• Nombre de visites :
  • 1080
  • 10/12/2011
  • Date :

Azerbaycan Aşiretleri – İRAN (2)

azerbaycan aşiretleri – iran

Aşiret kadınları, çocuk bakımı, süt sağma, ekmek pişirme, süt mamüllerine yapma, ev işleri, su temin etme gibi işlerde çalışırlar. Aşiret kadınları, dinlenme saatlerinde sanatla uğraşır. Tasarladıkları rengarenk desenleri halı, kilim, verni, yolluk, cecim üzerinde işler ve dokurlar. Aşiret kadınları yayla ve kışlada kesintisiz çalışırlar. Bu topluluk işsizlik kavramına yabancıdır. Sehend ve Sebelan dağlarının eteğinde yaşayan göçebe aşiretlerin ekonomik yapısı, hayvancılık ve süt mamüllerini üretmeye dayalıdır. Daha doğrusu onlar hayvancılık ekonomisine dayalı bir hayat sürdürüyorlar.

        Göçebe aşiretler, yoğurt, kaymak, tereyağı ve diğer süt ürünlerini üretir ve satışa çıkarırlar. Onlar ayrıca, et ve koyun yünlerini kullanım veya arz amacıyla üretirler. Aşiretlerin en önemli gelir kaynağı, peynir fabrikalarına sattıkları sütle hayvan satışıdır. Azerbaycan aşiretlerinin ürettikleri en kaliteli, tadına doyulmaz peyniri "Liğvan peynir"idir.-Yöreye mahuh bir çeşit Tebriz peyniri- Bu peynir'in yüksek kaliteli olmasının sebebi, hayvanların otladıkları meraların çeşitli ve zengin olması, dağlık bölgenin temiz su ve havaya sahip olması ve bu bölge aşiretleri ve köylülerinin ustalığına dayalıdır.

 Azerbaycanlı göçebe aşiretlerin örf ve adetleri

Azerbaycanlı aşiretler asırlardan beri eski örf ve adetlerine bağlı olarak yaşar ve törelerini sürdürürler. Aşiretler İran'ın milli ve dini bayram ve törenlerine bağlıdırlar. Aşiretler, bayramlarda, şenlikler düzenler, çalıp oynarlar. Ramazan ve Kurban bayramlarında bayram namazı kıldıktan sonra, birbirini ziyaret etmeye ve ağırlamaya başlarlar. Aşiret efradı, kurban bayramında aşiretin asıl toplanma alanında toplanır ve kestikleri kurban etlerini muhtaç insanlara ikram ederler. Azerbaycanlı göçebe aşiretler, Nevruz bayramını kutlar ve birbirine hediyeler verirler. Onların düğün merasimleri de İran'ın diğer aşiretlerinin törenlerine göre daha güzel, görkemli, samimi bir şekilde yapılır. Azerbaycanlı aşiretlerin giysi modeli de İran genelinde kullanılan giysilere benzer. Aşiret erkeklerinin özel bir giysi türü yoktur. Onlar sadece keçe başlığı veya diğer başlıklar kullanırlar.

       

Aşiret kadınlarıysa, geniş pantolan ve uzun elbiseler giyerler. Kadınlar ayrıca nakışlı yelekler kullanırlar. Onların eşarpları da büyük ebattadır. Başörtüsünün alın kısmına da renkli veya beyaz bin mendil bağlanır.

        İlseven aşireti, toplumsal yapı açısından çeşitli alt birimlerden oluşur. Bunlar, aşiret taife, boy, soy, oba ve aile birimlerinden oluşur.

        Verni türü kilimler, iğne işlemeli dokunma kilimlerdir. Verni kilimler üç metre uzunluğunda yapılmış ince kilimlerdir. Onların deseni karmaşık rengarenk iğne işlemeli nakışlardan oluşur. Yüz kısmı düz ve arka kısmı iplerden oluşur


Azerbaycan Aşiretleri – İRAN (1)

Azerbaycanın örf ve gelenekleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)