• Nombre de visites :
  • 1442
  • 14/12/2011
  • Date :

Ömrü Nasıl Yaşamak Gerekir!?

ömrü nasıl yaşamak gerekir!?

* Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Ey Ebu Zer şu beş şeyi, beş şeyden önce ganimet bil: “Gençliği, yaşlılıktan önce; sağlığını, hastalığından önce; zenginli‌ğini, fakirlikten önce; boş vaktini, meşguliyetinden önce ve hayatını ölümden önce…”‌

Bihar’ul-Envar, c. 77, s. 77

* Emir’el-Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyur‌muştur: “Simyadan daha değerli olan şey Müminin ömründen geri kalanıdır.”‌ Gurer’ul-Hikem, s. 257

* İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü olunca insanların bir kısmı kalkıp cennetin kapısına gelir ve kapıyı çalmaya başlarlar. Onlara, “Siz kimsiniz? denir. “Onlar, “Biz sabır ehliyiz”‌ derler. Kendilerine, “Neye sabrettiniz?”‌ diye sorulur. Onlar, “Biz Allah’a itaat ve isyan hususunda sabrettik”‌ derler. Allah azze ve celle şöyle der: “Doğru söylüyorlar, onları cennete koyun.”‌ Bu da Allah azze ve celle’nin şu sözünün işaret buyurduğu şeydir: “Sabredenlere ecirleri, hesapsız olarak ödenir.”‌

el-Kafi, c. 2, s. 75

* Emir’el-Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: Emel ve arzuları kısa ve fırsatları ganimet bilen kimseye ne mutlu!”‌

Gurer’ul-Hikem, s. 206

* Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Haftada bir gün dini hususunda araştırma yapmayan ve dini hakkında soru sormayan Müslüman ne de kötüdür.”‌

Bihar’ul-Envar, c. 1, s. 176

* Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Her kim Allah’ın dininde araştırmalarda bulunursa Allah da hayatını kendisine kolaylaştırır ve onu tahmin bile etmediği yerlerden rızıklandırır.”‌

el-Müheccet’ül-Beyza, c.1, s. 15

* İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şii gençlerden birinin dini öğrenme hususunda çaba içinde olmadığını görürsem onu te’dib ederim/edeplendiririm."

Bihar’ul-Envar, c. 1, s. 214

* İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şiilerime haber ver: Onlar iyiliği emrettikleri takdirde kıyamet günü kurtuluşa erenlerden olacaktır.”‌

Bihar’ul-Envar, c. 2, s. 29

* Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Ümmetimden her kim insanların dini hususunda ihtiyaç duyacakları kırk hadis ezberlerse, Allah da onu kıyamet günü fakih ve alim olarak haşr eder.”‌

Bihar’ul-Envar, c. 2, s. 153

* Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki kul güzel ahlakı ile gündüzleri oruç tutan ve geceleri ibadet eden kimsenin makamına erişir.”‌

Bihar’ul-Envar, c. 71, s. 373

* Emir’el-Müminin Ali (a.s) oğlu Hasan (a.s)’a şöyle buyurmuştur: Ey oğlum! Zenginlik akıldan daha üstün değildir, fakirlik cehalet gibi değildir. Hiçbir vahşet kendini beğenmekten daha şiddetli değildir. Hiçbir hayat güzel ahlaktan daha lezzetli değildir.”‌

Bihar’ul-Envar, c. 78, s.111

* İmam Hasan-i Mücteba (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki güzelliklerin en güzeli, güzel ahlaktır.”‌

el-Hisal, s. 29

* Emir’el-Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Güzel ahlak şu üç şeydedir: Haramlardan sakınmak, helal rızık talep etmek ve ailesini darlığa sokmamak.”‌

Bihar’ul-Envar, c. 71, s. 394

* Ebu Hamza Somali, Ali b. Hüseyin (a.s)’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Güzel söz malı çoğaltır, rızkı arttırır, ölümü erteler, insanı ailesi nezdinde sevimli kılar ve cennete koyar.”‌

el-Hisal, s. 317

* İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şu üç şeyden birini Allah nezdine götüren kimseye Allah da cenneti farz kılar: Darlıkta olduğu halde infak etmek, bütün insanlar için güler yüzlü davranmak ve nefsi hu‌susunda insaflı olmak. (Yani kendi zararına da olsa hakkı söylemek.)”‌

el-Kafi, c. 2, s. 103

* Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Ümme‌timi en çok cennete koyan şey, Allah’tan sakınmak ve güzel ahlaktır.”‌

el-Kafi, c. 2, s. 100


İdeal Bir Hayat

SAĞLIKLI YAŞAM ÖNERİLERİ

Hayat Mûcizesi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)