• Nombre de visites :
  • 1353
  • 12/11/2011
  • Date :

Şeyh Hürr-i Amuli (ra)-3

şeyh hürr-i amuli (ra)

Muhammed B. Hasan B. Ali B. Muhammed B. Hüseyin

[Ö. H/1104, M/1683]

Şeyh Hürr-i Amuli'nin (ra) Seferleri

Şeyh Hürr-i Amuli (r.a) 40 yaşına kadar Cebel Amul'da yaşadı. Bu süre içerisinde hac ziyareti için Mekke'ye müşerref oldu. Oradan da Masum İmamları (a.s) ziyaret için Irak'a ardından da İmam Rıza'yı (a.s) ziyaret etmek amacıyla Meşhed'e gitti ve bir müddet orada kaldı. 1087–88 yıllarında bir kez daha hacca müşerref oldu. Gittiği bu seferinde Şiilerin Beytullah'a saygısızlık ettiklerini bahane ederek onları öldürüyorlardı. Daha doğrusu Ehlibeyt (a.s) mektebine mensup Şiileri katletmek için türlü sebepler bahane getiriyorlardı. Şeyh Hürr-i Amuli (r.a) bu olayda Mekke'nin ileri gelen şahsiyetlerinden Seyyid Musa b. Süleyman Hasen'nin yardımıyla canını kurtardı. Yemen yolu üzerinden Irak'a gitti. Şeyh, Allame gibi İsfahan'ın büyük âlimleri ziyaret etme şerefine ulaştı. Şeyh, İsfahan âlimleri tarafından özellikle de Allame tarafından büyük bir saygıyla karşılandı. Şeyh, dönemin Safevi hükümdarlarından Şah Süleyman ile de görüştü. Bu görüşme şöyle nakledilmiştir:

Şeyh Hürr-i Amuli (r.a), Şahın meclisine girer ve Şah için yapılan özel yerde oturur. Bir süre sonra meclise katılan Şah, onu kendi yerinde görünce oldukça sinirlenir ve yanındakilere; "Bu adam kimdir?" diye sorar. Şah'a; "Bu Arapların ünlü âlimi Hürr-i Amuli'dir." diye cevap verirler. Şah alaylı bir eda ile Hürr ile eşek arasında ne kadar fark vardır?" diye sorar. Bunun üzerine Şeyh, (Şah ile arasındaki birkaç adımlık mesafeyi kastederek) "Birkaç adımlık mesafe vardır diye cevap verir. Şeyh Meşhed'e döndüğünde İran Şahı tarafından baş kadılık makamına getirildi.

Kısa sürede oranın âlimlerini bir araya toplayarak tedrise başladı. Dersleri, Ehlibeyt (a.s) ilmine gönül veren âşıklarla dolup taşıyordu. Şeyh adeta şefkatli bir baba gibi onları bağrına basıyor ve eğitimlerine büyük önem veriyordu.

Şeyh Hürr-i Amuli'nin (ra) Talebeleri

Çok sayıda tanınmış büyük İslam âlimleri yetiştirdi. Yetiştirdiği talebelerden bazıları:

1-Şeyh Mustafa b. Abdullah b. Seyyar Hubez (r.a)

2-Şeyh Muhammed Rıza (r.a), Şeyh Mustafa'nın oğlu.

3-Şeyh Hasan (r.a), Şeyh Mustafa'nın ikinci oğlu.

4-Seyyid Muhammed b. Muhammed Bakır Hüseyni Araci Muhtari Naini (r.a)

5-Seyyid Muhammed b. Muhammed Bedi-i Raze-vi Meşhedi (r.a)

6-Mevla Muhammed Fazil b. Muhammed Mehdi Meşhedi (r.a)

7-Seyyid Hasan Hüseyni Amuli (r.a)

8-Mevla muhammed Taki b. Abdülvahhab Este-rabadi Meşhedi (r.a)

9-Mevla Muhammed Taki b. Dehharkani Kazvini (r.a)

10-Seyyid Muhammed b. Ahmed Hüseyni Gilani (r.a)

Şeyh Hürr-i Amuli'nin (ra)Vefatı

Şeyhin kardeşi "ed-Dürru'l-Mesluk" adlı eserinde onun vefatı hakkında şöyle der:

"İlim, amel ve ibadet ehlinin parlak hilali, Şeyhülislam, Şiilerin büyük muhaddisi, ümmetin güvenilir kılavuzu, emin bir âlim, hatip, edip ve yüksek makam sahibi gerçek bir Allah kulu olan fazilet güneşi Şeyh Ebu Cafer Muhammed b. Hasan Hürr-i Amuli'nin (r.a) ölümü 21 Ramazan hicri 1104 tarihinde gerçekleşmiştir. Merhum Hürr-i Amuli (r.a), İmam Rıza'nın (a.s) türbesi yanında bir yere toprağa verildi.

Şeyh benim ağabeyimdi. Mescid-i Kubbenin altında minberin yanı başında ona cenaze namazı kıldırdım. Mirza Cafer Medresesinin yanında bulunan Ravza avlusundaki bir odaya defnettik. Şeyh, 72 yaşında yaşama veda etti.


Şeyh Hürr-i Amuli (ra)-2

Şeyh Hürr-i Amuli (ra)-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)