'yi mülakat eder.[4]

* Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

Her kim Müslüman kardeşine karşı kalbinde bir hile düşündüğü hâlde geceler ve sabahlarsa tövbe edinceye kadar Allah'ın gazabında olur.[5]

* Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

Her kim Müslüman kardeşine karşı bir hile düşünürse, Allah rızkının bereketini alır, geçimini bozar ve onu kendi nefsiyle baş başa bırakır.[6]

* Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

Alış verişlerinde Müslümanları aldatan kimse bizden değildir. Allah kıyamet gününde onu Yahudiler ile haşr eder. Zira Yahudiler Müslümanları en çok aldatan kimselerdir.[7]

* İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurur:

Resulullah (s.a.a) sütü satmak için suyla karıştırmayı yasaklamıştır.[8]

* İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurur:

Bize hile ve sahtekârlık yapan kimse bizden değildir.[9]

* Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

Ümmetimin kadınlarının helak ve yok oluşu altın ve (yabancı erkeklerin karşısında giydikleri) ince elbisedendir. Ümmetimin erkeklerinin helak ve yok oluşu ise ilmi terk edip mal toplamalarındandır. [10]

* Emirü'l-Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

Tamah, müebbet köleliktir.[11]

* İmam Musa Kâzım (a.s) şöyle buyurmuştur:

Dünyanın misali, deniz suyunun misalidir. Susuz kimse ne kadar içerse içsin, onu öldürünceye dek sürekli susuzluğunu arttırır.[12]

* İmam Ali b. Muhammed el-Hadi (a.s) şöyle buyurmuştur:

İnsanlar dünyada mallarıyla, ahirette ise amelleri iledir. (Yani dünyevi makamlar mal ile uhrevî makamlar ise ameller ile elde edilir.)[13]


[1]-(Biharu'l-Envar, c.103, s.89)

[2]-(Biharu'l-Envar, c.103, s.93)

[3]-(el-Hisal, 286)

[4]-(el-Kâfi, c.5, s.78)

[5]-(Sefinetu'l-Bihar, c.2, s.318)

[6]-(Vesailü'ş-Şia, c.17, s.283)

[7]-(Biharu'l-Envar, c.103, s.80)

[8]-(et-Tehzib, s.7, s.13)

[9]-(Furu-i Kâfi, c.5, s.160)

[10]-(Mecmuatu'l-Verram)

[11]-(Nehcü'l-Belâğa, Hikmetli Sözler, 180)

[12]-(Biharu'l-Envar, c.78, s.311)

[13]-(Biharu'l-Envar, c.78, s.368)

Kadın-Erkek İlişkilerinde İffet

Kız Erkek Arkadaşlığı 2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)