• Nombre de visites :
  • 3058
  • 9/11/2011
  • Date :

Bolivya Müslümanları

bolivya müslümanları

Bolivya'da yaşayan Müslümanların sadece 1 tane camileri bulunmaktadır. İslâmi merkez içinde yer alan bu camide Cuma günleri 50'den fazla Müslüman Cuma namazı kılmaktadır.

Bolivya'da İslâmiyet'in tarihi epey eskilere dayanmaktadır. Endülüs işgali sırasında, zulümlerle ortadan kalkan İslâmiyet, aradan 400 sene geçtikten sonra ülkeye tekrar girmeyi başarmış. Bugün sayıları ancak 1000'i bulan, farklı ülkelerden, farklı ırklardan meydana gelen Müslüman kesim, elinden geldiğince dinini yaşamaya çalıştığı gibi, Bolivya halkını da İslâmiyet'e davet ediyor. Bolivya Müslümanları, sayıları pek de fazla olmamasına karşın, İslâmiyet'i yaşamaya, öğretmeye gayret ediyor. Ülkede varlığı görülen ilk Müslümanlar, İspanya'nın işgaliyle silinip gitmiş olsa da başkent Sucre duvarları, kapıları, pencereleri bir zamanlar bu şehirde Müslümanların yaşadığına şahitlik ediyor. Ülkede, davetçilerin vesilesiyle İslâmiyet'e giren Bolivya asıllılar ise, yoğun davet çalışmalarına girişiyorlar; öyle ki göçmen Müslümanları bile geçiyorlar. Birçok Latin Amerika devleti bize, Murseke Kavmi'nin İslâmiyet'e girdiğini, ancak bunu sakladığına dair kesin deliller sunar. Mursekeler, İspanya Endülüsleri'nin kurbanı, kendilerine korkunç zulümlerin yapıldığı Müslüman kavimlerden sadece bir tanesiydi. Bolivya, İspanya'nın 1538'deki işgalinden önce Anka İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Mursekeler, nakil arabalarının sahipleri olarak biliniyorlardı. İşgalci zalim İspanya'nın zulümlerine sebat gösterdiler, sabrettiler. İspanyalılar, onlara çıkarları doğrultusunda istedikleri kadar kötü davranıyorlardı. Bu zayıf mü'min topluluk, sömürü olayları esnasında kaybolup gitti. Geride kalanlar da zorbalıklara teslim oldular, İslâmiyet'e girdiklerini sakladılar. Bugün Bolivya'da bu Müslüman grubun yaşadığına dair hiçbir tarihi eser bulunmamakla beraber, sanki Sucre şehrinin duvarları, kapıları, pencereleri bir zamanlar burada Müslümanlar yaşadı, demektedir.

 İKİNCİ GÖÇ

Bolivya'ya ikinci göç, 20. yüzyılın ikinci baharında gerçekleşti. Tam 1920 senesiydi. İlk Filistinli, Kosha Bamba şehrine ulaştı. İsmi ise İsmail Akili idi. Ve burada kendisinden sonra büyük bir aile bıraktı. Onun ailesini Mahmud Ömri'nin ailesi takip etti. Mahmud Ömri, İspanyolcayı öğrenince, gayrimüslimlerle tartışmaya, onları İslâmiyet'e davet etmeye başladı. Asya'dan gelen Müslümanların da varlığını haber alınca, hepsini bayramlarda bir araya toplamaya koyuldu. 11 yıl boyunca bu Müslümanları, kendi evinde Cuma namazına ve cemaatle namaz kılmaya davet ederek sonunda Bolivya'da 'Bolivya İslâmi Merkezi' ismiyle ilk İslâmi kurumu kurmayı başardı. Santa Cruz şehrinde 1989 yılında kurulan bu merkez, dinî, kültürel, sosyal bir kurum niteliği taşıyordu.

İYİYE GİDİŞ

Müctemia dergisinin Bolivya'daki Müslümanların durumu hakkında sorduğu soruya İslâmi Merkez Müdürü davetçi Ömer Keyvedo, şu şekilde cevap verdi: "Müslümanların durumu her geçen gün iyileşiyor. İlk iş olarak Bolivya'daki Müslümanları, sonra komşu ülkelerdeki İslâmi merkezleri, sonra da maddi ve manevi yardımlaşma amaçlı uluslararası İslâmi kurumları araştırdık. Başta Şili Müslümanları olmak üzere komşu ülkelerdeki Müslümanlar, bize maddi yardımlarda bulundular. Toplanan yardımlarla bir İslâmi merkez kurduk, bu merkezin içinde de Bolivya'nın tek camii olan camimizi inşa ettik. Bu camide her Cuma 50'den fazla Müslüman namazını kılıyor. La Paz'da da küçük bir mescit bulunmaktadır. Bolivya'da yaklaşık 1000 Müslüman yaşıyor. Müslümanlar buraya, Bangladeş'ten, Filistin'den, Suriye'den, Lübnan'dan, Pakistan'dan gelmişler. Geçtiğimiz son yıllarda, özellikle de 11 Eylül hadiselerinden sonra, Bolivya asıllılar arasında da İslâmiyet'e girenlerin sayısında artış görüldü. Hatta İslâmiyet'e geçen Bolivyalılar, davet çalışmalarında göçmen Müslümanlardan çok daha iyi performans gösterir oldular. İslâmi Merkez, davetçiler ve bazı muhlis din kardeşlerimiz aracılığıyla, Mısır'da yaşayan Bolivya Büyükelçisi, Fas'taki Bolivya Büyükelçisi'nin oğlu ve daha birçokları İslâmiyet'e girdiler." Bolivya Güney Amerika'nın ortasında yer alıyor. Komşuları: Brezilya, Peru, Şili, Arjantin, Paraguay. Toplam nüfusu 8 milyon ve bu nüfusun % 64'ü Hint asıllı. 1825 yılında İspanya hükmü altına girdi. En önemli tarım ürünleri; pirinç, buğday, şeker kamışı, süt, kakao, mısırdır. Aynı zamanda büyükbaş hayvancılık da yapılmaktadır. Bazı bölgelerinden doğalgaz, petrol çıkmaktadır. Bolivya'nın yasal başkenti Sucre olmakla beraber, hükümet çalışmalarını La Paz'da sürdürmektedir.

Taqrib


İslam Ülkeleri –Arnavutluk-1

İslam Ülkeleri –Arnavutluk-2

İslam Ülkeleri –Arnavutluk-3

İslam Ülkeleri –Arnavutluk-4

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)